Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering af midlertidige hjælpemidler

Beskrivelse

Sygeplejersken vurderer sammen med patient og pårørende, hvilke midlertidige hjælpemidler der er behov for, på grund af den akutte skade/sygdom. Det vil sige hjælpemidler, som patienten har brug for i en kortere periode. Hjælpemidler medsendes efter endt behandling i akutmodtagelsen.

Patienter, som er i et behandlingsforløb, og som f.eks. skal i ambulatorium, må få udleveret hjælpemidler efter gældende retningslinjer.

Ansøgning om permanente hjælpemidler skal ske via kommunen, hvor patienten har bopæl.

 

Bestilling

  • • Sygeplejersken ringer eller koder Det centrale hjælpemiddeldepot, og bestiller de hjælpemidler, som patienten skal bruge. Medarbejder fra hjælpemiddeldepotet afleverer hjælpemidlet/-erne i Akutmodtagelsen.

  • • Aften, nat og weekend, kan portøren forsøge at finde hjælpemidler i kælderen, og afleverer dette i Akutmodtagelsen. Portøropgaven oprettes i Columna Opgavesystem med telefonnummer på den sygeplejerske, der er involveret i patientforløbet med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål.

  • • Hvis ikke det rette hjælpemiddel kan findes i kælderen, så lægger sygeplejersken en seddel med oplysninger på patienten til forløbskoordinatoren/SIF, der møder næste hverdag. Denne bestiller hjælpemidlet i Det centrale hjælpemiddeldepot.

 

Udlevering af hjælpemidler

  • • Ved udlevering/afhentning af hjælpemidler, informeres patient/pårørende om, at afleveringen skal ske til hjælpemiddeldepotet. Der gives et kort med, som viser, hvor Det centrale hjælpemiddeldepot ligger. Kortet ligger i skuffen ved forløbskoordinatoren.

  • • Hvis en patient eller pårørende efter hjemsendelse fra akutmodtagelsen ringer angående hjælpemidler, aftales, hvor og hvornår patient/pårørende afhenter hjælpemidlet. Husk at få telefonnummeret i tilfælde af, at der skal ringes tilbage.

  • • Hvis hjælpemidlet afhentes samme dag, kan det efter aftale hentes i akutmodtagelsen. Ellers er der afhentning i hjælpemiddeldepotet i åbningstiden.

  • • Patient eller pårørende skal kvittere for modtagelse af hjælpemidlet/-erne på gennemslagspapir, der medfølger hjælpemidlet. Øverste side gives til patienten som kvittering. De to bagerste sider sendes med intern post til DCH (Det centrale Hjælpemiddel Depot).

 

Kontakt til hjælpemiddeldepotet i hverdage:

På hverdage mellem kl. 09:00-14:45 lokalnr: 66161 eller 66162

Torsdag åbent kl.09:00-16:00

Formål

At sygeplejersken i akutmodtagelsen ved, hvordan man bestiller midlertidige hjælpemidler til patienten.