Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Influenzavaccination til patienter i behandling i Onkologisk Afdeling

 

Formål

At personalet har viden om gældende anbefalinger.

 

Definition

Influenza: Influenza er en virusinfektion på baggrund af RNA-vira, den smitter ved dråbe- og kontaktsmitte. Inkubationstid fra smitte til symptom er ca. 7 dage. Forekomst af influenza har ofte et sæsonpræg. Baseret på det sidste tales om:

 • • Sæsoninfluenza
  En smitsom sygdom, som rammer hvert år i vintersæsonen. Hvert 2.-3. år er der epidemi, dvs. at rigtig mange bliver smittet i løbet af få uger. Ved influenzaepidemier smittes op mod 1 mio. mennesker i Danmark. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af personer i risiko for alvorlig sygdom.

 • • Influenzapandemi
  En verdensomspændende epidemi, som berører store dele af verdens befolkning. Den kan opstå, når der kommer en helt ny type influenzavirus, som verden ikke har haft før, og som mennesker derfor ikke har immunitet imod.
  Der opstår influenzapandemier ca. tre gange i hvert århundrede.

 

Influenzavaccination

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark ved (før) starten af influenzasæsonen.


Ifølge
Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper, har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år

 • • Førtidspensionister

 • • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:

 • • kroniske lungesygdomme

 • • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

 • • diabetes 1 eller 2

 • • medfødt eller erhvervet immundefekt

 • • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

 • • kronisk lever- og nyresvigt

 • • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

 • • Alle gravide i 2. og 3. trimester

 • • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede kan i særlige tilfælde tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt

 

Patienter der skal have eller får kemoterapi vurderes som værende i risikogruppen ” medfødt eller erhvervet immundefekt”, dette da der er risiko for at patienten bliver immunsupprimeret.

 

Influenzavaccination hvornår

 • • Patienter i forløb med medicinsk behandling kan vaccineres på et hvilket som helst tidspunkt

 • • Patienter, der skal have eller får strålebehandling, anbefales ikke vaccination alene pga. strålebehandlingen

Vaccination kan gives af egen læge.

 

Ved mistanke om influenza

Patienter, der har fået kemoterapi inden for de sidste 4 uger, skal kontakte afdelingen telefonisk på samme måde, som hvis der ikke var en forestående influenzaepidemi. Risikoen ved feber i forbindelse med påvirket immunforsvar pga. kemoterapi er en alvorligere risiko end influenza, hvorfor indlæggelse er påkrævet.

Ved mistanke om/verificeret Influenza A (H1N1) følges gældende retningslinier fra infektionshygiejnen.

 

Patienter, der går til rutinekontrol i Onkologisk Afdeling, skal ikke møde til kontrollen.

Ved influenzasymptomer eller tilstødende komplikationer, skal egen læge kontaktes telefonisk.

 

Reference

Sundhedsstyrelsens anbefalinger 2013

https://vejledninger.dsam.dk/cancer/?mode=visKapitel&cid=1259&gotoChapter=1259

https://immuntox.dk/app/www/