Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Triage af børn i børnemodtagelsen

 

Denne instruks beskriver triagering af børn i børnemodtagelsen og organisering ved modtagelse af børn afhængig af tildelt triageniveau. Ved barn med hjertestop/respirationsstop bruges hjertestopkald og hjertestopinstruks.

 

Ved melding om ”rødt barn”, se evt. Actioncard Børneafdelingen og ABCDE børn, vurdering og optimering af behandling.

 

Baggrund

Danske Regioner har i 2012 publiceret Triage Modeller for såvel børn som voksne i forbindelse med national implementering af Fælles Akut Modtagelser (FAM). Disse modeller skal optimere den terapeutiske indsats, når patienter ankommer til FAM, idet triage-modellerne skal kvalificere prioriteringen af patienterne ved henvendelse og forinden lægefaglig vurdering.

 

Diagram 1

 

Indledende triagering Lægefaglig vurdering

 

Med udgangspunkt i ”Pædiatrisk Triage Model” har pædiatrisk og anæstesiologisk afdeling ved Aalborg Sygehus Nord (ASN) besluttet at præcisere handlinger og logistik i forbindelse med modtagelse af børn i Børnemodtagelsen, ASN.

 

Pædiatrisk triagemodel består af:

Triageskema: Et prioriteringsskema som ud fra ABCDE principperne (vitale parametre, barnets symptomer og bevidsthedsniveau) tildeler barnet en af følgende triageniveauer: Rød, orange, gul eller grøn, hvilket afgør hvor hurtigt de skal tilses af læge.

Symptom og Kontaktårsag kan medføre optriagering (herunder smertescore). Baggrunden for det supplerende skema er at ikke alle sygdomsbilleder eller potentielt farlige indlæggelsesårsager giver sig udtryk i påvirkede vitalparametre. Et eksempel herpå kunne være børn som har været udsat for elstød, har inhaleret røg eller hvor der er mistanke om forgiftning.

 

Definition af begreber

 • • BAT: Børne-akut-team består af pædiatrisk forvagt, almen pædiatrisk bagvagt og børneanæstesilæge.

 • • Åben henvendelse: Børn, som efter aftale, har adgang til børnemodtagelsen uden at være blevet undersøgt af egen læge/vagtlæge.

 

Tilkald af BAT

Bat-team kan tilkaldes fra (mærkede) fastnettelefoner i Børnemodtagelsen, dagafsnittet, døgnafsnittet, onkologisk afsnit og fra ambulatoriet. Se evt. BAT-kald (tilføjet relation)

 

Vagthavendes koder og telefonnumre

 • • Pædiatrisk forvagt: kode 88 301

 • • Almen pædiatrisk bagvagt: kode 88 303

 • • Børneanæstesilæge:tlf. 62954

 • • Anæstesisygeplejerske: kode 88 505

 • • Hvis barnet er < 1 måned gammelt, kan det, udover almen pædiatrisk bagvagt, overvejes at tilkalde neo-bagvagt på kode 88 304.

 

Forløbsbeskrivelse

Tildeling af triageniveau

Når barnet meldes

 • • I nogle tilfælde vil barnet allerede ud fra oplysninger fra Falck eller henvisende læge blive triageret rød (eksempelvis barn meldt med meningitis, med nakke rygstivhed og ekkymoser) Sygeplejerske og pædiatrisk forvagt er til stede ved barnets ankomst. Afhængig af situation og hvor barnet befinder sig geografisk, kan hele eller dele af BAT-teamet tilkaldes inden barnets ankomst

 • • Alle akutte og subakutte børn (ikke indkaldte) monitoreres mht. vitale parametre, dvs. vurdering af luftveje, respiration, saturation, puls, kapillærrespons, Glasgow coma scale, og temperatur ved ankomst til børnemodtagelsen.

 • • Barnet kan optriageres på baggrund af symptom- og kontaktårsagskort (herunder smertevurdering)

 • • Børn som indlægges på observationspladser i afdelingen og børn med ”åben henvendelse” der indlægges efter henvendelse direkte til afdelingen følger samme triageringsmodel indtil de er set af læge.

 • • Triagering er tilendebragt når barnet undersøges af læge. Herefter monitoreres barnet efter lægens ordination, (se evt. TOKS af børn på Børneafdelingen Aalborg Universitetshospital)

 

 • • 

 

Organisering ved modtagelse af barnet

Triageniveau rød – livstruende

 • • Barnet skal monitoreres og undersøges straks ved ankomst.

 • • Ved rødt triageniveau tilkaldes BAT-teamet.

 • • Hvis pædiatrisk forvagt er tilstede, kan pædiatrisk forvagt vurdere at det ikke er indiceret at tilkalde det øvrige BAT-team. Årsag til afvigelse af instruksen, skal noteres i barnets journal.

 • • Hvis pædiatrisk forvagt, pga. uopsættelig opgave på andet børneafsnit, ikke er til stede umiddelbart efter barnets ankomst, tilkalder sygeplejersken BAT-teamet.

 • • Sygeplejersken kan altid, på eget initiativ, tilkalde hele BAT-teamet.

 • • BAT giver fremmøde hurtigst muligt (indenfor 5 minutter).

 • • Børneanæstesivagten tilkalder, ved skønnet behov, anæstesisygeplejerske. Når anæstesisygeplejersken tilkaldes medtager han/hun udstyr til luftvejshåndtering.

 • • Sygeplejerske (nummer 2) kan tilkaldes fra børnemodtagelsen/dag-eller døgnafsnit, ved behov.

 • • Bioanalytiker tilkaldes, når det skønnes nødvendigt.

 

Triageniveau orange - haster

 • • Barnet monitoreres ved ankomst af sygeplejerske, undersøges af pædiatrisk forvagt indenfor 15 minutter. Ved behov tilkaldes pædiatrisk bagvagt, børneanæstesilæge/sygeplejerske, sygeplejerske (nummer 2) og bioanalytiker

 

Triageniveau gul – haster mindre

 • • Barnet monitoreres ved ankomst af sygeplejerske, skal undersøges af pædiatrisk forvagt indenfor 60 minutter. Remonitoreres indenfor 30 minutter af sygeplejerske.

 • • Denne gruppe børn kan viderevisiteres til observationsplads, men skal forinden være tilset af læge. Egentlig journaloptagelse og fuld objektiv undersøgelse kan ske senere, efter prioriteringsliste på lige vilkår med øvrige børn i børnemodtagelsen.

 • • Ved børn der triagere gul eller orange skal forvagten konferere med bagvagten, hvis barnet skal sendes hjem fra modtagelsen.

Triageniveau grøn – haster ikke

 • • Barnet monitoreres ved ankomst af sygeplejerske. Remonitoreres indenfor 60 minutter af sygeplejerske, som er i dialog med pædiatrisk forvagt om barnet skal opstarte udredning eller behandling. Eventuelt tilser lægen barnet. Egentlig journaloptagelse og fuld objektiv undersøgelse kan ske senere, efter prioriteringsliste på lige vilkår med øvrige børn i børnemodtagelsen.

 • • Børn som er tildelt triageniveau grøn kan visiteres til observationsplads af sygeplejerske.

 

Målgruppe – modtagelse

Det akut syge barn

 

Formål

 • • At fastlægge behandlingsrækkefølgen af børn som ankommer til børnemodtagelsen.

 • • Implementering af ”Pædiatrisk Triage Model”

Referencer

 • • Danske Regioner, Pædiatrisk Triage model