Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Insulinpumpe, problemer

Kontakt vedrørende ikke-akutte problemer

Henvises til kontakt til pumpekyndig læge/sygeplejerske i dagtiden.

Akutte problemer

Patienterne fra vores ambulatorium er undervist i selv at kunne klare alle akutte situationer såsom interkurrent sygdom (feber/opkastninger), enkeltstående høje/lave blodsukkerværdier, truende diabetisk ketoacidose og/eller (mistanke om) pumpesvigt. Ved sidstnævnte har alle patienter skriftlig instruks om nødprocedure (”Overgang fra insulinpumpe til pen”, se bilag).

Patienterne har fået udleveret en vejledning til brug ved uforklarligt høje blodsukkere/mistanke om pumpesvigt. Denne kan evt. gennemgås telefonisk med patienten (”Højt blodsukker – fejlfindingsguide”, se bilag)

Alle patienter har mulighed for selvmåling af blodketoner og er instrueret i at handle herefter (”Hvis der er blodketoner”, se bilag).

Pumpebehandlede patienter har ikke langsomt virkende insulin i kroppen. Ved pumpesvigt ophører insulinvirkningen efter 4-6 timer og diabetisk ketoacidose vil herefter hurtigt indtræde.

Ved (mistanke om) ketoacidose eller hvis patienterne ikke selv mener at kunne håndtere situationen skal akut indlæggelse arrangeres. Pumpepatienter fra hele regionen bør indlægges på Aalborg Universitetshospital eller Sygehus Vendsyssel (”Diabetisk ketoacidose”, se bilag).

Ved indlæggelse

Patienten indlægges med 8V som stamafdeling medmindre der er væsentlig anden (ikke-diabetes relateret) årsag til indlæggelsen (AMI, akut kirurgisk problem, graviditet/truende abort e.l.). Endokrinologisk bagvagt kontaktes ved behov.

Det vurderes om patienten kan fortsætte med pumpeinsulin eller pumpen skal fjernes.

Pumpesvigt: Pumpen fjernes og nødprocedure iværksættes. Patienterne har deres egen vejledning til nødprocedure med personlige insulindosisforslag (”Overgang fra insulinpumpe til pen”, se bilag). Hvis patienten ikke medbringer egen ”nødprocedure” er behandlingsprincippet som ved ”modificeret comaregime” – dvs. hurtigtvirkende insulin subcutant 4. time. (”Diabetisk Ketoacidose”)

Ketoacidose: Pumpen fjernes og patienten behandles efter afdelingens ketoacidoseregime.

(”Diabetisk ketoacidose”)

 

Ikke diabetes relateret indlæggelse - patienten vågen og fuldt koopererende:

Patienten kan fortsætte med pumpeinsulin og justere doser som vanligt ud fra hyppige blodsukkermålinger (gerne selvmålte).

Ved elektiv kirurgi kan pumpebehandlingen fortsættes (til basalinsulin) og GIK-drop anvendes efter vanlig instruks. GIK-droppet seponeres så snart det skønnes, at patienten igen selv kan håndtere pumpen og tage insulinbolus på vanlig vis.

 

Ikke diabetes relateret indlæggelse - patienten bevidstløs/ikke koopererende):

Pumpebehandlingen pauseres og behandling med GIK-drop iværksættes. Ved længere indlæggelse kan overgås til peninsulin regime efter aftale med endokrinologisk bagvagt.

 

Fjernelse af insulinpumpe: Det er ikke nødvendigt at slukke for pumpen! Hele plasteret kan fjernes (sammen med pumpen). Plasteret har på undersiden en ca.1/2 cm lang og meget tynd plastic slange, der normalt sidder i en 90 graders vinkel i underhuden.

Husk hvis pumpen fjernes at opvare den et sikkert sted (den er dyr!)

Ved tvivlstilfælde kan en pumpeansvarlig overlæge kontaktes.

Bilag og links

 

”Overgang fra insulinpumpe til pen”

”Overgang fra insulinpumpe til peninsulin”

”Hvis der er blodketoner”

”Højt blodsukker – fejlfindingsguide”

”Diabetisk ketoacidose”