Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Politik for intern TV overvågning på Aalborg Universitetshospital.

Formål

Formålet med ITV overvågning er, at forebygge og opklare kriminalitet samt skabe tryghed for personalet. Desuden er der et praktisk formål i, at Receptionen bruger ITV overvågningskameraerne i forbindelse med døråbning i de perioder af døgnet, hvor indgangsdørene er aflåste.

ITV overvågningen har ikke til formål at kontrollere de ansatte i deres arbejde.

Definition af begreber

ITV overvågning:

Ved ITV overvågning forstås vedvarende gentagen overvågning af arealer ved hjælp af automatisk virkende kameraer.

ITV politik:

En ITV politik bestemmer hvorfor og hvordan der overvåges.

Beskrivelse

1. Hvad kan overvåges

Indgangsdøre, skadestue, P-hus, kældergange, værdifulde genstande som kunstværker mv.

 

2. Information om overvågningen.

Der skiltes med overvågningen alle steder, hvor der er opsat kameraer.

Alt personale informeres ved central introduktion om, at Aalborg Universitetshospital videoovervåges og at optagelserne gemmes.

 

3. Hvem har adgang til optagelserne

Adgangen til at se optagelserne fra overvågningen er begrænset til den teknisk ansvarlige samt de fem personer, der udgør chef bagvagten i Teknisk Afdeling.

 

4. Hvor opbevares optagelserne fra overvågningen

Serveren, der lagrer overvågningsbillederne, er monteret i aflåst rum. Alle optagelser slettes automatisk efter maksimalt 30 dage.

 

5. Retningslinier for brug af optagelserne

Optagelser kan udtrækkes fra serveren af ekstern leverandør.

Optagelserne må kun udtrækkes og ses igennem ved særlige hændelser såsom hærværk, indbrud, ulovlig indtrængen, overfald, indsigtsanmodninger o.l.

Politiet kan få optagelser udleveret efter skriftlig anmodning og vurdering/godkendelse af anmodningen.

Alle borgere har krav på efter indgivelse af en indsigtsanmodning at få udleveret optagelser af borgeren selv. Alle øvrige personer på optagelserne skal sløres.

Optagelser må kun udleveres til politiet og borgere efter godkendelse af teknisk chef eller teknisk souschef.

 

6. Ansvar

Chefen for Teknisk Afdeling er ansvarlig for den interne TV-overvågning på Aalborg Universitetshospital.

Referencer

  1. 1. Persondataloven

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828

  1. 2. Gældende anbefalinger fra Datatilsynet.

http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/Pjece_om_tv-overvaagning.pdf