Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endobronkial blokker i neurokirurgisk anæstesiafsnit

Indikation

Behov for en-lungeventilation ved thorakal skolioseoperation, hvor kirurgen ønsker pladsforholdene optimeret i thorax.

Fremstilling

  • • Endobronkial blokker (Arndt-blokker), findes i 2 størrelser: 7 og 9 French

  • • Fiberskop med rullebordet

  • • Hvid mini sugekateterspids

  • • Spiraltube 8,5 – (absolut minimum 8,0) til blokker 9,0 French (fiberskop 4,0mm)

  • • Spiraltube 7,5 – (absolut minimum 7,0) til blokker 7,0 French (fiberskop 4,0 mm)

  • • Spiraltube 6,0 (absolut minimum) til blokker 7,0 French, når det pædiatriske fiberskop

(1,8-2,2 mm), som findes på O-anæstesiafsnit, anvendes.

Procedure

Patienten bedøves med intravenøse anæstesimidler og intuberes på vanlig vis (tubestørrelse: se fremstilling ovenfor). Tuben pakkes og fikseres efter afsnittets procedure.

Se i øvrigt den kliniske vejledning til anæstesi til det kirurgiske indgreb.

 

Arndt-blokkeren klargøres: Cuffen tjekkes, blokkeren sprayes/smøres med lidocain.

Arndt-adapter påsættes trakealtuben, som er sprayet med lidocain, og respiratoren tilkobles adapterens ventilations-port, herefter ventileres patienten med FiO2 1,0.

Fiberskopet indføres i adapterens skop-port, og blokkeren indføres i adapterens blokker-port.

Blokkerens loop fanges med fiberskopet, og under indføringen holdes loopen tot for at undgå, at blokkeren glider af.

Den hovedbronkus, der skal blokkeres, identificeres, og fiberskopet med blokkeren føres ned i denne.

Når blokkeren er placeret, løsnes loopen, og fiberskopet trækkes tilbage til trachea, så man kan se carina, og at blokkeren med den blå cuff er korrekt placeret. Cuffen afprøves, da det er meget vigtigt, at den fyldte cuff ikke hernierer ind i trachea. En-lungeventilationen testes ved stetoskopi.

Blokkeren fikseres, idet blokportens skrue strammes.

 

Patientens FiO2 reduceres, og når patienten ønskes en-lungeventileret, øges FiO2 til minimum 0,60, respirationsfrekvensen øges til 20, minutvolumen forbliver uændret. Dette reducerer tidalvolumen og forhindrer dermed et højt indblæsningstryk.

Blokkerens cuff fyldes op, og loopen fjernes. Der kan sættes svagt sug på blokkeren.

Efter behov kontrolleres ventilationen med arteriepunktur.

 

Når der ikke længere er behov for en-lungeventilation, afcuffes blokkeren, og adapter samt blokker fjernes.

Herefter blæses lungen op manuelt, dette sker i samarbejde med kirurg.

Man vender herefter tilbage til den oprindelige respiratorindstilling.

OBS

For at undgå accidentiel displacering af blokkeren, er det vigtigt, at samlestedet ved tube og adapteren bliver tapet godt sammen.

Det kan være lettere at have blokkerens loop fikseret på fiberskopet i adapteren, inden denne påsættes trakealtuben.

Hvis der opstår ventilationsproblemer undervejs, fjernes blokkeren og adapteren.