Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast – Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter og handlinger ved subkutane injektioner

 

VOKSNE

Gælder for Radiologiske Afdelinger, Aalborg UH

Til brug i Radiologisk Afdeling må der gerne anlægges venekateter i fossa cubiti, fordi kateteret kun er til kortvarigt brug, se Infektionshygiejnens instruks Intravaskulære katetre (5.1). Specielt til CT undersøgelser, er der behov for venekateter anlagt i en stor vene, der kan klare et højt flow.

 

Det er tilladt at anvende allerede anlagte og velfungerende venekatetre, hvis disse er fri.

Personalet i Radiologisk Afdeling må ikke frakoble infusionssæt i brug. Det er personalet i Radiologisk Afdeling, der har ansvaret for at kontrollere om et allerede anlagt venekateter er velfungerende. Dette gøres helst med aspiration af blod i sprøjten efterfulgt af hurtig injektion af NaCl. Dog er aspiration ikke muligt i alle typer katetre, og kontrollen må udføres med NaCl flush alene.

 

Vedrørende hæmodialysepatienter, må der ikke anlægges venekateter i den arm hvor patienten har sin fistel/graft til dialyse.

Patienter, der er brystopererede og har fået fjernet lymfekirtler eller har fået stråleterapi på den øverste del af brystet, bliver informeret om, at det er vigtigt at de selv siger, at der ikke må tages blodprøver/anlægges venekateter på den ”syge” side. Opstasning må ikke foretages når lymfekirtler er fjernet, fordi det kan bevirke yderligere ødem, som er svær at behandle.

 

Venekateter anlagt i fossa cubiti skal fjernes inden patienten forlader Radiologisk Afdeling.

 

Teknik

Start altid med håndvask eller hånddesinfektion, og brug eventuelt engangshandsker som personligt værnemiddel.

Indstiksstedet desinficeres to gange med swab der indeholder 0,5 % klorhexidin. Huden skal tørre mellem de to påføringer og før venepunktur.

 

Staseslangen anlægges ovenfor valgt punktursted. Find en velegnet vene, oftest bedst i fossa cubiti i den dominante arm. Undgå vener tæt på arterier f.eks. vena basilica medialt i fossa cubiti.

Er der ingen synlig vene, så prøv om den kan palperes eller forsøg på håndryg.

Det er ofte godt at punktere i en Y-forgrening. Et ”let slag” over en knap synlig vene eller varme, kan bedre blodfyldning.

Fikser venen med den ene hånds tommelfinger ved at stramme huden. Vend nålen med slibningen opad. Punkter venen i en ret flad vinkel, dette modvirker at venen ruller. Kontroller at der er tilbageløb af venøst blod. Træk nålen lidt tilbage før kateteret føres helt ind. Fikser kateteret så bevægelse frem og tilbage i venen undgås.

Injicer minimum 10 ml isotonisk NaCl som en bolus, og kontroller derved om karret kan holde til et højt flow. Hvis dette går let, uden hævelse over indstiksstedet og uden klager fra patienten kan dette tolkes som korrekt intraluminær placering af kateteret, og automatsprøjten må tilkobles.

Vener, fossa cubiti

Hvis det ikke lykkes at få anlagt perifert venekateter efter max 3 forsøg på indstik, tilkaldes enten erfaren kollega eller anæstesisygeplejerske.

 

Fjernelse af venekateter, matrikel Syd, Nord og Thisted

Efter kontrastindgift må venekateter tidligst fjernes efter 5 minutter, og kun hvis patienten er velbefindende. Venekateter må tidligst fjernes efter 30 minutter, hvis der har været problemer med anlæggelsen, eller hvis venekateteret er anlagt med assistance fra anæstesipersonale.

Ved fjernelse af venekateteret dækkes indstiksstedet med steril forbinding, og der komprimeres til blødningen stopper, se Infektionshygienens instruks vedrørende Perifere venekatetre.

 

Fjernelse af venekateter, matrikel Farsø og Hobro

Venekateter må tidligst fjernes efter 30 minutter, og kun hvis patienten er velbefindende. Ved fjernelse af venekateteret dækkes indstiksstedet med steril forbinding, og der komprimeres til blødningen stopper, se Infektionshygienens instruks vedrørende Perifere venekatetre.

BØRN

Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter

Ved anlæggelse af perifert venekateter på børn, er fremgangsmåden som på voksne.

