Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG fodrod fraktur

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standard billeder

AP, skrå og lat. billede.

OBS: hos børn vurdér, hvorvidt fodrodsknoglerne er friprojicerede -> evt. kun AP- og lat.

 

Positionering

 

AP: Patienten ligger på ryggen og bøjer aktuelle ben, så fodsålen ligger lige mod lejet. Obs. at foden ikke roterer indad eller udad.

Skrå: Patienten ligger på ryggen og bøjer aktuelle ben, så fodsålen ligger lige mod lejet. Lateralsiden løftes ca. 45 grader.

Lat: Patienten ligger på aktuelle side med laterale fod mod lejet. Laterale og mediale malleol skal ligge lige over hinanden.

 

Centrering

AP: Røret kippes 15 grader caudo-cranielt. Centrer midt på fodroden ca. 3 cm distalt for fodleddet.

Skrå: Centrer midt på fodroden ca. 3 cm distalt for fodleddet. Minus kipning.

Lat: Centrer midt på fodroden ca. 2 cm under fodleddet.

 

Billedkriterier

AP: Samtlige fodrodsknogler fra talus til midt på metatarserne skal være fremstillet. Leddene mellem fodrodsknoglerne skal så vidt muligt være friprojiceret. Basis af metatarserne vil være projiceret lidt ind over hinanden.

Skrå: Samtlige fodrodsknogler fra talus til midt på metatarserne skal være fremstillet. Leddene mellem fodrodsknoglerne skal så vidt muligt være friprojiceret. Basis af metatarserne skal være projiceret fri af hinanden.

Lat: Ledfladen mellem tibia/fibula og talus skal være friprojiceret. Calcaneus og fodrodsknoglerne skal medfotograferes.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

 

AP

Skrå

 

Billede 3

 

Billede 5