Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Duga-base

 

Formål

Instruks vedrørende håndtering af patienter i Duga-basen.

 

Definition af begreber

Duga-base er en landsdækkende database til registrering af patienter med nedsynkning og inkontinens. Alle afdelinger som behandler disse patienter er forpligtet til at indberette til databasen. Det indgår også i afdelingens kontrakt at vi bidrager med data til databasen. Dataindsamling sker ved hjælp af 5 skemaer hvoraf 3 udfyldes af lægen og 2 af patienten.

 

 

Beskrivelse

 

Alle patienter, der sættes til et operativt indgreb for prolaps eller inkontinens skal indskrives i Duga-basen.

Ambulatorielægen, der stiller operationsindikationen er ansvarlig for at patienten udfylder skema 1A. ambulatorielægen er ligeledes ansvarlig for at udfylde skema 1B.

 

Skemaer

Der er 5 skemaer som hver især tager ganske kort tid at udfylde, hvis det gøres når man har data frisk i hukommelse og adgang til patienten.

Det tager meget lang tid, hvis man skal bruge tid på at følge op på manglende data.

Skema 1A

Skema 1A udsendes til patienten sammen med indkaldelsesbrevet til ambulatoriet. Patienten skal udfylde skemaet og medbringe den til første ambulant konsultation. Hvis skemaet ikke er udfyldt, skal lægen eller sygeplejersken hjælpe med at udfylde den.

Skema 1B

Skemaet udfyldes af den læge og/eller sygeplejerske som ser patienten i ambulatoriet, det er meget vigtigt at alle felter udfyldes. Hvis der mangler data, f.eks. fordi væskevandladningsskemaet ikke er udfyldt, gøres skemaet færdig. Skemaer som ikke udfyldt vil blive returneret med pålæg om udfyldelse. Det er ikke den DUGA ansvarliges opgave at udfylde skemaerne.

Skema 2

Skemaet udfyldes af den opererende læge i forbindelse med operationen. Husk indlæggelses og udskrivelses datoer.

Skema 3A

Udfyldes ved den opfølgende telefonkontrol 3 mdr. efter operationen.

Skema 3B

Udfyldes ved den opfølgende telefonkontrol 3 mdr. efter operationen.

 

Skemaerne findes på F-drevet på adressen: G:\Gynækologisk - Obstetrisk Afd\Databaser\Dugabase i mappen ”Dugabase”.

Arbejdsgange

Visiterende læge

Den visiterende læge skal afkrydse den korrekte henvisningsdiagnose:

 

Diagnosen DR329-inkontinens anvendes ved alle patienter som henvises med vandladningsproblemer, uanset om der angives stress, urge eller andet form for inkontinens på henvisningen.

Diagnosen DN819-prolaps anvendes ved alle patienter som henvises med genital nedsynkning, både cystocele, rectocele, enterocele, descensus og prolaps af uterus og/eller cervix.

Sekretær

Vedlægger skema 1A indkaldelsesbrevet.

Læge/sygeplejerske i ambulatoriet

Hvis patienten ikke har udfyldt skema 1A, hjælper lægen/sygeplejersken med at udfylde skemaet.

Lægen og/eller sygeplejersken som ser patienten i ambulatoriet udfylder skema 1B.

På sygehus Thy-Mors anvendes scorer ikke POPQ.

Graden for hver kompartment angives i henhold til skemaet.

 

Forreste kompartment defekt = cystocele, trigonocele, urethrocele og blærehalshypermobilitet.

Midterste kompartment defekt = descensus uteri, collumelongation og vaginaltopsprolaps.

Bageste kompartment defekt = rectocele, enterocele og perinealdefekter.

 

Knibekraft vurderes ved at bede patienten knibe i bækkenbunden med undersøgerens fingre i vagina. Vurdering er subjektiv.

 

Hvis der er tale om rent descensus, uden samtidig inkontinens skal ASA scores og konklusion udfyldes. Ved samtidig urin inkontinens skal de resterende felter så vidt muligt udfyldes.

 

ASA score skal udfyldes af lægen som ser patienten i ambulatoriet.

Opererende læge

Opererende læge udfylder skema 2. Skemaet udfyldes i forbindelse med operationen med evt. tilføjelse hvis patienten re-opereres i samme indlæggelse.

Sygeplejersken på D eller Dagkirurgisk afsnit

Ved udskrivelsen bestilles tid til telefonisk opfølgning ved kontinenssygeplejerske.

Kontrol

Som udgangspunkt tilbydes telefonisk opfølgning 3 mdr efter operationen. Kontrol ved fremmøde i ambulatoriet planlægges ved mistanke om komplikation eller recidiv.

Færdigregistrering.

Overlæge Ulla Jeppesen modtager mangel-liste fra Duga-basen og sikre at alle patienter bliver registreret.

 

Manglende data, ikke udfyldte skemaer mm.

Den enkelte som har kontakt med patienten skal sikre at de relevante skemaer er udfyldt og afleveret.

I tilfælde af mangler vil skemaerne blive returneret til ambulatorielægen eller operatøren mhp færdiggørelse.

Referencer

Duga-base hjemmesiden

 

 

Referencer