Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – kræft i galdegange

 

Forløbsleder: Mogens Sall, overlæge, FBE, Kirurgi Syd, tlf. 9766 1180

Forløbskoordinator: Helle Vindfeldt Rasmussen, sygeplejerske, Kirurgisk Afd. (KRC) tlf. 9766 1163 og Tanja Skov Jensen, sekretær, Kirurgisk Afd. A, tlf. 9766 1161.

 

MR-teamets sekretær er ansvarlig for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

 

Forløb:

Der henvises til Sundhedsstyrelsens materiale: Pakkeforløb for kræft i galdegangene.

Mobiltelefonnummer: 40 98 79 89 skal anvendes ved opkald vedrørende akut udredning af kendt kræft i galdegangene.

 

MR-teamets sekretær er ansvarlig for koordinering af det radiologiske udredningsforløb og passer på skift mobiltelefonen på hverdage i tidsrummet 07.30-15.00 (fredag: 14.30).

 

Ved opkald vedrørende pakkeforløb for kræft i galdegangene – husk følgende:

  • • Lægen skal sørge for, at der foreligger en plama-creatinin, uanset patientens alder. Den må højst være 7 dage gammel.

  • • Lægen skal sørge for at fremsende henvisning mærket akut cancer i galdegangene.

  • • Lægen skal informere patienten grundigt om undersøgelsesforløbet.

 

Henvisning:

Henvisende læge sender elektronisk henvisning til CT, Radiologisk afdeling, hvoraf det fremgår, at det er et pakkeforløb.

 

Visiterende:

Relevant læge på gastrosektionen visiterer undersøgelsen. Henvisningen skal markeres med blåt flag. Den skal lægges til A-konf. beskrivelse, diktat.

 

Booking:

Bookes på første ledige tid (haster).

 

Undersøgelse:

CT-levertumorudredning.

 

Beskrivelse:

Standardbeskrivelse + eventuelle focusområder.

 

Verificering:

Godkendelse af foreløbige beskrivelse, effektueres af beskrivende læge, afdelings- eller overlæge.

 

Svar:

Svartid i henhold til pakkeforløb for kræft i galdegange. (Én hver dag).

 

Patienter med afvigende forløb:

Ikke alle patienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Dette har regionen pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter på det sted i pakken, hvor det er relevant, at man får lagt en individuel plan.

 

Afvigende forløb kan f.eks. være:

  • • Patienten får stillet kræftdiagnosen på anden måde end via et pakkeforløb (f.eks. ved tilfældigt fund).

  • • Patienter, der ikke kan følge et relevant pakkeforløb på grund af anden sygdom eller psykotiske og sociale årsager.

  • • Patienter, der får diagnosticeret metastaser uden at den primære kræft er kendt.

  • • Patienter med begrundet mistanke om tilbagefald eller tidligere behandlingsforløb.

  • • Patienter, hos hvem den ansvarlige læge har begrundet mistanke om alvorlig sygdom, kan der være kræft, men hvor det er uvist, hvilket organ det drejer sig om.