Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prioritering, angivelse samt håndtering af journaldiktater i Onkologisk Afdeling

 

Formål

At journaldiktater prioriteres og skrives rettidigt.
Prioriteringen kan medvirke til at tydeliggøre arbejdsbyrden i det enkelte afsnit, og give mulighed for omfordeling af arbejdsopgaver, og sikre at patientens forløb planlægges og udføres uden unødigt spild af tid.

Definition af begreber

Akut diktat
 

Skrives indenfor 1 døgn

Markeres med rød i MIRSK

Normalt diktat

Skrives normaltvist indenfor 1-2 uger

Normalt diktat med bemærkninger

Prioriteres skrevet ud fra kommentarer i bemærkningsfeltet

 

Beskrivelse

For at sikre, at ambulante journaldiktater prioriteres og skrives indenfor ovennævnte tidsgrænser er det vigtigt, at alle journaler prioriteres efter de beskrevne retningslinjer. Notater på indlagte patienter skrives samme dag inden for normal arbejdstid. Epikriser skrives efter konceptet ”Epikrisen med i hånden”. Dvs. epikriser skrives så vidt muligt samme dag, som patienten går hjem. Epikriser prioriteres i søn- og helligdagsvagter.

 

Notater, der skrives samme dag

 • • Stuegang/diktat på indlagte patienter i D1 og D3 - prioriteres i normal arbejdstid samt i senvagter

 • • Journaloptagelser

 • • Notater fra Akutfunktionen på patienter som har været tilstede i Akutfunktionen

 • • Visitationsnotater

 

Notater, der bør markeres med rød

 • • Notater, hvor tilstanden kræver akut handling

 • • Notater inkl. akut henvisning

 • • Forundersøgelsesjournaler med behandlingsstart dagen efter

 • • Journaloptagelser, der dikteres efter kl. 15

 • • Notater på afsluttede ambulante patienter (af hensyn til servicemål)

 

Notater, hvor notefeltet bør benyttes

 • • Notater på patienter, som kommer til ny behandling i afdelingen inden for de kommende 5 dage

 • • Konferencenotater

 • • Forundersøgelsesjournaler

 • • Notater, som indeholder henvisning til radiologisk undersøgelse i en bestemt uge

 • • Hvis en besked ønskes videre til sekretæren

 

Eksempler på brug af notefelt til bemærkninger til sekretæren

 

Billede 1

Prioritering af notater beror på en lægefaglig vurdering i forbindelse med diktering.