Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intubation ved obstetrisk anæstesi

Beskrivelse1

Udstyr til stede og klargjort til umiddelbart brug1

Opgavefordeling1

Præoxygenering1

Medicin1

Forventet vanskelig luftvej2

Uventet vanskelige luftveje, KIM -KIT2

Formål2

Definition af begreber3

Referencer3

Beskrivelse

Vanskelig intubation og vanskelig maskeventilation er de hyppigste årsager til anæstesibetinget mortalitet hos obstetriske patienter.

Udstyr til stede og klargjort til umiddelbart brug

Udover standard udstyr til generel anæstesi hentes følgende på stuen:

 • • Vanskelig intubationstaske med videolaryngoskop.

 • • Vanskelig luftvejstrolley, herunder ”Melker Airway”.

 • • Akut medicin (skal være trukket op i forvejen).

Opgavefordeling

 • • Principielt foretager den mest erfarne læge intubation. Dette kan fraviges efter speciallægens vurdering, eks. af hensyn til kompetencebevaring eller uddannelsesmæssige hensyn.

 • • Der skal være mindst to personer til stede: Intubatør og assistent.

 • • Personen der skal intubere præoxygenerer.

 • • Assistent klargør øvrigt udstyr, sikrer iv-adgang og giver medicin.

Aspirations- og syreprofylakse

 • • Ranitidin. Peroralt gives 150 mg mindst 2 timer før anæstesi ellers gives 50 mg langsomt i.v. Dette virker først efter 30 min.

 • • 30 ml 0,3 M Natriumcitrat gives umiddelbart før præoxygenering.

 • • Der anbefales ventrikelaspiration for ekstubation. Eventuel sonde anlagt i det præoperative forløb lades in situ.

 • • Kontraindikationer/relative kontraindikationer mod ventrikelaspiration: Ustabil patient, kranietraume, ustabil columna cervicalis, aneurisme, penetrerende øjenlæsion, akut glaukom, fremmedlegeme eller ætsning i øsofagus, blødning eller absces i mundhule/pharynx.

Præoxygenering

 • • Tætsluttende maske.

 • • 100 % ilt ved 18 l/min.

 • • ET-O2 skal være højere end 70 %.

Medicin

 • • Standardmedicin til indledning er Tiopental og Suxamethon.

 • • Opioider anvendes når refleks-hypertension under intubation kan indebære en risiko, f.eks. ved præeklampsi, øget intrakranialt tryk, hjertesygdom. Bolus Ultiva 2-3 ug/kg (idealvægt) foretrækkes af hensyn til barnet.

 • • Opioider kan overvejes ved særlige situationer f.eks. tidligere awareness ifm. anæstesi.

 • • Øvrige anæstesimidler kan benyttes efter lægelig ordination.

Forventet vanskelig luftvej

Her gælder instruksen vedrørende vurdering af luftvejen, forventet vanskelig luftvej. Hvis patienten vurderes til at have en høj sandsynlighed for vanskelig luftvej, skal der ikke gennemføres procedurer i generel anæstesi, medmindre det er på vital maternel indikation. I disse situationer skal man overveje alternative muligheder til at sikre luftvejen som f.eks. vågen fiberoptisk intubation. Føtal distress er ikke en indikation for generel anæstesi ved forventet vanskelig luftvej. Der skal tilstræbes at patientgrupper med potentielt vanskelig luftvej tilses i god tid før forløsning, og hvis det vurderes, at patienten har vanskelige luftveje, og at der er forhøjet risiko for sectio, skal patienten tilbydes EDK for at sikre en hurtig regional anæstesi i tilfælde af operativt indgreb.

Uventet vanskelige luftveje, KIM -KIT

Det specielle ved denne situation er, at man skal tage hensyn til to patienter og ikke som sædvanligt en. Principielt vægtes morens liv højere end barnets. Da den gravide kvinde hurtigt desaturerer er det nødvendigt, at handle efter et fast skema med fast opgavefordeling. Se det vedhæftede actioncard.

Pga. den kendte høje aspirationsrisiko og ud fra nødvendigheden af i mange tilfælde at skulle fortsætte med indgrebet med det samme, vælges “Melker Airway” med cuff frem for jetventilation, da dette sikrer mod aspirations og tilvejebringer mulighed for ventilation over længere tid.

Billede 1

Formål

Reduktion af mortalitet og morbiditet ved anæstesi til obstetriske patienter.

Definition af begreber

Obstetriske patienter er i denne sammenhæng kvinder som er mindst 20 uger gravid.

Referencer

Difficult and failed intubation in obstetric anaesthesia: an observational study of airway management and complications associated with general anaesthesia for caesarean section

N. J. McDonnell, M. J. Paech, O. M. Clavisi, K. L. Scott, the ANZCA Trials Group

International Journal of Obstetric Anesthesia (2009) 17, 292–297

Klinisk guideline: Anæstesi til kejsersnit

DASAIM Obstetrisk Anæstesiudvalg

Management of the diffi cult and failed airway in obstetric anesthesia

GURINDER M. VASDEV1, BARRY A. HARRISON2, MARK T. KEEGAN1, and CHRISTOPHER M. BURKLE1

J Anesth (2008) 22:38–48