Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Insulinpumpeproblemer

Personer i behandling med insulinpumpe tilknyttet voksendiabetesambulatoriet i Aalborg opfordres til at henvende sig til direkte en sygeplejerske på Endokrinologisk Afdeling, hvis der opstår akutte problemer med pumpen – enten visende sig ved uforklarligt højt blodsukker efter at have taget insulin med pumpen eller ved oplagte tekniske problemer.

Efter tidspunkt kontaktes flg.:

Kl.08.00-15.00 (på hverdage): Diabetessygeplejerskerne Sdr.Skovvej (9766 0854/9766 6643)

Kl.15.00-22.30 (på hverdage): Diabetes Hotline (9766 6700)

Øvrige tidspunkter: Endokrinologisk Sengeafdeling 8V (9766 3601)

Ved henvendelser udenfor dagarbejdstid kan der gås frem efter følgende skema:

 1. 1) Har du forsøgt at skifte infusionssættet/pod’en? Hvis nej: skift og se om problemet løser sig.

 2. 2) Er der tale om tekniske problemer (f.eks. fejlmelding på skærmen) og skift af infusionssæt/pod ikke har løst problemet:

  1. a. Akut (pumpen vil ikke fungere): anbefal kontakt til pumpeleverandøren, som har døgndækning. Der er udleveret visitkort med kontaktnumre til alle med insulinpumpe (se liste nederst i dokumentet). Gå evt. videre til punkt 3, da pumpefirmaet udelukkende kan bistå med det tekniske.

  2. b. Ikke-akut (pumpen fungerer men med problemer): anbefal kontakt til diabetessygeplejerske næstfølgende hverdag.

 3. 3) Hvis der ikke er umiddelbare tegn til tekniske fejl og skift af infusionssæt/pod (og insulin igen!) ikke har løst problemet. Tag insulin med pen! Alle pumpebrugere er instrueret i/har en skriftlig personlig vejledning (”Fra pumpe til pen”). Hvis pågældende ikke kan finde vejledningen: se punkt 8.

 4. 4) Er der bekymring om ketoacidose/begyndende ketoacidose?

  1. a. Hvis pumpen ikke fungerer, kan ketoacidose udvikles over få timer!

  2. b. Mål blodketoner – alle er instrueret i at have ketonstrimler liggende!

   1. i. Blodketoner > 3,0: Ketoacidose mulig. Foreslå indlæggelse!

   2. ii. Blodketoner 0,5-2,9: Ketoacidose under udvikling – sørg for at der gives insulin med pumpe eller pen. Tilbyd evt. indlæggelse ved utryghed.

   3. iii. Blodketoner < 0,5 tyder ikke på ketoacidose. Pumpebehandlingen kan fortsættes men evt. udvikling i blodsukker og blodketoner følges. Anbefal genhenvendelse hvis blodsukkeret ikke falder – specielt hvis blodketoner er stigende.

 5. 5) Evt. indlæggelse meldes til AMK (7023 7595) som ”OBS diabetisk ketoacidose”. Alle skal via skade/modtagelsen. Husk aftale om transport inden kontakt til AMK (køre selv/hentes?)

 6. 6) Ved tvivlstilfælde kan konfereres med vagthavende endokrinologiske bagvagt.

 7. 7) Ved indlæggelse behandles ketoacidose/begyndende ketoacidose efter vanlige retningslinjer. Det er ikke afgørende om pumpen fjernes eller kører videre ved indlæggelsen – det afgørende er at der gives insulin efter lægeordineret regime.

 8. 8) Ved mistanke om pumpesvigt/skift fra pumpe til pen kan gives NovoRapid s.c. med pen hver 4.time. Doser afhænger af det daglige insulinforbrug.

Det daglige gennemsnitlige insulinforbrug fremgår af lægejournalen – anføres som ”daglige total” i forbindelse med årlig pumpestatus (brug søgefunktionen). De insulinpumpebehandlede har en personlig vejledning med forslag til NovoRapiddoser med pen ved pumpesvigt. Nedenstående skema kan være vejledende doser efter BS, hvis pågældende ikke kan finde skemaet:

Vejledning i insulindoser med pen ved pumpesvigt

Mål blodsukker hver 4.time og tag NovoRapid med pen hver 4.time:

Daglig total

20 IE

30 IE

40 IE

50 IE

BS < 10

2 IE

3 IE

4 IE

5 IE

BS > 10

3 IE

4 IE

6 IE

8 IE

BS > 15

4 IE

6 IE

8 IE

10 IE

BS > 20

5 IE

8 IE

10 IE

12 IE

 

 

Kontaktnumre til insulinpumpefirmaer ved tekniske problemer (døgndækning):

Medtronic (Veo, 640 G, 670 G, 780 G): 3248 1880

Rubin Medical (Tandem): 7027 5220

Nordic InfuCare (Omnipod): 8025 3609

Medtrum: 2896 8898

Roche (Accu-Check Combo, Accu-Check Insight): 3639 9954