Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hud mod hud-kontakt

Formål

 

Plejeinstruks i forhold til:

 • • At sikre mor og barn mulighed får uforstyrret hud mod hud-kontakt efter fødslen.

 • • At vejlede og støtte kvinder i at fortsætte eller genoptage hud mod hud-kontakt med barnet i timerne/dagene efter fødslen, da hud mod hud-kontakt har en omfattende indflydelse på:

   1. 1. Amning, både direkte og indirekte.

   2. 2. Tilknytning mellem mor og barn.

   3. 3. Barnets fysiske tilstand og velbefindende i forhold til temperatur, blodsukker, respiration og gråd.

 

Definition af begreber

Ved hud mod hud-kontakt menes, at det nyfødte barn ligger nøgent direkte på mors bare bryst/mave.

Beskrivelse

Det er veldokumenteret, at flere får etableret en velfungerende amning, og ammer i en længere periode, hvis mor og barn har uforstyrret hud mod hud-kontakt lige efter fødslen.

Forskning har vist at børn, der ligger hud mod hud med deres mor, har mere stabil temperatur, højere blodsukker, lavere og mere regelmæssig respirationsfrekvens. Desuden græder de mindre, hvilket bevirker at barnet forbruger mindre energi til at opretholde homeostasen.

Forskning viser desuden at hud mod hud har betydning for tilknytning mellem mor og barn, samt for moderens måde at se og reagere på barnets behov, samt for hendes følelse af samhørighed med barnet.

Barnets parathed til at tage brystet påvirkes ligeledes også af hud mod hud-kontakt, da barnet befinder sig i længere tid i de bevidsthedsstadier, hvor det er parat til at sutte, det vil sige sover let eller er vågen uden at græde.

Børn der sover meget det første døgn kan således stimuleres til at sutte ved at ligge hud mod hud.

Børn der ligger hud mod hud kommer hyppigere til brystet, hvilket i sig selv har stor betydning for den tidlige amning og moderens mælkeproduktion.

Effekten af hud mod hud er ikke begrænset til de første timer efter fødslen. Selvom mor flyttes til barselsstue, familieafsnit eller udskrives til hjemmet, kan de fortsat have stor glæde af hud mod hud-kontakt.

Hud mod hud kontakt kan også bruges i forbindelse med ammeproblemer, se instruksen Starte forfra på ammeetableringen.

 

Handlinger

Hud mod hud-kontakt lige efter fødslen

 • • Det nyfødte barn kommer op på mors mave/bryst umiddelbart efter fødslen, og får lov til at blive der uforstyrret, indtil det har suttet første gang.

 • • Mor og barn får varmetæpper og varmelampen hen over sig, så de ikke bliver kolde, og barnet får en hue på.

 • • Rutinemæssig vejning, måling og injektion af K-vitamin, kan i de fleste tilfælde vente til barnet har suttet første gang.

 • • Børn født ved sectio kommer lige efter fødslen op til mors ansigt/kind, så de kan hilse på hinanden. Barnet bliver så vidt det er muligt hud mod hud hos mor efter sectio.

Hud mod hud kontakt i timerne, dagene efter fødslen

 • • Det nøgne barn placeres liggende på maven på morens nøgne bryst, barnet kan af praktiske hensyn have ble på. Mor og barn skal have en dyne om sig, så de ikke bliver kolde. Præmature skal evt. også have en hue på, da de kan have svært ved at holde varmen

SST fraråder at forældre lægger sig til at sove med barnet hud mod hud, i forhold til anbefalinger om forebyggelse af vuggedød, men barnet må gerne sove på maven af en vågen og opmærksom forældre.

 

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen 2013. 3. udgave 1. oplag, Amning – en håndbog for sundhedspersonale

Konferencen 2006

Videnscenter for amning. Tæt kontakt i en teknologisk verden

Bergman, Nils. The Physiology of skin to skin contact