Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved dårlige ambulante patienter/hjertestop

 

 

Dårlige ambulante patienter

Ved radiolog til stede

Radiologen tilser patienten og vurderer behovet for anæstesitilsyn.

Ved behov for anæstesitilsyn kontakter radiologen anæstesiolog, som herefter varetager den videre behandling.

 

Ikke radiolog til stede

Billeddiagnostisk afdelings personale trykker på hjertestopknappen.

Hjertestopbehandling - Regionshospital Nordjylland

 

Supplement til hjertestop MR - Billeddiagnostisk afsnit, Frederikshavn

 

Herefter overtager anæstesiologen ansvaret for patienten.

ActionCard - Læge fra anæstesien (Frederikshavn)

 

Anæstesisygeplejersken bliver i afsnittet, indtil patienten har forladt den.

 

Mors ambulante patienter

Plejepersonalet i Billeddiagnostisk afsnit sætter den orange ligblanket (tåseddel) på afdøde og denne køres i dvalestuen/transitstuen af portøren.

 

Pårørende bliver i Billeddiagnostisk afsnit, indtil portøren henter dem og følger dem over til dvalestuen/transitstuen for at se afdøde.