Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pectoralis plastik / resuturering af sternum efter VACC behandling.

 

Formål:

At opnå hud- og muskeldække over en sternum defekt, oftest efter infektion og VAC behandling

 

Operationens forløb:

Operationen foretages af en plastikkirurg med assistance af en T-kirurg

Oftest foretages mobilisering af begge pectoralis muskler

Derefter revideres sternumkanten, så den bliver så jævn som muligt

Herefter dækkes sternumdefekten med muskulatur

Sugedræn evt x 4 lægges, hvorefter huden lukkes

I nogle tilfælde bliver patienten for-behandlet af PEH dagen før plastikkirurgerne kommer. Der bruges således færre instrumenter på dagen, og indgrebet bliver af mindre omfang.

 

Vigtige afsnit

 

Nøglepunkter

 

Lejring:

 

Rygleje med begge arme ud på polstrede armborde. Begge aksiller klippes og desinficeres.

 

Desinfektion:

 

Klorhexidin, farvet, 0,5 % x 2

Desinfektion af operationsfelt

 

Hele thorax forflade incl aksiller.

Fra under hagen til og med begge lysker

Kom godt ned i siderne.

Obs. om evt hudtransplantation, hvor lårene skal desinficeres

Fremstilling:

TV-OP’s sterile depot:

Hjertegrundkasse

Standardhjertekasse

Afbidersæt

Bugge sternum spærre

Oscillerende sternum sav

Stor skarpske (træskaft)

 

Almindelig skarpske

Bipolar diatermi pincet

Luer afbider, forskellige størrelser

Diatermi med røgsug

Diatermiforlænger

Coated diatermikniv

Skarpe sårhager

Lampehåndtag

Havelågen

Gul kanylebøtte

Supercut saks

1 pk. med små lus

Finocette

 

 

Ringpincet

Langenbeck

 

Alt til transplantation

 

 

Fælles, sterile depot:

Stort grundsæt

U-Drape

1 genitalia afdækning

Klorhexidinsvamp, evt

1 hjertesug

4 dræn, str 18 + Handy Vac poser

2 dræn, str 14 + Handy Vac poser

2 Duoderm plader (15 x 15 cm)

Janet sprøjte

 

Suturer:

Novosyn 0

Novosyn 2-0

Dafilon 3-0

Monosyn 4-0 eller 3-0

 

 

I øvrigt på stuen:

Lysspekel 2,3 + 2,5 cm

 

Doppler til undersøgelse af kar forsyning til musklen

 

Brintoverilte

1 ml Adrenalin og 500 ml NaCl

 

Ley proteser

 

Hudclips

 

Forbinding:

 

Duoderm plader

Tegaderm PAD

 

 

 

For at få pariserstativ, zimmerklemmer og fad

 

Pakkes ikke ud

Husk klingen

Hvis vores egen ikke er disponibel, er der en i O´s alloplastikkasse

 

Tag plastikkirurgernes – er i skabet stue 12

Pakkes ikke ud.

Bruger både mono- og bipolar diatermi.

 

Fra Plastik OP, stue 12

 

 

 

 

Pakkes ikke op. (T-kirurg.)

 

 

 

 

 

Fra stue 5 eller evt A-OP

 

Tag proceduren hudtransplantation Spørg operatøren

 

 

Indhold i stort grundsæt

Hvis hudtransplantation fra benet

 

MN

 

 

 

Pakkes ikke ud

 

 

Muskelfascie

Muskel, evt

Drænsuturer

Hud, spørg

 

 

 

 

+ lyskilde

 

Er i afd. V - ring efter den. Evt

 

 

PEH

Blandes i fad til skyl af serviet hæmostase Bruges også på donor stedet ved transplantation

 

Pakkes ikke ud

 

 

 

Forbindinger på TV-OP

Bruges, hvis drænene ikke er tætte, ellers Mepore Pro

Thorax

Ved indgreb på specielle patienter er perfusionisten til stede, da man evt kan få brug for HLM

Medtag:

Koronarkasse

Karkasse

Lille Adson

Kurven til lyskekanylering

Revideret 19/11-2020