Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opbevaring af lægemidler i forhold til temperatur

Beskrivelse

Korrekt håndtering og opbevaring af lægemidler er afgørende for lægemidlets kvalitet. Ved forkert opbevaring kan lægemidlernes kvalitet forringes. Lægemiddelstyrelsen fastsætter opbevaringsbetingelser ud fra retningslinjerne beskrevet i Danske Lægemiddelstandarder. Når et lægemiddel har et bestemt opbevaringsforhold, er det påvist, at der ved højere og evt. lavere opbevaringstemperaturer er stabilitetsproblemer.

Det er afdelingsledelsens ansvar, at gældende lovgivning og retningslinjer følges i forhold til temperaturen i rum/skabe, hvor der opbevares medicin.

Definition af begreber

DLS: DanskeLægemiddelStandarder

Målgruppe – modtagelse

Personalet, der håndterer lægemidler i klinikken samt ledelsen på regionens sygehuse.

Læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, kliniske farmaceuter og farmakonomer.

Formål

Sikring af korrekt opbevaring af lægemidler i regionens medicinrum, medicinskabe og medicinkøleskabe, samt præcisere ansvarsfordeling herfor.

Problemstilling

Udfordringer i henhold til overholdelse af temperaturforholdene i klinikken har ført til tilbagevendende forespørgsler om temperaturforhold og anden opbevaring i forhold til lægemidler i regionens medicinrum, medicinskabe og medicinkøleskabe.

Ved forkert opbevaring af lægemidler kan kvaliteten af lægemidlet forringes.

Metode

Opbevaringsbetingelserne beskrevet på lægemidler er opdelt i fem hovedgrupper:

 

Mærkning af lægemiddel

Opbevaringsbetingelser

Ingen

Lægemidlet er stabilt ved højere temperaturer end 30°C

Lægemidlet kan være mærket med opbevaringskrav ved, op til eller under 30°C*

Lægemidlet er stabilt ved temperaturer op til 30°C

Lægemidlet skal være mærket med opbevaringskrav ved, op til eller under 25°C**

Lægemidlet er stabilt ved temperaturer op til 25°C

Lægemidlet skal være mærket med opbevaringskrav for kold opbevaring (2°C-8°C)**

Lægemidlet er stabilt ved temperaturer op til

5°C ± 3°C

Lægemidlet skal være mærket med opbevaringskrav for frost (specifik temperatur skal være angivet fx -18°C)

Lægemidlet er kun stabilt i frossen tilstand

* Kan desuden indeholde en tillægsbemærkning om at lægemidlet ikke må opbevares koldt og/eller fryses.

** Kan desuden indeholde en tillægsbemærkning om at lægemidlet ikke må fryses.

 

Temperaturer i medicinrum, medicinskabe og medicinkøleskabe

På emballagen vil være angivet under hvilke temperaturforhold lægemidlet skal opbevares.

Køleskabets temperatur skal ligge i intervallet 2ºC og 8ºC.

Medicinskabe/-rum må ikke overstige 25ºC.

 

Ved temperaturafvigelser udfyldes bilag:

  • Registrering af medicin opbevaret ved forkert temperatur – KØL

  • Registrering af medicin opbevaret ved forkert temperatur – medicinrum medicinskabe

 

Opbevaring af anbrudte sterile lægemidler

Visse lægemidler ændrer opbevaringsforhold og udløb efter anbrud.

I lægemidlets produktresumé vil ændrede opbevaringsbetingelser være angivet.

Bilag ” Opbevaringstid for sterile lægemidler efter anbrud på sygehusafdelinger” kan downloades til højre for dokumentet.

Desuden kan skemaet rekvireres i selvklæbende form ved henvendelse til laegemiddelinformation@rn.dk.

 

Ved yderligere spørgsmål kan Lægemiddelinformationen kontaktes på hverdage på tlf. 97665857 mellem 8-15, eller på mail laegemiddelinformation@rn.dk.

Referencer

Dansk Lægemiddelstandard

Gældende bekendtgørelse nr. 1222, Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner