Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsopgaver for sygeplejersker på Plastikkirurgisk Sengeafsnit

 

Arbejdsopgaver i Dagvagt

Kl. 7.00 – 7.45

Nattevagten informerer kort hvis der er specielle observationer/hensyn at tage.

Plastiksygeplejerskerne holder rapport ud fra Clinical Suite og kontaktpersoner.

 

Kl. 7.30 –11.30

Sende patienter til operation og SN

Morgenmad til patienterne.

Medicin administreres og udleveres. Der ophæles medicin til selvadminstration.

Hjælpe patienterne med personlig hygiejne.

Stuegang.

Observation af sår, forbindinger og dræn hos patienterne minimum x 1 i vagten.

 

Kl.11.30 – 14.00

Middagsmad til patienterne.

Middagsmedicin administreres og udleveres til patienterne.

Modtage patienter retur fra operation.

Oprydning i skyllerum, vagtstuen, kaffestuen.

 

Kl. 14.00- 15.00

Eftermiddagskaffe for patienterne.

Planlægge morgendagens program, hvor der stiles mod kontinuitet i patientforløbene men

også tages hensyn til, at sygeplejersken ikke har for mange forskellige funktioner i løbet af

vagten.

Program skrives på patienttavle i vagtrum.

 

Kl.: 14.15 -14.45

Summemøde en dag i ugen

 

Kl. 15.00

Aftenvagterne møder og der gives kort informationer om specielle observationer eller hensyn.

Hver mandag skal ilt og sug på stuerne tjekkes

(seddel til dokumentation hænger på indersiden af lågen til depotskabet på stuerne)

 

Arbejdsopgaver i aftenvagt.

Kl. 15.00

Informeres af Dagvagten om specielle observationer/ hensyn at tage.

Aftenvagten holder rapport sammen med mamma, hvor der læses højt fra Clinical Suite.

Aftenvagten går en runde og hilser på / tilser patienterne.

Blodprøvesvar fra LABKA tjekkes og lægges i prøvesvarskassen i vagtrummet. Kontakte vagthavende læge ved afvigelser.

Modtage patienter tilbage fra opvågningen.

Lægge narkoseskema / opvågningsskemaer tilbage i journalen.

Observation af sår, forbindinger og dræn minimum x 1 i vagten. Ved nyoperede patienter først og sidst på vagten.

 

KL. 17.00

Aftenmedicin administreres og udleveres til patienterne.

 

Kl. 17.30

Servere aftensmad.

Pakke madvogn sammen.

Lave aftenskaffe og te til vognen med patienternes aftenskaffe.

 

Kl. 19.30

Servere aftenskaffe for patienterne.

Tage imod patienter som møder ind aftenen før operation.

Gøre stuen klar til patienter som møder ind om morgenen (seng, navnesedler, armbånd,

sengebord placeret korrekt) hvis ikke dagvagten har nået det.

Tage imod nye patienter til operation dagen efter. Sikre at disse ikke har neglelak eller smykker som ikke kan tages af.

Sikre at patient får anlagt venflon hvis behov for GIK-infusion på operationsdagen.

 

kl. 21.30

Plejeopgaver inden patienterne skal sove.

Natmedicin administreres og udleveres, Iv. Antibiotika opsættes så det er indløbet inden kl.23 Dræn hos specielt nyopererede fikseres uden drænpose på sengehesten.

Oprydning på patientens sengebord.

Tømning af skraldeposer på stuerne.

Oprydning i opholdsstuen, personalestuen, køkken og skyllerum

Arbejdsopgaver i nattevagt

Kl. 23.00

Nattevagten informeres af aftenvagten om specielle observationer/hensyn at tage.

Hvis der ikke er planlagt til dagen efter, planlægges dagprogrammet

Patientseddel rettes og udskrives.

Nattevagten holder rapport sammen med mamma, hvor der læses højt fra Clinical Suite.

Patienterne tilses hver. 2 time og efter individuelle behov.

Observation af sår, forbinding og dræn minimum x 1 i vagten. Ved nyopererede først og sidst på vagten.

FMK frigives på udskrevne patienter i OPUS.

Kl. 24.00

FMK suspenderes på alle indlagte patienter i OPUS.

Der opsættes FASTE på operations-patienterne, som faster fra midnat.

Blodprøversedler findes frem på de patienter der skal opereres som nr. 1 og lægges journalen. Hvis de ikke er blevet signeret af læge, skal dagvagten gøres opmærksom på

dette. I tilfælde af meget skæve værdier må vagthavende læge kontaktes mhp. plan.

Der bestilles ordinerede blodprøver og ekg på dem der møder til klargøring om morgen.

Opfyldning og oprydning i medicinrummet, badeværelserne, skyllerummet, opholdsstuen.

Opdatere labelsmappe i medicinrum med labels på indlagte patienter.

Tjek om der skal bestilles sterivarer ( bestillingsliste hænger på skabslågen til sterivarer. (bestillingslisten lægges på bordet i skyllerummet ).

Bestille medicin og iv-væske online efter bestillingsliste som hænger i medicinrum

Tjekke temperatur på køleskab og rum i medicinrum. Noteres på opslag på tavle.

 

Kl. 5.50

Saft tilbydes til de patienter som må drikke til kl.6.00.

 

Kl. 6.00

Patienter som er nr. 1 til OP vækkes og der klargøres med bad,

præmedicin, trimning ved behov og evt. opsætning af GIK-drop hos diabetiker.

Der gives i.v. antibiotika som er ordineret til kl. 8.00.

Dræn tømmes og mængden noteres i Clinical Suite.

Evt. tømme kolber og kateterposer.

Sætte frisk vand ind til patienterne.

Lave kaffe til dagvagten og sørge for en kande med vand.

 

Kl. 6.30

Tage imod patienter som møder ind til operation og klargøre dem med

patientidentifikation/armbånd, præ-medicin, rasering, OP-tøj. Obs. om faste er overholdt

 

kl. 7.00

Dagvagten informeres kort om specielle observationer / hensyn at tage.

 

Særligt

Hver mandag sættes depotbrikker frem af dagvagt.

Hver enkelt sygeplejerske er ansvarlig for at fylde op af depotvare kontinuerligt.

En gang om måneden rengøres medicinrummet samt der tjekkes udløbsdatoer på medicinen.

Logbog hænger på opslagstavle i medicinrum

En gang om måneden rengøres personalekøleskabet + afkalkning af kaffemaskine og elkedel.

Logbog hænger på siden af køleskab

En gang om måneden tjekkes og rengøres hjertestopvognen af de to ansvarlige sygeplejersker.

Hver 2. måned fyldes venflonbakken op af nattevagt. Logbog hænger på skabslåge

 

Formål

At sikre bedst mulig anvendelse af personaleressourcer under hensyntagen til faglig kvalitet, kontinuitet og patienternes behov.