Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Telefonnedbrud på Aalborg UH, Thisted

Beskrivelse

Når der meldes fejl på telefonsystemet, er der en række aktioner og kompenserende handlinger der iværksættes med mange involverede aktører, idet hospitalet så er uden telefon– og mailforbindelse til omverdenen. Denne instruks omhandler både tiltag og vagtbærendes personales roller og ansvar

Klinik- og øvrige ledelser er ansvarlige for, at deres personale har kendskab til og agerer i henhold til nødproceduren.

Receptionen har 1 Beredskabsmobiltelefon, der udelukkende er til anvendelse ved telefonnedbrud: Tlf.nr: 30 31 12 56. Desuden er der 2 fastnettelefoner(røde) tlf.nr. 97926373, som kan bruges til intern og ekstern kommunikation, og tlf.nr. 97962036 som skal bruges til alarmkald.

Alt vagtgående personale modtager Beredskabsmobiltelefon i henhold til telefonliste ved telefonnedbrud – se nedenstående i instruksen.

Hvis det er nedbrud i IT-netværket som ”kun” nedlægger IP-telefoner og omstillingen, så virker Dect-telefonerne stadig og kan bruges til intern og ekstern kommunikation

 

Ved fejlmelding går følgende nødprocedure i gang

Receptionen

Kontakter:

 1. 1. IT Support fejlmeld og bestil akutomstilling til receptionensmobil 30311256

 2. 2. Portøren på tlf.nr. 40241764

 3. 3. Teknisk vagthavende – se vagtlisten

 4. 4. AMK på tlf.nr. 70237595 og oplyser de skal ringe på 30624982 (50515)

 5. 5. Politiet og oplyser vi er uden telefonforbindelse på tlf.nr. 96191448

 6. 6. Lægevagt og oplyser vi er uden telefonforbindelse på tlf.nr. 97662394

Hvis det er muligt sendes mail til THI.alleansatte@rn.dk

- Vi har en nødmobil (Iphone) i Receptionen – Hvor telefonnumre til de andre receptioner + IT er i.

Portøren

En portør går altid med Beredskabsmobiltelefon og en Dect-telefon i lommen.

Portørerne skal være behjælpelige med at dele beredskabstelefoner ud og indsamle dem igen.

Teknikker

En teknikker går altid med en mobiltelefon og en Dect-telefon i lommen.

Vagtgående personale

Vagtgående personale bliver kontaktet af Receptionen eller portør med besked om at afhente en beredskabsmobiltelefon i Receptionen.

Alarmering

Ved alamering:

 1. 7. Virker Dect-telefonerne ring på 50112.

 2. 8. Fra Beredskabsmobiltelefon ring på 97962036 eller 97926373

Alle

I alle tilfælde af nedbrud udleveres beredskabsmobiltelefoner, da alarm på Dect-telefoner kan forventes at være ustabil.

Eksterne opkald besvares via mobilnummer i Receptionen, som henviser vigtige opkald videre til relevante beredskabsmobiltelefoner. Øvrige opkald fra f.eks. pårørende får besked på at ringe senere.

Der henstilles til kun at føre korte telefonsamtaler på beredskabsmobiltelefoner og Dect-telefoner.

Hvis Dect-telefonerne virker, kan man ringe til dem udefra, hvis man trykker 895 foran det 5 cifrede lokalnummer.

 

Telefonliste ved telefonnedbrud findes i Receptionen

Listen gælder kun ved telefonnedbrud, og må udelukkende benyttes til dette formål

Det personale, der figurerer på telefonlisten ved telefonnedbrud, må kun bruge den tildelte telefon. Det er ikke tilladt at benytte sig af egen mobiltelefon til dette formål.

Efter endt telefonnedbrud

Receptionen oplyser, at telefonerne fungerer igen

 • • På mail til alle

 • • Telefonisk til IT Support og ophæver den midlertidige omstilling

 • • Teknisk vagthavende, Portør, IT, AMK, lægevagt og politi

Alle, der har modtaget en beredskabsmobiltelefon til telefonnedbrud, afleverer denne igen i Receptionen.

Formål

 • At informere om det beredskab, der sættes i værk ved telefonnedbrud

 • At alt vagtbærende personale og øvrigt personale har kendskab til og agerer i forhold til deres rolle

Definition af begreber

Dect-telefon: Intern, trådløs telefon, med dækning udelukkende på hospitalets matrikel

IP-telefoni: Sort bordtelefon. Digitalt fastnettelefoni. Når IP-telefonen ikke virker, kan det forekomme, at den PC, der er tilkoblet telefonen, heller ikke virker pga. at der ingen netværk er.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt August 2019 af:

Funktionsleder Jan Andersen, Tekniker Henrik Grønnegaard Langballe og Koordinerende Receptionist Jane Balle Poulsen