Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Handleplan ved overbelægning i Neurologisk Afdeling

 

Problemstilling

Periodevist har afsnittene på Neurologisk Afdeling så stort belægningspres, at alle

sengepladser er belagt og har derudover også patienter, hvor der fysisk er plads på

sengestuer og i undersøgelsesrum. Neurologisk afsnit har 2 midlertidige sengepladser på gang,

der er afmærket af Beredskabscenter Aalborg.

 

Beskrivelse

Forudsætninger

Ikke mulighed for visitation til Regionens øvrige sygehuse på grund af lokal overbelægning eller specifikke neurologiske problemer.

 

Alle selvhjulpne patienter uden behov for observation og/eller behandling, som kun kan foregå i et sengeafsnit, flyttes til Patienthotellet efter nærmere aftale med Patienthotellet eller udskrives om muligt til videre opfølgning i ambulatorium. Vagthavende ansvarshavende sygeplejerske samt vagthavende læge planlægger dette.

Isolerede patienter skal fortsat ligge på enestue.

Afdelingernes ledelse eller i deres fravær bagvagten og ansvarshavende sygeplejerske tager desuden konkret stilling til alle planlagte indlæggelser den følgende dag med henblik på om nogen af de planlagte indlæggelser kan udsættes.

Hvis alle sengeplader er tilvejebragt ud fra ovenstående, kan der på 6Ø lægges 3 patienter på 2 sengs stuerne og 5 patienter på 4 sengs stuen. På Neurologisk sengeafsnit 6. sal i to afmærkede gangpladser.

Hvis behovet for yderligere sengepladser herefter nødvendiggør at gangarealet benyttes, da bestilles personale til brandvagt ud fra gældende regler, således at brandtilsyns regler overholdes. Se bilag.

Instruks vedr. brandsikkerhed på neurologisk sengeafsnit i tilfælde af overbelægning

Der tages kontakt til lokal ledelse inden morgenkonferencen på hverdage med henblik på at orientere disse, således at udskrivnings kan iværksættes.

Formål

Handleplan ved overbelægning. (Se bilag).

 

Definition af begreber

Overbelægning: Når der er flere patienter i et afsnit end der er fysisk plads til.