Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forbehandling med Fragmin ved ptt. med stent i ADP-receptorbehandling forud for CABG-operation

 

  • • CABG-operation skal om muligt foregå torsdag eller fredag, således at pt. kan indlægges på S2 (weekendlukket) mandag eller tirsdag forud for operationen

 

  • • Dato for CABG-operation findes af Hjerte-lungekirurgisk sekretær og meldes til visitationsteamet på Kardiologisk Afdeling (lokal 6 4402/ 6 4403/ 6 4407/ 6 4408)

 

  • • Pt. indkaldes af Hjerte-lungekirurgisk sekretær til operation med oplysning om nærmere information fra Kardiologisk Afdeling vedr. indlæggelse 3 dage forud for operationen

 

  • • Pt. informeres af Hjerte/lungekirurgisk sekretær om at holde pause med ADP-receptor (Clopidogrel, Ticagrelor, Prasugrel) behandling aftenen før indlæggelse på Afsnit S2

 

  • • Pt. indlægges på Afsnit S2 3 dage forud for operationen til Fragmin-injektion. Møder kl. 7.45 i Afsnit S2, 8. sal i højhuset. Sekretær fra visitationsteamet, Kardiologisk Afdeling, kontakter pt. telefonisk med besked om mødetidspunkt

 

  • • Kardiologisk sekretær giver besked til Afsnit S2 (sekretær Betina Riber lokal 2 2183) som sørger for, at pt. bliver indlagt i Afsnit S2

 

  • • På indlæggelsesdagen tager pt. ikke ADP-receptorbehandling. Opstarter Fragmin-injektion om morgenen på indlæggelsesdagen 120U/kg x 2 dagligt s.c. til aftenen før operation

 

  • • Pt. skal opholde sig og telemetreres på Afsnit S2 under indlæggelsen

 

  • • Pt. overflyttes til Hjerte-Lungekirurgisk Afdelings regi direkte til CABG på operationsdagen