Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O-kir., amputation –forfod, crus og femur

Operation og indikation

Amputation af underekstremitet i det niveau, der er fundet nødvendigt. Amputation afgøres af en ortopædkirurg, når karkirurg ikke har flere tilbud til at reducere eller afhjælpe smerter. Så henviser karkirurgen til ortopædkirurg. Den ortopædkirurg som skal operere, skal selv tale med patient og de laver aftale omkring operationen (samtykke).

Der laves hudperfusionstest inden amputation, og når amputation er besluttet. Det er orthopædkirurg der bestiller på Nuclear afdeling og den udføres mellem kl. 7.30- 15.00. Undersøgelse skal kun være 1 døgn gammel for at kunne bruges.

Hudperfusionstesten bruges til at bestemme niveau af amputation.

Niveauer: Forfodsamputation Crus, femur (høj, lav), hofteeksartikulation.

Amputation bliver ofte foretaget hos dårligt cirkulerede patienter, diabetespatienter med senfølger eller efter et traume.

Basisobservation og pleje

Se basisobservationer af patienter i opvågningsafsnittet

Udvidet observation og pleje

Stumpen

Stumpen observeres for hævelse, hæmatom, nyopståede bulla, temperatur og tryk.

Forbinding

På Aalborg Universitetshospital anvendes der Prevena cicatrice-VAC, et undertryksplaster med 125mm HG og en stumpforbinding. Der observeres at pumpe fungerer korrekt, og at slange og dræn ikke er i klemme under stumpforbinding og forårsager tryk.

Observeres for gennemsivning – evt. grønt stykke under. Lækage er udtryk for at pumpe Prevena ikke fungerer og kirurg kontaktes

Ved massiv gennemsivning kontaktes kirurg, som skal tage stilling til, om forbindingen skal forstærkes eller lægges om – dette gøres af operationspersonalet.

Dræn

Der kan være anlagt vakuumdræn. Observer vakuum og mængde. Drænproduktion 100 ml/time bør foranledige kontakt til operatøren eller O-vagthavende.

Lejring

Lejring skal være flad, men man kan lejre på en flad pude eller løfte fodende af seng og derved elevere ben let. Benet skal dog ligges fladt indimellem. Ved crusamputation må der ikke være fleksion af knæ af hensyn til kontraktur forebyggelse.

Høj elevation af stumpen er kontra indikeret på grund af blodforsyningen til amputationsstedet.

Vandladning

Observer om der er vandladning, specielt hvis patienten er opereret i spinalbedøvelse og/eller har epiduralkateter.
Patienten kan have påvirkede nyretal i forbindelse med forløbet præ- og postoperativt. Behandling af dette konfereres af O-anæstesilæge af hensyn til videre plan.


Afsnittets procedure for postoperativ urinretention følges Postoperativ urinretention – POUR

Blodprøver

Der tages postoperativ myoglobin 12 timer postoperativt. Derudover kan der tages relevante blodprøver som aftalt med O-anæstesilæge.

Smertebehandling og anden medikamentel behandling

Patient vil oftest have perifert smertekateter anlagt, som fungerer med Ropivacain (Ortopæd-standard) på Baxter Pumpe og med mulighed for bolus indgift af Ropivacain.

Obs på at fleksion i stump ved crusamputerede kan være udtryk for smerter.

Giv helst bolus på smertekateter i stedet for per oral smertebehandling, da O-afdeling har erfaring for at dette virker bedst.

Anden eller yderligere smertebehandling aftales med O anæstesilæge.

Udskrivelse

Som hovedregel kan disse patienter udskrives efter udskrivningskriterierne for opvågningsafsnittet. Patientbehandling i opvågningsafsnittet