Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for følge af kardiologiske patienter ud af afsnit S1/S2

 

Definition

Med følge menes: Sygeplejerske + defibrillator + Rubens ballon + medicin og evt. magnet

Hvem kan følge:

Sygeplejersker der har deltaget i 3 timers ALS undervisning og lært rytmegenkendelse af VT/VF, udtalt bradykardi samt asystoli, kan følge patienter ud af afdelingen. Ved følge forudsættes kendskab til indholdet i hjertestopvognen/akut hjertestop bakke.

Hvad:

Ved følge medbringes hjertestopvogn (påsat sengen) samt Rubens ballon (er på stopvognen). Patienten tilkobles defibrillator via de 3 elektroder og/eller pads.

Svært rytmeustabile patienter med gentagne tilfælde af VT/VF, hvor der har været behov for defibrillering og/eller rytmestabiliserende medicin, skal have pads på ved overflytning til kard.lab./intensiv. Efter lægefaglig vurdering følger læge med.

Patienter med formodet behov for ekstern pacing under transport skal have lægefølge.

Hvordan:

Sygeplejersken er hele tiden opmærksom på rytme og patienten. Ved hændelser på vej til kard.lab. skal man hurtigt muligt videre til kard.lab efter initieret akut behandling.

I tilfælde af akutte hændelser kontaktes;

  • • Dagtid 8-15 -> afdeling S1 64500/64818 eller S2 64530 mhp. hjælp fra en sygeplejerskekollega og/eller stuegangsgående læge.

  • • Aften-Nat 15-08 -> bagvagten 64461 eller forvagten 64467, samt afdeling S1 64500/64818 for at få hjælp af en kollega.

Ved nyopstået bradykardi

(puls under 35 og samtidig klinisk påvirkning af patienten) kan der gives 0,5 mg svarende til 0,5 ml Atropin iv og ABCDE optimere patienten.

Ved Hjertestop

  • • Asystoli -> Sikre opstart af HLR ved portør, Alarmer 22011 og giv adrenalin.

Hvis I befinder jer i elevatoren - Overtag hjertemassage mens portør får jer flyttet til et sted hvor der er plads og ro til at arbejde.

  • • VT/VF -> Hvis defibrillator pads er på patienten da afgives 3 stacked shocks (rytme, og bevidsthed hos patient kontrolleres mellem stød). Ellers sikres opstart af HLR ved portør mens defibrillatorpads påsættes. Stød afgives stød hurtigst muligt. Hvis patient forsat er uden cirkulation -> Ring 22011. Sørg for at patient flyttes hen hvor der er arbejdsro, ilt og sug.

Hvem skal følges:

Det påhviler den patientansvarlige sygeplejerske at afgøre, hvorvidt patienten skal følges ud af afsnittet, og få dette dokumenteret på CETREA. Ved tvivl konfereres med scopvagt/læge. Beslutningen om behov for følge skal løbende revurderes i lyset af patientens kliniske tilstand.

Alle patienter hvor der er %R (Ingen genoplivning) skal følges af plejepersonale fra stamafdelingen (kan være studerende og elever hvis de er tryggeved det). Hjertestopvogn skal ikke medbringes. Det sikres at modtagende afdeling er bekendt medbehandlingsniveau.

 

 Iskæmisk hjertesygdom

Kard til Kard *

Kard til andre afdelinger

Stabil angina pectoris samt elektiv KAG

Nej

Nej

Stabil angina pectoris med gennemført PCI

*Lægelig vurdering ved kompliceret procedure

Nej

Ja, indtil 8 timer efter revaskularisering *

NSTEMI + UAP

*Lægelig vurdering ved kompliceret procedure

Nej

Ja, indtil 8 timer efter revaskularisering*

STEMI

Ja, første 48 t efter indl.

Ja, indtil udskrivelse (3 dage)

Patienter til CABG In-hospital

Nej

Ja

 

 

 

Arytmi - Pacemaker/ICD

Kard til Kard *

Kard til andre afdelinger

Synkope

Lægelig vurdering

Lægelig Vurdering

Rytme ustabil patient eller potentielt maligne arytmier (VF, VT, AV2 type 2, AV3)Indikation for følge ophører efter lægelig vurdering med stabil hjerterytme

Lægelig vurdering hos patienter med ICD

Ja

Ja

Nyimplanteret Pacemaker eller ICD

Patienter der indenfor de sidste 1-2 dage har haft betydende ventrikulære takyarytmier

Lægelig vurdering

Lægelig vurdering

Nyimplanteret Pacemaker eller ICD Rytmestabil og ingen mistanke om et dysfungerende system

Nej

Nej

Temporær paceelektrode (Stor boks)

+/- epicardielle elektroder

Ja

Ja

Temporær paceelektrode (Lille alm batteri)

*Følges ved mistanke om dysfungerende pacemaker. Ved 3AV påsættes pads så zoll pacing hurtig kan initieres

Nej*

Ja

Andet

Kard til Kard *

Kard til andre afdelinger

Endocarditis:

*Aortaklap - følges oftes de første 14 dage, kan fraviges ved lægelig vurdering

Mitralklap – følges ofte de første 3 dage, kan fraviges ved lægelig vurdering

Nej*

Nej*

Hæmodynamisk ustabil patient

Herunder hjerteklapsygdomme

Ja

Ja

* Kard = Kardiologisk sengeafsnit, Kardiologisk Laboratorium og Kardiologisk Ambulatorium, hvor patienten modtages af og fortsat overvåges af kardiologisk personale. 

 

Ovennævnte er vejledende og kan fraviges ved lægelig ordination.

 

Kardiologisk Laboratorium

Patienter som skal følges fra Kardiologisk Laboratorium til afsnit S2 om natten (kl. 23.00-07.30) følges af personale fra Kardiologisk Laboratorium.

Patienter som skal følges fra Kardiologisk Laboratorium til afsnit S1 om natten (kl. 23.00-07.00) følges af personale fra Kardiologisk Laboratorium. Såfremt der er flere patienter, som venter på undersøgelse/behandling, er det muligt at ringe til afsnit S1 og forespørge mhp. følge af personale fra afdelingen.

Kardiologisk Ambulatorium

Transport af almene friske patienter fra sengeafsnit S1/S2 til Kardiologisk Ambulatorium skal helst komme i kørestol eller være gående. Friske patienter til TEE helst i kørestol, alternativt i seng.