 • • Ved anlæggelse af perifert venekateter på børn til og med 7 år, kontaktes personale fra anæstesien. På Radiologisk Afdeling Afsnit Nord, er der en samarbejdsaftale med Børnemodtagelsen som anlægger perifere venekatetre på børn til og med 7 år. Samarbejdsaftale med børnemodtagelsen

 • • Børn mellem 7 og 15 år skal have anlagt perifert venekateter af en læge, hvis ikke plejepersonalet føler, at de har den nødvendige erfaring.

 • • Plejepersonalet anlægger perifert venekateter på børn over 15 år.

Ekstravasation

Med ekstravasation ved undersøgelse i Radiologisk Afdeling, menes utilsigtet siven af kontraststof og/eller NaCl fra venen og ud i det omkringliggende væv. Anmeld altid dette som en utilsigtet hændelse.

 

Kontakt straks radiolog fra visiterende sektion for afklaring af evt. gentagelse af kontrastinjektion, og til vurdering af ansamlingen. Se nærmere under punktet Behandling efter …

 

Risikoen for ekstravasation øges hvis
 • • Der anvendes automatsprøjte

 • • Der anvendes store kontrastmængder og højt flow

 • • Venekateter ligger i små vener, så som distalt på underekstremitet eller ved børn/spædbørn

 • • Venekateteret ikke er nyanlagt

 • • Patienten har skrøbelige vener, hårde skleroserede vener eller mobile vener

 • • Adipositas

 • • Patienten har ingen, eller nedsat evne til at tilkendegive symptomer som svie/ubehag/smerte eller nedsat følelse (neuropati, diabetes, perifer karsygdom)

 

Forebyg ekstravasation ved at
 • • Brug opvarmet kontraststof når det injiceres med automatsprøjte

 • • Tilpasse venekateterstørrelse og injektionshastighed til venens størrelse og placering

 • • Kontrollere at venen kan holde til højt tryk. Injicer minimum 10 ml isotonisk NaCl som en bolus

 • • Vær lydhør overfor eventuelle klager over smerter under injektion.

 • • Stå ved patienten, når injektionen starter, hvis du er usikker på om venekateteret er velfungerende og om karret kan holde til det høje flow.

 • • Hold øje med psi kurve på automatsprøjte og pauser injektion straks ved klager fra patienten

 

Behandling efter ekstravasation
 • • Stop straks injektionen og begræns dermed mængden af kontrast, der siver ud i vævet

 • • Tilkald straks radiolog fra visiterende sektion til vurdering af patienten.

 • • Ambulante patienter vurderes af samme radiolog efter 1 time. Der vurderes om patienten kan sendes hjem, eller om det er nødvendigt med yderligere vurdering i Skadestuen.

 • • Indlagte patienter vurderes umiddelbart af radiolog, og tilses af læge på afdelingen. Radiologisk Afdeling tager telefonisk kontakt til aktuelle sengeafsnit.

 • • Radiolog afgør om supplerende skan over det aktuelle område er hensigtsmæssigt.

 • • Læg en ispose på det aktuelle område

 • • Elevèr den aktuelle ekstremitet

 • • Udlevér skriftlig, underskrevet patientinformation: ”Til patienter med udsivning af kontrast under hunden” (se margen) og oplys om, at patienten skal søge læge hvis generne ikke fortager sig, eller hvis de forværres.

 

Dokumentation

Vurdér hvor mange ml kontrast og NaCl, der er løbet subkutant, brug evt. rapport fra automatsprøjten.

Indsæt altid frase XX eller YY ved ekstravasationer, som indeholder følgende:

 

Ambulante:

xx ml kontraststof og xx ml NaCl er løbet subkutant

Radiolog xxxx er kontaktet og har tilset og vurderet patienten x2

Underskrevet brev vedr. subkutan injektion er udleveret til patienten.

Patienten er mundtlig informeret om efterforløb ved tiltagende gener/xxxx

 

Indlagte:

xx ml kontraststof og xx ml NaCl er løbet subkutant

Radiolog xxxx er kontaktet og har tilset og vurderet patienten

Sengeafsnit er kontaktet mhp. vurdering 1 time efter hændelsen

Patienten er mundtlig informeret om efterforløb ved tiltagende gener/xxxx

 

 

Se ESUR Guidelines vælg version 10.0 og C Miscellaneous, punkt C.1. for info om ekstravasation.