Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Implantation af aortastentklap, apikalt

 

Formål

At pt's svære aortaklapstenose afhjælpes.

 

Patientgruppe/patientforløb/anden målgruppe

Patienter med svær aortaklapstenose.

 

Fremgangsmåde

De to Sterilius TAVI-skabe og ekstern skærm med ledninger (står i kælderdepot) tages med på rum. TAVI-skabe tjekkes om de er fyldte i henhold til indholdsfortegnelse

Stålbord hentes i kælderdepotrum, forlænger plade sættes på (til krympebord)

Stålbord hentes i kælderdepotrum til opdækning til spl. i vaskefunktion.

 

Stuen (rtg.rum 9) klargjøres af kard.lab servicemedarbejder om morgenen inden 7.30 (afspritning af apparatur og op-lejet redes op.)

 

Ekko apparat (Vivid 7) hentes på ekkostuen på 6.sal, inklusiv, probe, probepose, gel og bideskinne samt elektroder– skal være på rum 9 senest kl.8 (kobles sammen af kard.lab.personale)

 

Defribillator + pads fra rum 3 hentes (evt. fra S1 )

 

Stativ med røntgenforklæder medbringes.

 

Stuen tændes som vanligt, incl. Røntgenudstyr, Phillips Allura, stilles i cardioprogram.

Patientdata lægges ind i Phillips Allura.

Røntgenrør køres ind således C-buen står til højre for patientens side. Biplan placeres længst muligt væk fra lejet (gøres inden patienten lægges på lejet). Lejet stilles i maks. cranielt position.

Stor usteril pose sættes over underrøret på C-buen, og steril pose på fodpedal.

Neglebørste, huer, mundbind og håndsprit (i TAVI-skab)

Injektomat tændes, optræk ca. 150 ml Visipaque 320 mg/ml

Dropstativ sættes på i fodenden af lejet.

 

Efter ordination af aortastentklap-størrelse hentes 2 kit (Præp-personale henter)

 

De steril-omklædte personer skal udføre kirurgisk håndvask og have blå barrieredragter på.

Hue og mundbind skal bæres af alle personer på stuen.

 

Døre holdes lukkede!

 

Forberedelse af patienten

T-OP lægger stiklagen under stiklagen før pt er på lejet (til fixation af venstre arm)

Pt lejres. Lammeskind og gelpuder i armstøtterne. Tæppe over pt.

Strømper bukkes ud over foden, så hælen er fri og der ikke kommer ødemer af underben

T-OP ansvarlig for lejring, men kard.lab.spl assisterer i samarbejde

Ekg påsættes, kun ekstremitetsafledninger

Pads påsættes lateral på thoraxhøjre side og venstre næsten omme på ryggen. Bliver fortrinsvis anlagt af T-anæstesi i forbindelse klargøring på T-OP

Brug Lifepak 20 defibrillator

Pt bedøves og intuberes ved anæstesien. Vigtigt med ro på stuen!

Steril afvaskning af pt (T-OP sygeplejersken)

Grønt registreringsskema klargøres

 

Inden proceduren startes og alle er klar holdes TIME OUT

 

Opstilling

Assistancebord

KAG-pakke

Alle servietter fra KAG-pakke afleveres til krympebordet. Gazekrøller smides væk

Lampehåndtag

J-wire, 0,035” x 145

1 stk 7 F sheath

1 stk 6 F sheath

(1 stk 14 F sheath med marker (RB), 30 cm,  (COOK) )

1 K6 kanyle

Pigtail 6F (diagnostisk kath)

JR 4 6F (diagnostisk kath)

AL1 6F (diagnostisk kath)

2 OP-tape

100 ml Visipaque 320 mg I/ml (til ophængning)

250 ml Heparinvand (til ophængning)

