Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vold og handleplaner for Anæstesien, 1. Afdeling.

Beskrivelse1

Ved vold1

Referencer2

Beskrivelse

Hvis du føler dig truet eller opfanger signaler på at en voldssituation kan opstå er det vigtigt at:

 • • Informerer kolleger omkring dig og eventuelt i samarbejdsafdelinger.

 • • Informere vagthavende læge og drøfte eventuelle ændringer eller nye behandlingstiltag.

 • • Varsling af portørcentralen om mulighed for voldsepisode. (Obs.! Portørerne har ret til at sige fra, hvis de skønner det er en opgave for politiet).

 • • Fjerne genstande, der kan bruges som våben (eksempelvis saks i brystlommen eller andre lettilgængelige steder).

 • • Overvej din placering på stuen.

 • • Overveje patient og medpatienters placering på stuen.

Ved vold

 1. 1. Kalde portørassistance på tlf. 66 060 eller via informationen NORD tlf. 60 020. Sker kaldet via informationen er det vigtigt at præcisere: Vi har vold i afd. XXASN og at vi har brug for hjælp nu.

 2. 2. Politi kontaktes med henblik på eventuel pacificering eller fjernelse fra afdelingen. Ansvarshavende sygeplejerske og vagthavende læge vurderer behovet for hjælp fra Politiet. Nr. på vagthavende hos Politiet tlf. 0114.

 3. 3. I tilfælde af voldsepisoder eller ulykker i umiddelbar nærhed af Sygehus Nords matrikel, hvor der skønnes alvorligt tilskadekomne personer, må personale yde førstehjælp i det omfang den enkelte skønner nødvendigt eller muligt. Personalet vil være omfattet af sygehusets forsikringer og nedenstående kriseberedskab.

Når der atter er ro i afdelingen er det vigtigt, at ansvarshavende i samarbejde med vagthavende læge sørger for

 • • Sikre at voldsramte ikke er alene.

 • • Mobilisere kollegialt/privat netværk.

 • • Debriefing som skal varetages af kvalificeret personale. Afholdes indenfor 1-3 døgn.

 • • Vurdere behov for umiddelbar kontakt til ledelsen eller om ledelsen kan orienteres skriftligt.

 • • Oplyse voldsramte om at der skal udfyldes skadeanmeldelse.

 • • Vurdere behov for check af eventuelle skader i Skadestuen (journalskrivning).

 • • Politianmeldelse. Anmeldelse kan ske via afdelingsledelsen, således at egen adresse ikke offentliggøres.

 • • Ledelsen kan rekvirere akut psykologhjælp døgnet rundt via Psykologernes Net telefon 70 23 33 09.

 • • Vurdere behov for indkald af ekstra personale.

Referencer

Retningslinje for forebyggelse og håndtering af vold, trusler og traumatiske oplevelser:

http://personalenet.rn.dk/personale/Arbejdsmiljoe/retningslinjer/Sider/Vold.aspx

Kriseberedskab – information til personale

http://personalenet.rn.dk/personale/Arbejdsmiljoe/Arbejdsskader/Vold%20Aalborg%20sygehus/Kriseberedskab.pdf

Iværksættelse af psykologhjælp:

http://personalenet.rn.dk/personale/Arbejdsmiljoe/Arbejdsskader/Vold%20Aalborg%20sygehus/Instruks%20psykolog%20hjælp%20personale.pdf

Redskabshåndbogen.

PersonaleNet - Redskabshåndbog vedr. fravær