Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Almene retningslinjer for generel anæstesi til børn > 5 år

Formål

Sikre optimal anæstesiologisk sygepleje til børn, der skal i generel anæstesi.

Definition af begreber

Forberedelse til anæstesi og anæstesiforløb

Beskrivelse

 1. 1. Det drejer sig om børn over 5 år til almen kirurgi og ortopædkirurgi indlagt på OK3.
  Børn under 8 år hentes af anæstesisygeplejerske samt portør. Medbring evt. isbjørn. Hils på barn og forældre. Skab god kontakt og tryghed.
  Børn over 8 år hentes af portør alene, men undtagelser kan finde sted.
  Alle børn ledsages af en forælder og et personalemedlem fra stamafdelingen.
  Ledsagende forældre iklædes blå engangskittel, hue.

 2. 2. Præmedicin og planlagt anæstesi er ordineret af anæstesilæge.

 3. 3. Alle børn skal have anlagt Ametop på begge hænder.

Se Anvendelse af Tetracain gel 4% (Ametop) ved stikprocedurer eller Anvendelse af Ametop til forebyggelse af smerter ved venepunktur eller lignende procedurer,.

 

Forberedelse til anæstesi

Se Fremstilling og forberedelse til børneanæstesi

Der er 2 anæstesisygeplejersker tilstede på stuen ved anæstesi til børn under 8 år. Desuden skal anæstesilægen deltage ved anæstesiindledning af børn under 8 år. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om anæstesilægen bliver på stuen under anæstesien og ved afslutningen. Kan dog altid tilkaldes.

Børn over 8 år kan indledes af 2 anæstesisygeplejersker. Når forholdene i øvrigt er stabile, kan anæstesisygeplejersken sidde alene med patienten. Under hele forløbet er der altid mulighed for at tilkalde en anæstesisygeplejerske/læge om nødvendigt.

De fleste børn indledes på operationsstuen. Hvis det findes hensigtsmæssigt at benytte indsovningsrummet, kan dette være en mulighed. Aftales på forhånd med andre samarbejdspartnere.

Sørg for så få kontakter til barnet som muligt.

Ledsagende personale fra stamafdelingen er til stede for at tage hånd om den ledsagende forælder både før - under og efter indledningen.

Vi har mulighed for at give barnet isbjørn, diplom, klistermærker m.m., som findes i børnebordet.

Der er mulighed for at anvende musik til afstressning, (findes i børnebordet).

Patientidentifikation og forebyggelse af forveksling

Se PRI-dokument ” Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk speciale

Anæstesi

Efter ordination

Anæstesisygeplejersken og anæstesilægen aftaler på forhånd anden strategi, hvis den ordinerede indledning ikke er mulig.

 • • Vil barnet være med til at ligge ned eller skal det sidde hos en forælder?

 • • Hvilken startmonitorering er mulig?

Postoperativt

Barnet vækkes og køres på opvågningsstuen. Ved intuberede børn skal der være 2 anæstesiuddannede til stede ved ekstubationen.

Ved aflevering af barnet til opvågningsafdelingen gives diskret og fyldestgørende rapport til en sygeplejerske. Se: Overlevering af patient fra anæstesi til opvågning

Oprydning og rengøring

Begynd først når barnet har forladt stuen. Medhjælper kodes på 42329.

Se: Mellem-og slutrengøring af anæstesiudstyr