1 pk store servietter med røntgentråd

6 F Femoseal/ Proglide 6F/ Angioseal 8F

1 stk Amplatzer extra stiff wire 0.035x260/180 med j-tip

2 stk. Namic forlængerslange til Injektomat sprøjte

1 Steril røntgenpose til C-buen

1 stk. grønt stykke med klæb

Låne 1 pean fra OP sygeplejersken

Y-rør + forlængerslange

20 ml Lidokain 10 mg/ml

 

Hurtig-pacer fra Medtronic (Er i TAVI-skab),(husk at skifte batteri)

Connection kabel til hurtigpaceren ligger i kufferten til paceren (elektroderne tilkobles af narkoselægen)

 

I beredskab på stuen

ER SAMLET I TAVI-SKUFFEN PÅ RGT.RUM 9

 

CODA-okklusionskatether 10.0F + 14 F sheath

60 ml luerloc-sprøjte til Coda-okklusionsballon (fyldes med blandet kontrast1:3 )

Meier wire 0.035x180 cm

Multisnare set 20 mm (i stentdepot)

28 mm x 4 cm x100 cm ballon (Z-MED) + 18 F sheath (til occl. af aorta)

25 mm x 4 cm x100 cm ballon (Z-MED) + 14 F sheath (til occl. af aorta)

23 mm x 4 cm x100 cm ballon (Z-MED)

23 mm x 5 cm x100 cm ballon (Z-MED)

20 mm x 4 cm/5cm x 100 cm ( Z-MED)

 

(Er i TAVI-skabet)

4-polet pacekateter + connection-kabel med 4 ben

Blå ”forlængerledninger” til temp.paceelektrode

 

 

STERIL PRÆPARATIONSBORD (Hvor klappen "præpareres")

1 bordafdækninger (250 cm længde)

2 stk. 500 ml metalskåle

2 stk. 250ml-plasticskåle

1 stk. 500ml-plastikskål (fra assistancebord)

2 stk. 500 ml's NaCl

1 stk. 500 ml heparinvand (5000 ie/l)

1 stk. 30 ml sprøjte med luerlock

1 stk. 50 ml sprøjte med luerlock

Servietter - fra KAG-pakken

Wire 0.035, 50 cm

50 ml Visipaque 320 mg/ml (trække 15 ml sterilt op)

Låne 1 pean fra OP sygeplejerske

Saks (fra KAG-sættet)

 

Sygeplejerske-roller på stuen

3-4 kard.lab.spl på stuen.

 

1. Gulvfunktions-spl.

Trække kontrast op i Injektomaten

Hente TAVI-skabene (i samarbejde med de to andre kard.lab.spl)

Skifte batteri i ekstern pacemaker - gives til narkose-læge

Udfylde det grønne registreringsskema

Vælge pt på rgt systemet

Hjælpe med at lejre pt

Sætte Ekg-elektroder og pads til defibrillator på pt (evt. T-anæstesi)

Oplyse om kontrastforbrug til anæstesien til registering

Pakke relevant materiale op til ass.spl samt krympespl.

 

2. Assisterende spl.

Finde relevant sterilt grej til proceduren sammen med 1.spl.

Går herefter i vask og assisterer under proceduren

 

3. Spl. der præparerer stentklap

Finde relevant sterilt grej til proceduren

Går herefter i vask og 1.spl pakker ud

Ansvarlig for scanning af utensilier

 

Rapid-pacing

Under proceduren bruges Medtronic extern pacemaker, som har en rapid-pacing-funktion. Der følges følgende pace-protokol ved test af ledning, ballondilatation og stent-klap-indsættelse. Man holder knappen inde hele tiden under rapid-pacing, og når knappen slippes paces der kun med frekvens ex 50, som pm er sat til som minimum frekvens.

 

Den ansvarlige operatør har ansvar for Rapid-pacing: En og kun en person styrer pacemakeren under hele proceduren.

OBS: DENNE FUNKTION VARETAGES AF ANÆSTESI-LÆGE!

 

Pacing er meget vigtigt. Start med pacing og vent med balloninflation til blodtrykket er lavt (væk). Inflatér og deflatér.

