Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beskrivelse af ambulante røntgenundersøgelser

Formål

Klargøre, hvor ansvaret for at beskrive ambulante røntgenundersøgelser ved ambulante ortopædkirurgiske patienter er placeret.

 

Definition af begreber

Ambulant røntgenundersøgelse er en undersøgelse som er foretaget af en de radiologiske afdelinger i forbindelse med ambulant undersøgelse i ortopædkirurgisk afdeling

 

Beskrivelse

Røntgen undersøgelse, som foretages på en patient i forbindelse med en undersøgelse i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, bliver IKKE beskrevet af læger fra Radiologisk Afdeling.

Billeder skal derfor beskrives af ortopædkirurgen, som har ansvaret for forløbet i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, typisk den læge, som har bestilt undersøgelsen af patienten, eller ved frakturkontrol den læge, som ser patienten til den ambulante kontrol.

 

Yngre læger kan konferere røntgenbilleder med ortopædkirurgisk speciallæge.

 

Tilsvarende skal lægevikarer (inklusiv studentervikarer) altid konferere røntgenbilleder med læge, og journalføre dette. I tvivlstilfælde, kan læge og lægevikar aftale, at billeder ophænges til vurdering på røntgen konference, eller bede om radiologisk beskrivelse.

 

Ønskes en radiologisk vurdering og specifik beskrivelse af røntgenbilleder sender ortopædkirurg henvisning til Radiologisk Afdeling mhp dette.

 

Reference

Ovenstående er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens notat vedr. radiologi, hvori det beskrives, at lovgivning ikke er til hinder for, at røntgenundersøgelser beskrives af sundhedspersoner uden for røntgenafdelingen. Det fremgår af notat, at tilfælde, hvor røntgenundersøgelser beskrives af sundhedspersoner uden for røntgenafdeling, vil disse sundhedspersoner have ansvar for beskrivelsen.

Herfor SKAL yngre læge altid konferere med speciallæge.

Sundhedsstyrelsens notat vedr. radiologi, 14.december 2011, afsnit 4:. Beskrivelse af røntgenundersøgelser og information herom til henvisende læge eller dennes stedfortræder.