Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypertension

Definition:

Hypertension er systolisk og/eller diastolisk blodtryk (BT) ≥ 95 % -percentilen for køn, alder og højde ved ≥ 3 konsultationer.

Sværhedsgraden af hypertensionen deles i

-stadium 1, dvs. fra 95-percentilen til 99-percentilen + 5 mmHg og

-stadium 2, dvs. BT over 99-percentilen +5 mmHg.

Præhypertension er BT ≥90-percentilen, men <95-percentilen, eller over 120/80.

Normalværdier for blodtryk hos børn over 1 år korrigeret for køn, alder og højde, samt for spædbørn, se bilag (øverste højre hjørne)..

 

Blodtryksmåling

Blodtryk bør som hovedregel måles ved enhver konsultation hos børn over 3 år samt på indikation, dvs. i særdeleshed ved akut kardiovaskulær/cirkulatorisk monitorering samt ved kronisk sygdom (i særdeleshed ved nyresygdomme, endokrine sygdomme og hjertesygdomme) samt ved adipositas.

Blodtryk måles siddende efter 5 minutters hvile. Der anvendes passende cuff (højre overarm, cuff-længde 80-100 % af største armcircumferens, cuffbredde >40 % af største armcircumferens (hellere for stor end for lille cuff)).

Ved svær hypertension, usikre målinger eller til behandlingsmonitorering kan foretages ambulant blodtryksmåling eller alternativt 24 timers ”kontinuert” ambulant blodtryksregistrering

 

Udredning ved hypertension:

Udredningen har 3 formål:

 1. 1. Essentiel eller sekundær hypertension?

 2. 2. Yderligere risikofaktorer?

 3. 3. Organskader?

Hyppigheden af essentiel hypertension er tiltagende med ”adipositasepidemien”.
Sekundær hypertension ses oftest ved nyrelidelser (parenkymatøse og sjældent vaskulære nyrelidelser), hjertelidelser og endokrine lidelser (Binyrer, thyreoidea).

Anamnese

Præmaturitet, almensymptomer, vækst, urinforandringer, ødemer, led- /hudsymptomer, anstrengelsesdyspnø, hjertebanken, flushing, andet. Søvnforstyrrelser (obstruktiv søvnapnø), syndromstigmata (NF1, Williams syndrom).

Medicinindtag. Anamnese for ernæring og motion.

Familieanamnese: Hypertension, nyresygdomme, endokrine sygdomme, hjerte-karsygdomme, metabolisk sygdom, andet.

Objektiv undersøgelse:

Højde, vægt, BMI. Blodtryk i arme og ben. Tonsilsvulst. Struma. Hjertemislyd. Dyskrine træk. Hudforandringer (flushing, behåring, udslæt, andet). Abdominale udfyldninger, karmislyd. Genitalia. Ledhævelser. Andet.

Undersøgelser:

 • • Blodprøver:
  Hæmoglobin, thrombocytter, L+D, natrium, kalium, kreatinin, carbamid, albumin. CRP, glukose, lipidstatus
  , TSH.

 • • Urinundersøgelser:
  Urinstix. Ved stix-leukocyturi/positiv nitrit: D+R, ved stix-protein gøres urinalbumin/kreatininratio på spoturin.

 • • Abdominal ultralydsskanning (nyrer/binyrer inkl. Doppler ift. Nyrekar).

 • • Røntgen af thorax.

 • • Øjenlægeundersøgelse.

 • • Ekkokardiografi (ventrikelhypertrofi).

Undersøgelser efter konference:

 • • Plasmarenin og aldosteron.

 • • Plasma metanephrin, normetanephrin, evt urin katekolaminer (VMA/HVA).

 • • Nyrescintigrafi, renografi.

 • • (Renal angiografi, MR-angiografi, nyrearteriekateterisation (renin), MIBG-scan, andet).

 

Behandling:

Behandlingen er nonfarmakologisk og farmakologisk.

Nonfarmakologisk behandling er dels diætisk (vægttab, evt. diætist), dels motion.

Ved farmakologisk terapi tilstræbes monoterapi og ved normotension forsøgsvis medicinudtrapning.

Ved hypertensiv krise (encefalopati) er medikamentel behandling intravenøs, behandlingsmål er 25 % reduktion af blodtryk over første 8 timer, og herefter normalisering af blodtryk over de næste 24-48 timer.

Medikamentel behandling:

 

Hypertensiv krise (encefalopati)

Medikament

Administrationsvej

Dosis

Trandate (Labetalol)

Intravenøs

0,5 – 3 mg/kg/time

Nitropress (Natriumnitroprussid)

Intravenøs

0,5 – 8 µg/kg/minut

 

 

Hypertension

Medikament

Administrationsvej

Startdosis

Doseringsinterval
(Max)

Antal daglige
doser

Amlodipin

Oral

0,1 - 0,2 mg/kg

6-15 kg: 1,25 mg
15-25 kg: 2,5 mg
>25 kg: 5 mg
(Max 10 mg/dag)

1

Atenolol

Oral

0,5 – 1 mg/kg

1-2 mg/kg/dag
(100 mg)

1

Enalapril

Oral

0,1 mg/kg

0,2–0,6 mg/kg/dag
(40 mg/dag)

1

Furosemid

Oral

0,5 mg/kg

1-4 mg/kg/dag
(6 mg/dag)

1 – 4

 

Hos spædbørn anvendes ofte korterevirkende medikamina under indstilling af antihypertensiv terapi inden overgang til ovennævnte regime. Således ofte f.eks.

 • • Mixt. Captopril startdosis 50 µg/kg/dosis med vanligt doseringsinterval, 0,5 – 3 mg/kg/dag (max 6 mg/kg/dag), delt på 3 doser.

 • • Mixt. Propranolol 1-4 mg/kg/dag (max 8 mg/kg/dag) delt på 3 doser.

 

Referencer:

 1. 1. Mitsnefes MM. Hypertension in Children and Adolescents. Pediatr Clin N Am. 2006; 493-512

 2. 2. The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation and Treatment os High Blood Pressure in Children and Adolescents.

 3. 3. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents.

 4. 4. Pediatrics 2004:114:555-576

 5. 5. DOI: 10.1542/peds. 114.82.555

 6. 6. http://www.pediatri.dk