Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd - Aorta abdominalis

 

 

Elektiv undersøgelse

 

Akut undersøgelse

  • • Ruptur: Akut UL

  • • Dissektion: CT thorax og abdomen

 

Indikation

Elektiv undersøgelse: Oftest kontrol af tilfældigt fundet aneurisme (ved CT, UL eller angiografi). Ved kontrol af aortaaneurisme i karkir. regi anvendes specielt skema. Kontrol efter EVAR behandlet aortaaneurisme mhp. på størrelse og lækage.

 

 

Akut undersøgelse: Er eneste akutte undersøgelse som udføres STRAKS (i skadestuen). Udføres sjældent, da pt. enten CT skannes akut eller evt. opereres med det samme med ved ustabil/dårlig pt.

 

TRYK IKKE FOR HÅRDT under undersøgelsen

 

Forberedelse

Faste i 4 timer.

 

Udførelse

Elektiv undersøgelse: Aorta abdominalis bredeste sted opsøges. Der udmåles AP- og tværdiameter.

Afstanden fra arteria mesenterica superior til aneurismets begyndelse angives (karkirurgerne er egentlig interesserede i afstanden fra nyrearterierne, men disse er svære at se og afgår tæt på afgangen af arteria mesenterica superior.

Bækkenkarrene og arteria femoralis communis og arteria iliaca communis skannes mhp. yderligere aneurismedannelse. Ved positive fund angives placering, længde og tværdiameter på skemaet.

Det kan være en fordel af supplere med farvedoppler.

 

Akut undersøgelse: Aneurismet findes – ved dårligt indblik i midtabdomen skan da i venstre flanke.

AP- og tværdiameter udmåles.

Ruptur ses som smal ekkofattig zone omkring aneurismet og/eller elevation og kaudal dislokation af venstre nyre, da aneurismet oftest rumperer ud på venstre side i retroperitoneum.

Frisk blødning er ekkorig og kan sjældent skelnes fra omgivelserne.

Hvis ruptur ikke kan ses, tjek da højre side af aneurismet/højre nyres placering! I enkelte tilfælde rumperer aneurismet på højre side.

 

Om muligt udmåles afstanden fra arteria mesenterica superior til aneurismet. Aneurismet vil oftest have en diameter på over 7 cm før det rumperer.

 

Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.

 

 

Normalværdier/

patologi

Aortadiameter 2-3 cm forenelig med ektasi, over 3 cm da aneurisme.

>5,5 cm i diameter er operationsindikation, dog afhængig af patientens kliniske tilstand og konkurrerende lidelser.

 

Beskrivelse

Ved kontrol af AAA udfyldes skema fra karkirurgerne som indskannes til PACS.

 

Ved EVAR kontrol beskrives diameter, hvis tiltagende diameter er der tegn på lækage og karkirurgerne skal kontaktes før PT. sendes hjem.