Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationsretningslinjer for patienter med diarré

Generelt

Der henvises til infektionshygiejnisk retningslinje Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1) samt Forholdsregler for patienter med Clostridium difficile (4.2.6), Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (norovirus/Roskildesyge) (4.5.1) og Isolation på enestue (4.1.2) samt  Laboratorievejledningen, der findes her: https://g13761.gael-config.net/QPulseDocumentServiceKM2/Documents.svc/documents/active/attachment?number=LAB-VEJL-83

Isolation

Følgende patienter isoleres altid

Følgende patienter isoleres, hvis de ikke kan kooperere

  • • Patienter med Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Shigatoxin-producerende E.coli (STEC) stx1 eller stx2, hvor stx-typningen er stx2a negativ eller stx2d negativ = Ikke-HUS-associeret, Shigatoxin-producerende E.coli (STEC) stx2 = Mulig-HUS-associeretSalmonella species og Salmonella Typhi og Paratyphi isoleres, hvis de ikke kan kooperere - se retningslinje Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

  • • Patienter med Clostridium difficile og diarré isoleres, hvis de ikke kan kooperere - se retningslinje Forholdsregler for patienter med Clostridium difficile (4.2.6)

  • • Patienter med gastroenteritis af ukendt årsag er ikke isolationskrævende, men enestue anbefales til børn og voksne der ikke kan kooperere

 

Modtagelse af patienter med diarré på AalborgUH

Patienter, der er/kan være ABC-ustabile modtages altid i Akut Modtagelsen eller Børnemodtagelsen.

 

ABC-stabile patienter med diarré modtages som hovedregel direkte i det sengeafsnit, der fremadrettet forventes at skulle behandle patienterne. På den måde minimeres risikoen for smitteoverførsel i modtageafsnittene, ligesom rengøringsbyrden i disse minimeres.

 

Følgende gælder for patienter, som opfylder ovenstående betingelser:

  • • Patienter yngre end 16 år, der indlægges med hovedsymptomet diarre, har Børneafdelingen som stamafdeling.

  • • Patienter fra 16 år med hovedsymptomet diarré, der tidligere har fået påvist (eller har mulighed for recidiv af) infektion med Clostridium difficile, har enten Infektionsmedicinsk eller Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling som stamafdeling.

  • • Voksne patienter, hvor diarré ikke er hovedproblemet, indlægges i sengeafsnit tilhørende det speciale, som behandler symptomet/problemet, der førte til indlæggelsen. Et eksempel herpå kunne være en patient, der indlægges på Urologisk med mistanke om nyresten, og som på indlæggelsestidspunktet samtidig har diarré.

Fæcesprøver

For mikrobiologisk udredning af diarre tages én FecalSwab til analysen diarré-udredning, den bestilles i NordEPJ som ”Diarré-udredning”.

 

Ophævelse af isolation

For ophævelse af isolation se infektionshygiejnisk retningslinje Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

Rengøring

Rengøring efter isolation bestilles i opgavesystemet.