Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter der får foretaget eksairese (fjernelse af lymfekirtler i aksil eller inguen)
 

Beskrivelse

Hvis mikroskopisvaret fra sentinel node afslører tegn til spredning af malignt melanom, eller der findes palpabel lymfekirtel/metastase, genindlægges patienten til rømning i det/de aktuelle områder, (aksil/inguen).
 

Samtale i ambulatoriet

Patienten vil til mikroskopisvaret blive tilbudt eksairese.

Der informeres dybdegående omkring operationen af læge og sygeplejerske.

Hvis patienten ønsker operation, aftales dato for hvornår patienten skal møde til klargøring og operation.

Hvis operationsdagen er tæt på mikroskopisvaret, kan patienten evt. klargøres i ambulatoriet samme dag.
 

Prøver og undersøgelser

Ordinerede blodprøver og evt. andre undersøgelser bestilles og udføres på klargøringsdagen.

Klargøring til operation

I denne beskrivelse forudsættes at patienten efterhånden er godt bekendt med afdelingen og forløbet.

Der trykssårsscreenes, ernæringsscreenes + KRAM.

Der måles BT, puls, højde og vægt som noteres i EPJ.

Narkosetilsyn kan evt. undlades, hvis patienten bliver opereret indenfor 14 dage efter re-excision og SN, med ASA 1-2. Dette afgøres af plastikkirurg samt narkoselæge.

Informere om:

  • • dræn

  • • forventet indlæggelsestid og muligheden for udskrivelse med dræn

  • • forholdsregler i henhold til mobilisering

  • • fysioterapeutisk behandling efter aksilrømning/lyskerømning

  • • seromdannelse

  • • eventuelle føleforstyrrelser/ fysioterapi

  • • smerter
     

Præoperativt

På operationsdagen modtager og klargør en Plastikkirurgisk sygeplejerske, patienten.

Patienten identificeres og der gives armbånd på.

Det sikres at patienten er fastende.

Hår i operationsfeltet raseres.

Ordineret præmedicin udleveres, gerne med sukkerholdig væske (max 150 ml).
Givet præmedicin eller afvigelse dokumenteres i EPJ.

Er der ordineret GIK-drop, måles fasteblodsukker og droppet blandes efter sygehusets PRI om GIK.

Hvis patienten er nr. 1 på OP-programmet, medsendes GIK-droppet på OP, hvor det opsættes.
 

Postoperativt

Pt. TOKS´es ved ankomst til afdeling.

Pt. smertescores ved ankomst til afdeling. Der smertescores ved aktuelle smerter før analgetika og ca. ½ time efter givet analgetika.

Observation af hud, blødning, forbinding etc. Hvis der er påsat komprimerende fra OP, lades den sidde, med mindre der er mistanke om hæmatom.

Observation af dræn og sikre funktion.

Mobilisering ved aksilrømning

Armen holdes i ro indtil drænfjernelse og mobiliseres gradvist. Pt. tilknyttes FYS som opstarter øvelser på 2. dagen.

Ofte er regime beskrevet i lægejournal.
 

Ved lyskerømning

Patienten skal holde sig i ro. Mest mulig sengeleje de første dage, dog toilettilladelse.

Der tales evt. kompression på området. Postoperativt kan der opstå seromansamling, hvilket er ufarligt, men hvis det er til gene for patienten, kan det udtømmes i ambulatoriet.

Det er ligeledes muligt at få udtømt serom på Thisted Sygehus.
 

Udskrivelse

Patienten kan udskrives, når pt. er velbefindende. Hvis dræn stadig producerer rigelig væske, kan pt. udskrives med dræn. Pt. instrueres i selv at tømme dræn, ellers tilknyttes en hjemmesygeplejerske til at tømme om morgen. Plastikkirurgisk Speciale oplyses dagligt om drænmængden. Når produktion er sparsom omkring 50-100 ml og serøs, møder pt. i vores Amb. til sep. dræn.

Der skal medgives en ambulant tid med henblik på suturfjernelse og mikroskopisvar efter ca. 8-10 dage.

Informationer om postoperative forholdsregler og komplikationer gentages efter udskrivelsen, herunder infektionsvarsel, sårruptur og seromdannelse.

Opmærksomhed på patientens psykiske ressourcer. Information omkring Kræftens Bekæmpelse og hvordan der kan opsøges støtte i malign melanom-grupper.

Når patienten afsluttes i plastikkirurgisk regi, henvises til et kontrolforløb hos onkologerne.

Ved yderligere metastasering, henvises til PET-CT scanning.