Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til Sårambulatoriet

 

Formål

At beskrive, hvordan alle henvisninger modtages og behandles til sårambulatoriet i Klinik Hjørring

At tydeliggøre en delegeret opgave og beskrive ansvaret

 

Beskrivelse

Sårambulatoriet er organisatorisk placeret i afsnit 109. Sygeplejersken i sårambulatoriet er vurderet som ekspertsygeplejerske i forhold til den ortopædkirurgiske kompetenceprofil og har alle en formel uddannelse i sårpleje / behandling. De arbejder med de selvstændige opgaver, som er beskrevet i Sårsygeplejerske - Sårambulatoriet .

Ledende overlæge overvåger kvaliteten i samarbejde med den fagområde ansvarlige speciallæge.

 

 

Henvisning

Både eksterne og interne henvisninger sendes til Fællesvisitationen - 8001 Aalborg Universitetshospital - 800153 Alb.ortopæd.kir. område.

Der laves kun tilsyn på tilsendte henvisninger.

 

Visitation

Sårsygeplejersken vurderer henvisningen ud fra beskrivelse af problemstilling og prioriterer henvisningerne.

Kan opgaven alene varetages af en sårsygeplejerske eller skal patienten have en tid hos læge i ambulatoriet.

 

Ved de interne henvisninger retter sårsygeplejersken telefonhenvendelse til rekvirerende afsnit, med henblik på at aftale tid til sårtilsyn på patienten.

Der hvor det er muligt, modtages patienten til undersøgelse/behandling i sårambulatoriet.

 

Sårbehandling på indlagte patienter, der kan overgå til ambulante forløb i sårambulatoriet, aftales med ansvarshavende sygeplejerske eller sårsygeplejerske.

 

Når den eksterne henvisningen fra Fællesvisitationen er modtaget, vil ”sårsekretæren” sende et indkaldelsesbrev til patienten. Brevet oplyser, hvor og hvornår patienten skal møde til undersøgelse/behandling.

 

Alle ambulante behandlinger bookes hos såransvarlig sekretær, således at det er synligt, hvilke patienter der behandles ambulant.

 

Metode

Den ledende overlæge overvåger, sammen med den fagområde ansvarlige speciallæge, kvaliteten af den uddelegerede visitering en gang om året, på udvalgte journaler.

 

Referencer

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Bekendtgørelse nr. 1219 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), 11. december 2009.