 

Der anvendes "standardkommandoer" i form af: OPERATØR STYRER:

a) Pacer ready (operatør)

b) Pacer ready (narcoselæge)

c) Pacing on (operatør)

d) Pacing on (narkoselæge)

e) Balloon up (2 operatører)

f) Balloon down (2 operatører)

g) Pacing off (operatør)

h) Pacing off (narkoselæge)

 

UNDERSØGELSEN

1: Evt Højresidig kath.( SwannGanz) lægges via V. Jugularis inden pt bedøves. (Af anæstesilæge)

Anæstesien anlægger a-kanyle til kontinuerlig BT´s-måling Der gives antibiotika profylaktisk (Gives i afdelingen). 1g Diclosil og (400 mg  Targocid iv.)

 

2: Pt lejres (se under "Forberedelse af patienten")

 

3: T-OP-spl afvasker pt og pt dækkes af (samarbejde mellem T-OP-spl og kard.lab-spl)

 

4: 1 arteriesheath (7 F) og 1 venesheath (6F) anlægges. Pigtail kath lægges op i Aorta Ascendens. 3 vejs-hane forbinder forlænger-slange til Injektomat og kath.

 

5: Thoraxkirugen åbner og lægger myocardielle elektroder. Herefter laves en test med rapid pacing.

Apex punkteres herefter med K 6 kanyle.

OBS: Der bruges IKKE samme K6 kanyle i lyske og til punktering af hjertet! Alm Kag-wire føres op i Aorta ascendens og ned i Aorta descendens. Kanylen fjernes og JR 4 føres ind over wiren. Wiren fjernes og Amplatz extra stiff wire føres op. JR 4 kath fjernes og 14 F eller afleverings-sheath anlægges.

 

6: Der laves aortografi ad flere omgange. Mængde efter ordination.

(evt. 20 ml på 1 sekund)

 

7: Pt hepariniseres af anæstesien efter aftale. ACT skal ligge meller 250-300.

 

8: Sideløbende præpareres ballon/sheath/Aortastentklap. ("Kittet" som passer til den ordinerede størrelse Aortaklap).

 

9: Ballondilatation:

  • • Rapid-pacing-procedure udføres - Operatør STYRER!

  • • Ballonen inflateres og deflateres ved assisterende operatør

 

10: Stent-klap præpares

Label med LOT-nr fra stentklappen sættes på kath-seddel og resten lægges i journal.

 

11 Aortastent-klap indføres via afleveringssheath

 

12: For at placere stentklappen laves der ofte flere aortografier

 

13: Igen udføres Rapid-pacing-procedure, som under ballondilatation af aortaklappen

 

14: Evt. ny aortografi til kontrol af koronar-kar, insufficiens af klap m.m.

 

15: Thoraxkirugen suturerer

 

16: Der gives Protaminsulfat efter ordination. ACT måles efter behov

 

17: Efter ord. fjernes venesheath og og 8F Angioseal anlægges i arterien

 

OBS OBS OBS

Vent med at gøre assistancebord og pt usteril før ALT er OK, og pt er stabil.

Af hygiejniske hensyn må man ikke starte oprydning før der er forbinding på thorax!

 

AFSLUTNING

Pt vækkes og ekstuberes. Pt lægges i seng og køres på opvågningen(TIA)

Medtronic-pm og kuffert rengøres og opfyldes

Undersøgelsen sendes til PACS og slettes derefter på Alluraen

TAVI-skab opfyldes og øvrigt apparatur stilles på plads

Sevietter og instrumenter optælles og afstemmes

Formalinglas fra stentklap afleveres til T-spl. til videre destruktion

 

Dokumentation

Proceduren dokumenteres via patientjournal, Vestdansk Hjertedatabase og anæstesiskema.

 

Ansvar

Det er et samarbejde mellem læger/sygeplejersker på stuen, at proceduren følges

Det er et lægeligt ansvar at stentklappen placeres korrekt

 

Efter operationen holdes kortvarig briefing blandt hele det deltagende personale – hvad gik godt og hvad kan vi forbedre!