Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Allergi og intolerans hos patienter på Patienthotellet

 

Beskrivelse

Ved indlæggelsen indhenter journaloptagende læge oplysninger om allergi og/eller intolerans.

Journaloptagende læge dikterer oplysningerne til sekretæren, som registrerer allergien i EPJ.

Bliver en sygeplejerske bekendt med, at patienten har en allergi og/eller intolerans, har denne pligt til at informere patientens stamafdeling, der derefter har ansvar for registrering i EPJ.

Når en stamafdeling booker et værelse til en patient, oplyses det, om patienten har kendt allergi og/eller intolerans, og svaret noteres på bookingsedlen. Alternativt skal hotelsyge-plejersken spørge patienten, når denne modtages på Patienthotellet. Hotelsygeplejersken giver ikke medicin til en patient, hvis CAVE – rubrikken ikke er udfyldt i medicinmodulet.
 

Definition af begreber:

CAVE: betyder ”advarsel” eller ”vogt dig”. I Region Nordjyllands EPJ omfatter begrebet CAVE allergi, intolerans og tilstande.

Allergi: Helbredsforstyrrelse i form af immunsystemrelateret overfølsomhed over for bestemte stoffer (allergener).

Intolerans: Unormal reaktion af varierende grad og farlighed som ikke skyldes en immunreaktion på bestemte stoffer.

Tilstand: Andre sundhedsmæssige forhold fx implantater.

 

Formål:

At sikre, at der i behandlingen af patienten tages højde for eventuel allergi og/eller intolerans

At forebygge utilsigtede hændelser på baggrund af allergi og/eller intolerans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencer

Instruksen en udarbejdet på baggrund af Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland