Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hallux valgus, distal Chevron osteotomi (KNHK57)

 

Beskrivelse

Indikation

Smertende hallux valgus. Ingen væsentlig artrose. Intermetatarsalvinkel < 15 grader og hallux

valgus vinkel < 30 grader.

 

Kontraindikation

Manglende fodpuls.

 

Undersøgelser

Røntgenoptagelse stående i AP- og sideplan til bestemmelse af HV, IM og DMAA samt vurdering af

ledkongruens, metatarsus elevatus og evt. artrosegrad.

 

Operation

Infektionsprofylakse

Der gives profylakse præoperativt jf. afdelingens vanlige instruks.

Anæstesi

Oftest popliteal-blokade, lokal bedøvelse ved kirurg eller generel anæstesi.

Kirurgisk teknik

Medial incision og afsavning af knysten. Horisontal V-formet osteotomi (Chevron).

Lateralforskydning af caput 5-7 mm. Opstramning af det mediale abduktor/kapsel-apparat. Fiksation

med Qvix- eller Bold-skrue.

Varianter: Operationen kan suppleres med release medialt fra eller Akin osteotomi ved mangelfuld

korrektion eller ved stor HVI.

Ved juvenil hallux valgus udtages en medial baseret kile fra den dorsale resektionsflade.

 

Samlet postoperativ plan

Der anlægges blød redresserende forbinding og hælsko. Må mobilisere med fuld støtte med skoen.

Suturfjernelse efter 2-3 uger med anlæggelse af toe-alignment splint eller tåspreder. Hælsko i 6

uger.

Røntgenkontrol, stående efter 12 uger.

Elevation

Benet skal eleveres i sengen 2-4 timer efter operationen, med mindre andet er ordineret.

Toiletbesøg og bad tilladt. Venepumpeøvelser af tæer og underben.

Smerter

Der skal rutinemæssigt gives tablet Paracetamol 1g x 4.

Yderligere behandling jf. afdelingens vanlige smerteinstruks.

Der skal ikke gives NSAID pga. risiko for nedsættelse af knoglehelingen.

 

Formål

At sikre ensartet og faglig høj standard ved operation for og efterbehandling af symptomgivende

knystelidelse.

Definition af begreber

HV-vinkel: Hallux Valgus vinkel = vinkel mellem længdeaksen af 1. proksimale phalanx og 1.

metatars.

IM-vinkel: Intermetatarsal vinkel = vinkel mellem længdeaksen af 1. og 2. metatars.

DMAA: Distal Metatarsal Artikulær Angle = vinkel mellem distale ledflade (linje der forbinder helt

mediale til helt laterale begrænsning af leddet) og længdeaksen af 1. metatars.

HVI-vinkel: Hallux Valgus Interphalangeal vinkel = vinkel mellem længdeaksen af 1. proksimale

phalanx og 1. yderphalanx.

 

Referencer

Coughlin MJ and Mann RA.: Surgery of the Foot and Ankle. Mosby Elsevier 2007: 263-275