Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler for portører ved MR-scanneren

 

MR-scanneren er en stor magnet, der fungerer som en almindelig kendt stangmagnet, blot meget kraftigere!

Den laver billeder ved hjælp af radiobølger og har intet med røntgenstråler at gøre!

Magneten i MR-scanneren er så kraftig, at hvis man medbringer noget magnetisk i scannerrummet, vil det blive trukket ind i scannerrøret med sådan en kraft, at man ikke kan holde fast på genstanden. Det kan være særdeles farligt, hvis genstanden fx er en saks!

MR-scanneren er ikke farlig eller sundhedsskadelig for almindelige raske mennesker, men der er dog nogle sikkerhedsforhold, man skal være opmærksom på:

 

HUSK MAGNETEN ER TÆNDT HELE TIDEN!

 

-HUSK!

Personer med pacemaker eller indopererede øreproteser må ikke gå ind til scanneren, da magneten vil ødelægge disse og medføre personskade.
 

-HUSK!

Hvis du er gravid, anbefales det ikke at gå ind i skannerrummet!
 

-HUSK!

Senge, almindelige kørestole, rollatorer og krykkestokke er magnetiske, og må ikke medbringes i scannerrummet.
 

-HUSK!

Tøm dine lommer før du går ind i scannerrummet, for følgende ting:

 

 

-Dit ur (da det ellers vil blive sat i stå og måske ikke virke mere)

-Din tegnebog (kreditkort mm. med magnetstribe vil blive slettet)

-Dine nøgler (meget magnetiske)

-Andre metalliske ting som lighter, saks, kodere, clipse osv.

 

-HUSK!

Medbragte magnetiske ting kan være dødbringende i en MR-scanner!

 

 

Tøm lommerne !

 

Magnetfeltet kan slås fra, hvis der er genstande man ikke kan trække af magneten, men det er en meget omstændelig og økonomisk affære (100.000,- eller mere) og skal undgås!

 

Hvis en sengeliggende patient ikke kan gå fra sengen og ind til scanneren, skal patienten flyttes fra sengen til det mobile MR-leje. Dette foregår udenfor scannerrummet på sengeventepladsen, og MR-personalet vil hjælpe med flytningen.
Døren direkte fra gangen til scannerrummet er altid låst af sikkerhedsgrunde, og det er MR-personalet, der har nøglen hertil og ansvaret for, at den bliver låst op til de aktuelle situationer.

 

Al henvendelse vedr. adgang til MR-scanneren sker i betjeningsrummet!

 

Det vil fortrinsvis være Billeddiagnostisk Afdelings portør, der vil være behjælpelig ved MR-scanneren, men hvis der er yderligere spørgsmål, bedes de rettet til MR-personalet i betjeningsrummet!