Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kryoanlæg (Espace 151, Mortek og nitrogentanke)

 

Formål

At sikre, at korrekt betjening og vedligehold af kryoanlæg sker i overensstemmelse med Fertilitetsklinikken Aalborg Universitets Hospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.
 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Referencer: Espace 151-User and maintenance manual og Mortek manual.

Definitioner: N2 = nitrogen, kvælstof.

 

Fremgangsmåde

Påfyldning af flydende nitrogen

Påfyldningen sker via udvendigt rørsystem, i samarbejde mellem Teknisk afd. og AGA’s chauffør. Espace 151og Mortek frysekar fyldes automatisk med flydende nitrogen (-196 °C) fra N2-tanken.

Espace 151:

Ønskes manuel påfyldning trykkes på sort knap, som findes til venstre under Espace 151 fryserens låg. For at få overblik over Espace 151 fryserens indhold, kan det være nødvendigt at bruge udsugningen, som hænger på væggen. Udsugningens mundstykke sænkes ned til Espace 151 fryserens øverste kant så kun ”tågen” suges bort.

Mortek:

Ønskes manuel påfyldning trykkes på ”Fill” på display og for at få overblik nede i fryseren kan tågen fjernes ved at trykke på ”Defog quick”

 

 

Vedligehold og Service

Dagligt vedligehold og kontrol:

Mandag-onsdag-fredag, kontrolleres og aflæses nedenstående værdier. Data noteres på dertilhørende skema.

Espace 151 fryser:

Temperatur aflæses på display (min. -120 °C).

N2-niveau aflæses på display (45- 85%).

Mortek: N2-niveau aflæses på display (min. 630- max.790mm)

Nitrogentanken:

Trykket aflæses på manometeret (1,2-1,7 KPa).

N2-niveau aflæses på væskesøjle

Sekventielt vedligehold

Ingen.

Serviceeftersyn

Fryser Espace 151: Visuelle inspektion hvert ½ år og hvert 2. år tømmes karret for N2, renses og kontrolleres af Air Liquide. Se serviceaftalen i ” Service mappen”.

Mortek: ingen service aftale.

Logbog

Alle reparationer og problemer skrives i logbogen.

Test af alarmer på Espace 151.

Temperaturalarm:

Temperaturalarmen afprøves hvert andet år, samtidig med tømning af karet. Se evt. proceduren "Afprøvning af alarmer i laboratoriet"

Når temperaturen kommer over –130 °C, vil der fremkomme en alarm på Teknisk afd.

Niveau-alarm:

Nitrogen-niveauet kontrolleres hver 2. år i forbindelse med service eftersyn, hvor tanken tømmes.

Afprøvningen udføres ved at overfylde karret med N2 ved at trykke på manual-knappen og bagefter tømme karret for N2. Tømning af karret udføres af Air Liquide. Der vil fremkomme en alarm både på fryseren og på Teknisk afd. når niveauet overstiger 85% eller falder til under 45%.

Alarmerne afprøves i samarbejde med teknisk afdeling og en bioanalytiker fra fertilitetslaboratoriet.

Alarmhåndtering

Der vil være alarm til Teknisk afdeling, som derefter vil kontakte fertilitetslaboratoriet eller

Biolog Christina Hnida.

Som herefter tager stilling til hvad der skal iværksættes.

Sikkerhed:

Farlige egenskaber ved nitrogen:

Fortrænger ilt og er kvælende.

Har en lav temperatur og fordamper hurtigt.

Kontakt med væsken kan medføre forbrændinger på hud og øjne.

Opvarmning medfører trykstigning med risiko for sprængning.

Gassen er lettere end luft.

Personlig beskyttelse:

Brug sikkerhedshandsker af isolerende materiale.

Beskyttelsesbriller, der fuldstændigt beskytter øjnene.