Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring og klargøring af operationsstuen og dennes inventar

Formål

Operationsstuen klar- og rengøres på en hygiejnisk og arbejdsmæssig forsvarlig måde.

Rengøringen foretages efter Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)

Beskrivelse

Ansvar:

Den assisterende operationssygeplejerske skal sikre sig, at instruksen overholdes.

Det er den afsnitsledende sygeplejerskes ansvar, at instruksen implementeres og vedligeholdes.

Før dagsprogrammet starter:

Følgense ting aftørres med spritklud:

  • • Operationslampe og mikroskop

  • • Vandrette overflader

  • • Apparatur, der skal anvendes

  • • Leje/stol aftørres med engangssæbeklud

Præoperativt:

  • • Operationslampe og mikroskop afprøves og kontrolleres

  • • Teknisk apparatur ex. diatermi og sugeapparat, der skal anvendes, tilkobles og afprøves

  • • Kontrol af at relevant inventar, instrumenter og linser er til stede på operationsstuen

  • • Opdækning af instrumenter sker efter Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)

Postoperativt:

Rengøring efter dagsprogrammets afslutning:

  • • Mikroskop og anvendt apparatur aftørres med sæbeklud. Linser på mikroskop aftørres kun med linsepapir

  • • Der bestilles rengøring i ”Columna”

Reference

Infektionshygiejniske retningslinjer, Region Nordjylland

6.1 Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse