Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæring af præmature – fra sondemad til fuld amning

 

Formål

Dette er en procedure der handler om hvordan vi håndterer overgangen fra sondemadning til fuld amning, ud fra begrebet udtrapning af sondemad.

 

Definition af begreber

For at støtte det præmature barn, som har haft brug for sondemad til at komme på fuld amning, så er der lavet en udtrapningsplan der tager hensyn til det enkeltes barns behov og udvikling. Denne plan er også lavet for at ensrette vejledningen fra personalet, og for at undgå at vi trapper for hurtigt ud af sondemaden, hvilket kan give vægttab hos børnene og utrygge mødre der så evt opgiver amningen og giver modermælkserstatning i stedet.

 

Beskrivelse

Handlinger

 • • Ud fra instruksen ”Ernæring til nyfødte” udregnes barnets fulde madbehov og barnet får fuld mængde indtil det vejes på ca 3. dagen.

 • • For ikke at kompromittere barnets vækst, bør barnet inden det reduceres i mad have lavet catch-up til sin egen vækstkurve, eller have en vækstkurve der går i den rigtige retning (= +20-25g i døgnet). Vi skal desuden sikre os at mor har mælk, feks ved at iværksætte stimulation med brystpumpe.

 • • Barnet skal have mad hver 3. time. Det er ikke hensigtsmæssigt at sætte barnet på fast mad hver 4. time, da det ikke passer sammen med det præmature barns behov for hyppige måltider. Modermælk er let fordøjeligt, og raske børn der udelukkende ammes spiser 8-12 gange i døgnet.

 • • Udtrapningen kan begynde når barnet er på fødselsvægten eller nærmer sig fødselsvægten – når det melder sig og dier effektivt – der er tydelige synkelyde og der er frisk mælk at aspirere på sonden.

 

Trin 1: efter hver amning gives ¾ mængde på sonden.

Trin 2: efter hver amning gives ½ mængde på sonden.

Trin 3: efter hver amning gives 1/3 mængde på sonden.

Trin 4: efter hver amning gives ¼ mængde på sonden.

Trin 5: efter amning gives 10 ml på sonden eller på bæger.

 

Efter 2 dage på Trin 5 er det fri amning.

 

 • • Under udtrapningen vejes barnet hver 2. dag.

 • • Barnet skal være i trivsel, dvs +20-25g i døgnet før næste trin.

 • • Hvis barnet tager 15-20g på i døgnet, så bliver man på samme trin.

 • • Hvis barnet tager <15g på i døgnet, så går man et trin tilbage.

 • • 10 ml sondemad på sluttrin kan synes som ingenting, men for mange af vores præmature er 80ml/døgnet næsten 1½-2 måltider i tilskud.

 • • Vi skal selvfølgelig også tænke individuelt. Der er børn, der er dygtigere eller børn der kører træt. Det skal dokumenteres i Clinical Suite og man skal begrunde de specifikke tiltag vi sætter i værk. Denne plan er lavet generelt og der vil være børn der kræver småjusteringer af madmængden.

 • • Som udgangspunkt rykker børnene kun et trin op eller ned på vejedagene – altså at der går 2 dage mellem at man rykker et trin.

 

Husk: Når barnet er over fødselsvægten, er det den aktuelle nøgenvægt madmængden udregnes udfra.

 

Referencer

Ernæringsstategien fra Neonatalafdelingen på Aalborg Universitetshospital https://pri.rn.dk/Sider/19274.aspx