Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationsretningslinjer for patienter med diarré og mistanke om, eller påvist Clostridium difficile, som producerer binært toxin

Generelt

Der henvises til infektionshygiejnisk retningslinje 4.2.6 (Isolation af diarre patienter med Clostridium difficile der producerer binært toksin).

Isolation

Følgende patientgrupper skal isoleres:

 

  • • Patienter med diarre, som indenfor de forudgående 6 uger har været indlagt på sygehuse (uanset hvilket sygehus og uanset om patienten under den pågældende indlæggelse havde diare eller ej).

  • • Patienter med diarré og tidligere infektion med Clostridium difficile med binært toxin indtil der foreligger negativ undersøgelse for Clostridium difficile med binært toxin.

  • • Patienter, der udvikler diarré efter at have været indlagt mere end 48 timer

  • • Patienter med diare, der under aktuelle indlæggelse har fået påvist Clostridium difficile indtil der foreligger negativt svar på PCR-undersøgelse for binært toxin.

 

Modtagelse af patienter med diarré på AalborgUH

Patienter, der er/kan være ABC-ustabile modtages altid i Akut Modtagelsen eller Børnemodtagelsen.

 

ABC-stabile patienter med diarré modtages og isoleres som hovedregel direkte i det sengeafsnit, der fremadrettet forventes, at skulle behandle patienterne. På den måde minimeres risikoen for smitteoverførsel i modtageafsnittene, ligesom rengøringsbyrden i disse minimeres.

 

Følgende gælder for patienter, som opfylder ovenstående isolationsbetingelser:

  • • Patienter yngre end 16 år, der indlægges med hovedsymptomet diarre, har Børneafdelingen som stamafdeling.

  • • Patienter fra 16 år med hovedsymptomet diarré, der tidligere har fået påvist (eller har mulighed for recidiv af) infektion med Clostridium difficile med binært toxin, har enten Infektionsmedicinsk eller Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling som stamafdeling.

  • • Patienter fra 16 år med hovedsymptomet diare, som indenfor de forudgående 6 uger har været indlagt på sygehus, indlægges i AMA. Ved pladsproblemer i AMA kan isolationspatienter udflyttes til et sengeafsnit i Klinik Medicin.

  • • Voksne patienter, hvor diarré ikke er hovedproblemet indlægges i sengeafsnit tilhørende det speciale, som behandler symptomet/problemet, der førte til indlæggelsen. Et eksempel herpå kunne være en patient, der indlægges på Urologisk med mistanke om nyresten, og som på indlæggelsestidspunktet samtidig har diarré.

Fæcesprøver

Fæcesprøver på isolerede patienter markeres altid ”isolation”, idet KMA vil prioritere disse prøver med henblik på, at patientens smittestatus hurtigst muligt afklares.

 

Undersøgelse af faeces for C. difficile er kun relevant, når der er diare. Der skal ikke tages kontrolprøver hos ikke-diare patienter eller ved ophør af isolation pga. ophør af diare

 

Ophævelse af isolation

I de tilfælde, hvor det drejer sig om en patient med påvist binært toxin producerende C. difficile infektion (under samme indlæggelse) kan isolationen ophæves 48 timer efter ophør af diarré, og der skal ikke foretages undersøgelse for C. difficile. Stuen SKAL rengøres i henhold til forskrifterne i infektionshygiejnisk retningslinje 4.2.6.

 

I tilfælde, hvor der under indlæggelsen ikke er påvist binært toxin producerende C. difficile, ophæves isolationen umiddelbart efter det negative prøvesvar og stuen behøver ikke særlig rengøring.

Rengøring

Rengøring af stuer skal ske umiddelbart efter isolationen er ophævet (eller patienten er flyttet til andet afsnit) i henhold til vejledning fra infektionshygiejnen:

Isolation af diaré patienter med Clostridium difficile, der producerer binært toksin (4.2.6) - afsnit om rengøring

 

Udenfor almindelig dagarbejdstid kan rengøringshold til dette rekvireres via Informationen.

 

Rengjorte lokaler kan benyttes til patienter 15 minutter efter afsluttet rengøring.