Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsinstruks ved IUI-D

 

Definition af begreber

IntraUterin Insemination med Donorsæd er indføring af optøet og oprenset sæd, fra godkendt sæddonor, i kvindens livmoder, omkring ovulationstidspunktet.

 

Målgruppe – modtagelse

 

 1. 1. Enlige

 2. 2. Lesbiske

 3. 3. Heteroseksuelle par, hvor manden har oligoteratozoo- /azoo-spermi.

 4. 4. Par med behandlingssvigt efter ICSI, TESE eller PGT

 5. 5. Par, hvor manden er bærer af genetisk fejl, og hvor parret ikke kan tilbydes eller ikke ønsker PGT. Dette forudsætter at parret ikke har fælles barn/ børn.

 

Er kvinden > 38 vil det generelt være fornuftigt primært at vælge IVF-D fremfor IUI-D.

På foreliggende indikation foretages HSU inden påbegyndelse af behandling.

Hos alle foretages HSU efter 3 forgæves IUI-D cykli.

 

Formål

Etablering af graviditet.

 

Metode

 • • Behandling i naturlig cyklus hos kvinder med regelmæssig menstruationscyklus.

 • • Hormonstimulering i form af rFSH/hMG, lavdosis, (50 IE/37,5-75 IE) fra 3. cyklusdag til kvinder med uregelmæssig cyklus. Dette med henblik på follikeludvikling og efterfølgende ovulationsinduktion. Der tilstræbes mono-ovulation.

 • • Kvinden følges med UL-skanning til ledende follikel er 17-18 mm. I stimuleret cyklus accepteres maksimalt 2 follikler > 14 mm forud for insemination. Der informeres om tvillingerisiko og dette journalføres. Enlige bør som hovedregel ikke insemineres, når der er mere end 1 follikel >14 mm.

 • • Udvikles 3 follikler kan cyklus aflyses eller der kan foretages follikelreduktion. Ved 4 follikler eller mere tilbydes som hovedregel konvertering til IVF-behandling.

 • • Der gives HCG som ovulationsinduktion (Ovitrelle, 6500 IE).

 • • Der insemineres ca. 36-40 timer efter.

 • • Hvis patienten har ledende follikel > 17 mm laves urin-LH-test og, hvis positiv, insemineres dagen efter.

 • • Der insemineres med oprenset sæd i kvindens livmoder.

 • • Kvinden laver urin-graviditetstest 14 dage efter inseminationen

 

Graviditetsscanning:

3 uger efter positiv graviditetstest foretages UL-scanning. I forbindelse hermed oplyses om mulighed for reservation af sæd i sædbank med henblik på opnåelse af helsøskende ved evt. efterfølgende behandling.

 

Antal behandlinger:

Hos kvinder < 38 år med normal æg-reserve og bilateral tubapassage tilbydes 6 inseminationsforsøg.

 

Der gøres dog individuel vurdering m.h.t. antal forsøg afhængig af anamnese og AMH/ AFC.

Hvis der ikke opnås graviditet ved IUI-D-behandling tilbydes IVF-behandling med donor-sæd.

 

Graviditetsscanning:

3 uger efter positiv graviditetstest tilbydes UL-scanning. I forbindelse hermed oplyses om mulighed for reservation af sæd i sædbank med henblik på opnåelse af helsøskende ved efterfølgende behandling.

Referencer

Guideline Dansk Fertilitetsselskab