Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Amnionbånd ULS

Formål

At sikre ultralydsundersøgelser foretages ensartet i afdelingen.

Definition af begreber

Ægte amnionbånd kan "indfange" og afsnøre dele af fosteret. Blodomløbet bliver komprimeret og der kan opstå distal stase, amputationer eller misdannelser. Flere bånd kan være snoet rundt om fosteret.

 

Beskrivelse

Amnionbåndsyndrom

Et bredt spektrum af forskellige misdannelser forårsaget af amnionbånd: Afsnøringer/amputationer af lemmer, dissektioner af abdomen eller kraniet og andre bizarre malformationer.

Ætiologi: Ukendt.

Flere teorier er fremsat: Defekter i embryonalpladen eller tidlig ruptur af amnion. Høj incidens af samtidig læbe-/ganespalte og andre spaltedefekter har også givet mistanke om, at ætiologien kan være vaskulær.

Hyppighed: Angivet forskellig i litteraturen fra 1:1200 til 1:15000 for levendefødte.
Prævalensen ved spontane aborter kan være så høj som 1:56.

Ultralydsskanning: En tynd membranlignende struktur bestående af to lag amnion, der krydser amnionhulen og flyder frit i denne. Kan være svær at se ved ultralydsskanning, men ved fund af afsnørings-, dissektions- og amputationsmisdannelser bør man lede specielt efter et muligt amnionbånd.

Prognose: Afhængig af hvilke dele af fosteret der er "indfanget". Men prognosen er generelt dårlig.

Håndtering: Ved mistanke om amnionbåndsyndrom skal patienten ses af ultralyds-læge snarest.
Forløbet herefter vil være afhængig af gestationsalder og sværhedsgrad af misdannelserne. I sjældne tilfælde kan intrauterin føtal kirurgi komme på tale.

I tilfælde af levendefødt og levedygtigt barn vil der oftest blive tale om plastikkirurgi og rekonstruktiv kirurgi.

Gentagelsesrisiko: Ekstremt lille. Tilstanden optræder sporadisk. Synes ikke at være arvelig. Dog enkelte rapporter om ophobning af tilfælde i familier med kollagene sygdomme (Ehler-Danlos syndrome).

Differentialdiagnoser:
Intraamniotiske båndlignende strukturer er et hyppigt ultralydsfund i 1. og 2. trimester.

De fleste af disse er benigne synekier uden klinisk relevans.

Hvis disse båndlignende strukturer ikke er fæstet til fosteret og fosteret ikke har deformiteter, er der ikke indikation for yderligere kontrol.

Synekier (amnionfold)
Tyk, "hyldelignende" struktur i amnionhulen med en base og en fri kant. Består af selve de fibrøse synekier dækket på begge sider af både chorion og amnion. Ved hjælp af farve-doppler kan der ofte påvises kar i amnionfolden. Kan i sjældne tilfælde forårsage malpresentation af fosteret på grund af opdeling af uterinkaviteten.

Chorio-amnion separation
Normalt fund op til svangerskabsuge 16.
Tilgrundegået gemellus
Resterende hinder efter tilgrundegået gemellus.
Håndtering: Sædvanligvis ikke indikation for intervention eller kontrol.


Andre differentialdiagnoser

Velamentøs navlesnorsinsertion
Navlesnor, der insererer i hinderne og ikke direkte i placenta. Oftest ved gemelli.
Håndtering : Ses af ultralydslæge. Risiko for IUGR. Kan være indikation for øget kontrol.

Uterusanomalier
Septum uteri. hvor uterinkaviteten er opdelt af septum udgående fra fundus.
Håndtering: Ses af læge. Risiko for IUGR. Kan være indikation for tilvækstskanninger.

Circumvallat placenta 
Placenta, hvor kanten inverterer og bukker op ad. Kan ved 2-D skanning se ud som et tykt bånd, der krydser amnionhulen. Diagnosen svær at stille ved ultralydsskanning. Øget risiko for graviditetskomplikationer så som blødning og præmatur fødsel.
Håndtering Ses af ultralyds-læge. Håndtering i øvrigt afhængig af gestationsalder og eventuelle kliniske fund.

Limb-body wall complex (Short umbilical cord syndrome)
Komplekse misdannelser. Kan ligne amnionbåndsyndrom, men adskiller sig ved kort funiculus umbilicalis. Ekstremitetsafsnøringer er ikke vanlige ved Limb-body wall complex.
Håndtering Ses af ultralydslæge. Prognosen letal. Indikation for abortus provocatus.

 

Referencer