Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar, Gynækologisk/Obstetrisk Ambulatorium

 

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling så ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe, som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelses resultater.

 

Handlinger

Forundersøgelse:

 • • Sygeplejersken i forundersøgelsesambulatoriet bestiller blodprøver

 • • Sygeplejersken tjekker svarene inden vagten er forbi. De prøver der ikke er svar på tjekkes af amb. sygeplejerske dagen efter. Navne og CPR nummer skal fremgå af en kinabog, som ligger i forundersøgelseskontoret.

 • • Ved prøvesvar der er uden for normalområdet gives svaret til lægen, som har ansvar for at der handles på denne.

 

Ambulant S-HCG efter medicinsk abort:

 • • Ved forundersøgelse bestilles kontrol S-HCG en uge efter en medicinsk abort. Sygeplejersken der laver forundersøgelse sætter labels i kalenderen på dato for blodprøven. Kalenderen ligger kun på skrivebordet i forundersøgelses kontoret.

 • • Sygeplejerske i ambulatoriet har ansvaret for at tjekke svaret, som printes og lægges i kurv til bagvagt.

 • • Patienten kontaktes af lægen hvis værdien af S-HCG ikke er faldet sufficient.

 • • Lægen kvitterer og dokumenterer i journalen at prøven er set og hvilken handling der er udført.

 

Prænatal blodprøver i forhold til prænatal screening:

 • • Den gravide kommer til scanning og blodprøver er enten ikke taget, taget for tidligt eller for sent:

 • • Blodprøven bestilles af sonografen.

 • • Label med patientens data og telefonnummer sættes i en bog.

 • • Sonografen holder øje med svaret og kontakter patienten, når svaret foreligger.

 

Prøver fra mikrobiologisk afdeling:

 • • Lægen ordinerer undersøgelsen.

 • • Sygeplejerske i ambulatorium sender rekvisition elektronisk.

 • • Gynækologisk sekretær tjekker dagligt om der er svar fra mikrologisk afdeling.

 • • Sekretæren printer svarene ud og tjekker svarene. Hvis svaret kræver opfølgning forelægges det den rekvirerende læge hvis denne er til stede, ellers forelægges svaret den vagthavende læge.

 • • Hvis svaret er i.a lægges det til rekvirerende læge.

 

Prøver fra patologisk afdeling:

 • • Lægen ordinerer prøven og sender rekvisitionen elektronisk.

 • • Svar fra Hjørring kommer i printeren.

 • • Svar fra Aalborg kommer med post.

 • • Gynækologisk sekretær lægger dem i kurven til vagthavende overlæge som tager stilling til videre forløb – og sørger for kontakt til patienten hvis det er ”haste svar”.

 • • Ved ”ikke haste” svar lægges svarende til rekvirerende læge med initialer på den overlæge, der har visiteret prøven.

 • • Ved det ambulante besøg laves aftale med patienten om hvordan hun får svar på prøven.

 1. 1. Enten…

Hvis alt er normalt sendes svaret til egen læge og patienten kan få svaret efter ca. 3 uger. Hvis der viser sig noget som skal nærmere undersøges skriver vi brev til patienten.

 1. 2. Eller…

Det aftales at vi sender brev under alle omstændigheder.

 

Blodprøver taget i ambulatoriet:

 • • Rekvirerende læge er ansvarlig for at tjekke svaret.

 • • Hvis lægen er fraværende overgives ansvaret til vagthavende.

 

Billeddiagnostisk afdeling:

 • • Lægen ordinerer undersøgelsen og rekvirerer selv undersøgelsen i CCS

 • • Der kommer besked i meddelelses postkasse i PAS.

 • • Tømmes dagligt af gynækologisk sekretær

 • • Lægges til rekvirerende læge eller vagthavende.

 

Lægen skal dokumentere i CCS, at blodprøve/mikrobiologisk/patologisk/billeddiagnostisk svar er set.

 

Ved alle prøvesvar tages der højde for de pågældende lægers fravær ved ferier, kurser, fridage, m.m.