Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjælpemidler som led i behandling til patienter fra Skadestue og sengeafsnit udenfor ergoterapiens åbningstid, Thisted

Beskrivelse

For at personalet på Skadestue og sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital, Thisted har mulighed for at imødekomme akutte hjælpemiddelbehov i alle døgnets timer, er der placeret et udvalg af hjælpemidler. Hjælpemidlerne kan ikke tilpasses alle patienter, men dækker de fleste umiddelbare hjælpemiddelbehov således, at patienten kan klare sig med de pågældende hjælpemidler, indtil Ergoterapien åbner igen.

Patientgruppe

Patienter med ophævet gangfunktion eller andre relevante aktivitetsproblematikker, som har brug for hjælpemidler.
 

Fremgangsmåde

Der er stillet følgende hjælpemidler til rådighed:

2 kørestole med eleverbare benstøtter

1 badebækkenstol med spand – kan skråtstilles

1 toiletforhøjer med skærm og spand – kan skråtstilles

1 badebænk – kan skråtstilles

2 gribetænger

2 gangstativer

1 barnekørestol med gipsbenstøtter

1 hoftepakke med vedlagt instruktion i tilpasning af hjælpemidlerne

1 tryksårsforebyggende pude til høj risiko score

1 dropstativ
1 rollator

 

Personalet på Skadestue og sengeafsnit vurderer behov for hjælpemidler ud fra følgende kriterier:

 

Kørestol

Hvis der er ophævet gang- eller støttefunktion, og patienten ikke formår at hoppe på et ben med albuestokke eller gangstativ til hjælp, kan patienten tildeles en kørestol som led i behandlingen.

I denne vurdering tages hensyn til, om der er risiko for inaktivitet, hvilket patienten skal gøres opmærksom på, ligesom der tages højde for, om en kørestol er kontraindiceret i forhold til træningsbehovet.

 

Bækkenstol

Bækkenstol med spand kan udleveres, hvis patienten ikke kan gå fra soveværelse til toilet.

I dette tilfælde kan bækkenstolen stilles ved sengen. Husk at informere patient eller pårørende om at låse bækkenstolen.

 

Gribetang

Udleveres, såfremt patienten har brug for hjælp til at samle ting op fra gulvet, ofte i kombination med, at patienten har brug for kørestol.

 

Gangstativ

Udleveres, såfremt patienten ikke kan håndtere albuestokke.

Udleveres evt. i kombination med kørestol som brug ved hjælp til forflytning.


Hoftepakke

Består af:

12 senge/stoleklodser

1 hoftepude

1 toiletforhøjer

1 badebænk

1 skohorn

1 gribetang

1 strømpepåtager

Der er vedlagt instruktion i tilpasning af hjælpemidlerne.

 

Tryksårsforebyggende pude til højscore patienter

Er grundindstillet og klar til brug.

 

Portørerne kontaktes og bedes bringe hjælpemidlerne til det relevante afsnit.

Hjælpemidlerne står placeret i gangareal i kælderen i tunnel mod Fysio- og Ergoterapien.

 

Hvert hjælpemiddel har en låneseddel, der er udfyldt med hjælpemiddel- og udlånsnummer.

Der udfyldes én låneseddel pr udlånt hjælpemiddel.

 

Låneseddel udfyldes med:

  • • Patientens navn

  • • Patientens CPR-nummer

  • • Afleveringstidspunkt for hjælpemidlet

  • • Patientens underskrift

  • • Patienten medgives forreste side på låneseddel, kopien lægges i plastlomme som aftalt på afsnit eller sendes til Ergoterapien

 

Hjælpemidlet/hjælpemidlerne udleveres til patienten med instruktion i anvendelse af hjælpemidlet.

Der sendes elektronisk henvisning fra det relevante afsnit til personalet i Ergoterapien.

Patientens tlf.nr. skrives på henvisningen, så Ergoterapien efterfølgende kan ringe patienten op.

 

Ergoterapien kontakter patienten den førstkommende hverdag. Der vurderes og handles på følgende:

  • • Passer hjælpemidlerne?

  • • Kan patienten betjene hjælpemidlerne fuldt?

  • • Har patienten brug for yderligere hjælpemidler?

 

Ergoterapiens åbningstid:              

Mandag - torsdag fra 07.30-15, fredag fra 07.30 – 14.30.

I forbindelse med flere helligdage i træk åbent en dag fra 8.00 – 14.00.

Bilag

Huskeseddel

Hoftepakke