Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epiphysiolysis coxae

 

Beskrivelse

Generelt

Forekommer i alderen 10-16 år, sjældent hos drenge under 12 år og hos piger over 14 år. Rammer drenge omtrent dobbelt så hyppigt som piger. Ofte er børnene overvægtige eller meget fysisk aktive. Endokrine forstyrrelser forekommer kun hos en lille del, men bør overvejes ved tidlig debut, forsinket vækst og/eller hypogonadisme. Lidelsen giver symptomer i form af smerter hoftenært eller eventuelt kun lokaliseret til låret eller knæet, halten, bevægeindskrænkning (hyppigt manglende indadrotation).

Kan inddeles i 1) Akut slip: symptomer < 3 uger; 2) Kronisk slip: symptomer i længere tid, evt. måneder og røntgenologisk begyndende remodellering; 3) Akut i kronisk slip: akut forværring med yderligere afglidning.

Ca. 1/3 af tilfældene får også epifysiolyse på den anden side, men halvdelen af disse er syge bilateralt, når de opdages.

 

Undersøgelser

Alle patienter med denne sygdom halter mere eller mindre.
Klinisk er der som regel bevægeindskrænkning, specielt indadrotationen er hæmmet. Patienten ligger med udadroteret flekteret hofte.

Røntgenundersøgelse af begge hofter inkl. Lauensteins projektion. Forandringerne ses ofte tydeligst i Lauensteins projektion. Vær opmærksom på sammenligning med den raske side. Hvis man er opmærksom, kan man ofte se, at epifyseskiven er en smule bredere, og hvis der er begyndende afglidning, vil der være ”papegøjenæbsfigur”, idet den bageste del af caput har begyndt en lille afglidning i forhold til collumdelen. Vinklen mellem collums anatomiske akse og caputs akse kan udmåles.

 

Behandling

Alle epifysiolyser skal kirurgisk behandles. Ved mindre end 30 graders afglidning, intern fiksation ”in situ” enten med en 7,3 mm kanyleret spongiosaskrue med fuldt gevind eller en teleskoperende skrue indsat centralt i caput, iskruet til 5 mm fra toppen af caput. Patienten lejres på ekstensionsleje, og inden steril afdækning kontrolleres ved røntgengennemlysning, at man har et godt overblik og kan se caputs afgrænsning. Ved meget kraftige børn kan det være en fordel at operere i sideleje for at lette røntgenstrålingen, og man kan da bevæge benet igennem frem for at bevæge røntgenrøret. Anvend perkutan teknik og udmål, ved hjælp af røntgen, indgangshullet - ved at tegne en linje for den perfekte placering af skruen i AP-planet og en linje for den perfekte placering af skruen i sideplanet. Hvor linierne krydser, er normalt det perfekte indgangssted. Der laves 10 mm incision til knoglen. Hvis caput er afgledet lidt, er det nødvendigt at indføre K-tråden på femurs forside. Ved hjælp af normal teknik for kanyleret skrue-fiksering bores op, skæres gevind og indføres en skrue. Det er vigtigt, at man renser boret for boresmuld flere gange. Så snart boret holder op med at avancere, skal det trækkes ud og renses. Man skal være opmærksom på, at K-tråden ikke fortsætter ind i bækkenet på noget tidspunkt.

Efter at huden er lukket med intrakutan teknik eller subkutan sutur kombineret med steristrips, tages foden ud af ekstensionen, og hoften bevæges igennem i gennemlyser for at sikre, at skruen ikke har perforeret caput.

Ved akut afglidning mere end 30 grader skal der foretages lukket eller åben reposition og fiksation som ovenfor anført. Ved kronisk afglidning mere end 40 grader åben reposition, osteotomi og fiksation med 1-2 kanylerede skruer. Operationsindikationen stilles af læge tilknyttet børnesektoren. Denne kan evt. henvise til Aarhus til videre behandling.

 

Efterbehandling

Efter operation med pinning in situ kan patienten få passive bevægeøvelser fra dag 1 og må mobiliseres med krykkestokke i min. 1 uge. Belastning efter evne fra dag 1.

 

Ambulante kontroller

Røntgenkontrol efter 6 og 12 uger, røntgen af begge hofteled hver 6. måned til udvoksethed. Det er vigtigt at informere forældrene om risiko for afglidning af den modsatte side, og de skal kontakte sygehuset ved første tegn på dette. Hvis man har fornemmelse af dårlig compliance fra familiens side, kan man overveje at skrue begge hofter i første operation. Hvis der er foretaget osteotomi, må patienten ikke belaste før heling af osteotomien. Skruer fjernes kun, hvis de generer og ALDRIG før epifyseskiven er lukket.

 

 

Formål

Behandlingsvejledning.

 

 

Referencer

Campbells Operative Orthopedics, 10th. ed