Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urininkontinens

 

Formål

Ensartet udredning og behandling.

 

Definition af begreber

Urininkontinens: Ufrivillig urinlækage, som udgør et socialt eller hygiejnisk problem.

Urininkontinens inddeles i:

 • • Stressurininkontinens

 • • Urgeurininkontinens

 • • Blandingsurininkontinens

 • • Overløbsurininkontinens

 • • I meget sjældne tilfælde kan inkontinens skyldes ektopisk ureter, vesicovaginale - eller ureterovaginale fistler

 • • Forskellige neurologiske lidelser kan give anledning til inkontinens (feks. Diabetisk neuropati, tværsnitsskader, multipel sklerose).

 

Beskrivelse

Undersøgelser:

 • • 1. ambulante besøg foregår ved kontinenssygeplejerske:

 • • Der optages urogynækologisk anamnese.

 • • Patientens anamneseskema og væskevandladningsskema gennemgås.

 • • Urinen stixes og sendes til dyrkning og resistensbestemmelse.

 • • Der foretages uroflowmetri og måling af resturin.

 • • Der palperes mhp. knibefunktion og opmuntres til knibeøvelser.

 • • Postmenopausale patienter medgives recept til lokal østrogenbehandling, hvis det er indiceret.

 • • Patienten instrueres i blevejningstest og evt vandladningspædagogik.

 • • Eventuelt henvisning til superviseret bækkenbundstræning.

 

 • • 2. ambulante besøg foregår hos læge:

 • • Anamnese, blevejningstest og væske-vandladningsskema gennemgås.

 • • Der laves gynækologisk undersøgelse, hvor der undersøges for udfyldninger i det lille bækken, prolaps, atrofi, hypermobilitet af urethra og sensibilitet i ridebukseområdet, knibefunktion af bækkenbundsmuskulaturen samt stresstest (med op til 10 host med ca. 300 ml i blæren), som påviser urinlækage fra urethra i stående eller liggende stilling.

 • • Patienten instrueres i bækkenbundstræning.

 

Behandlinger:

 

 • • patienter med prolaps (> grad 2) opereres for dette før yderligere udredning og behandling af inkontinensen.

 • • Postmenopausale kvinder behandles med lokal østrogenbehandling (Vagifem eller Estring), hvis der foreligger indikation til det (feks. ved recidiverende cystit, vaginal slimhindeatrofi, dysuri go svie omkring urethra og introitus)

 

Behandling af stressinkontinens:
 • • Væske-vandladningspædagogik gennemgås.

 • • Ved mindre behandlingsbehov eller i venteperioden til operation kan inkontinenstampon eller inkontinensring tilbydes.

 • • Patienten henvises ved behov og motivation til superviseret bækkenbundstræning ved afdelingens fysioterapeuter.

 • • Svært overvægtige kvinder overveje at tilbyde superviseret vægttabsprogram hos diætist.

 • • Ved blandingsinkontinens overvejes at foretage urodynamisk undersøgelse. Der undersøges specifikt for uhæmmede blærekontraktioner og vurdering af detrusorfunktionen.

 • • Operation for stressinkontinens er TVT-O (Tensionsfri Vaginal Tape gennem foramen obturatum), som udføres i ambulant regi.

 

Behandling af urge-inkontinens:
 • • Vandladningspædagogik gennemgås.

 • • Ved nytilkommen urge-inkontinens foretages cystoskopi.

 • • Behandling med antimuskarinergika/beta3-agonist (antimuskarinergika: Vesicare, Toviaz, Kenterea eller andet; beta3-agonist: Betmiga) skal overvejes

 • • Det er muligt at supplere medicinsk behandling med blæretræning.

 • • Ved manglende effekt kan akupunkturbehandling tilbydes.

 • • Vaginalt østrogentilskud kun ved speciel indikation (feks. recidiverende cystitter, slimhindeatrofi, dysuri og svie omkring urethra og introitus

 
Behandling af blandingsinkontinens:
 • • Ved uhæmmede blærekontraktioner og samtidig stressinkontinens behandles urge-delen først.

 • • Hvis patienten tilbydes operation, informeres der om øget risiko for forværret urge-inkontinens, og at operation er rettet mod stressinkontinensen.

Behandling af overløbsinkontinens

 

 • • Vandladningspædagogik

 • • RIK (ren intermitterende kateterisation) – med opfølgning af vandladningsmængderne (skema) og kontakt til kontinenssygeplejerske.

TOT operation:

Pt. informeres om almen operationsrisiko for blødning, infektion og skade på andet organ samt komplikationer specifikt for TOT-operation: de novo urge, forværring af urgeinkontinens og urinretention, med mulighed for båndløsning eller klipnin.

Operationen udføres i lokalanæstesi og rus.

Der anvendes en TVT-O slynge, som perforerer foramen obturatorium og huden.

Patientens blære bliver fyldt med 300 ml sterilt vand under operationen.

Båndet strammes efter behov og evt. efter hostetest.

Hvis der i forbindelse med operationen er oplagt meche, fjernes denne 2-3 timer efter operationen.

Operatøren sørger for at DUGA basen er opdateret.

Patienten udskrives, når der er fri vandladning (ca. 250-300 ml eller mere og residualurin < 100 ml, eller hvis patienten er i stand til at mindske blærevolumen med 50%).

Der tilrådes 2 ugers løfteforbud over 5-10 kg – coitusforbud i 4 uger.

Telefoninterview ved sygeplejerske dagen efter operationen og efter 3 måneder – DUBA-basen afsluttes ved normalt forløb.
Ved residualurin 100- 400 ml afvente – ny måling efter en time

Residualurin > 400 ml RIK og kontroltid i Urogynækologisk Ambulatorium om 2-3 dage.

Hvis patienten oplever problemer – kontrol ved operatøren.

Blebevilling:

Der kan (på speciel blanket) søges om blebevilling hos kommunen. Det kræver at inkontinensen bedømmes som varig – dvs vi har ikke yderligere udrednings- eller behandlingstilbud trods fortsat urinlækage.

 

Diagnose- og procedurekoder:

N952 Atrofia vaginalis 

N393 Stressinkontinens 

N394C Urgeinkontinens 

R329 Blandingsinkontinens 

 

ZZ1291Residualurinmåling 

ZZ1280Uroflowmetri  

ZZ1250Cystometri  

UKC02 Cystoskopi  

KLEG10A TVT-O operation 

Z090 + N393Kontrol efter TVT-O