Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Peritonealdialyse - Anlæggelse og fjernelse af kateter

 

 

Anlæggelse af PD-kateter1

Tømningsproblemer og replacering af PD-kateter1

Kateterskift/fjernelse2

Anlæggelse af PD-kateter

Der findes en tjekliste til hele forløbet. Denne er kronologisk opbygget fra henvisning til udskrivelse efter anlagt kateter. Selve indgrebet foregår på Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Patienten møder dagen før anlæggelsen i Urologisk dagafsnit, hvor der foretages anæstesitilsyn og journalskrivning (urologisk forvagt). Patienten får i P–Dialyse ambulatoriet udleveret en pjece, som fortæller om forløbet, indtagelse af medicin etc. De lægelige opgaver for Nyremed. Afd. omfatter:

  • • PD ansvarlig læge henviser patienten til PD-kateter en uge før indgrebet

  • • Forholde sig til AK-behandling, hvis patienten får dette

  • • Ordination af udrensning: T. Dulcolax 5 mg, 2 tbl x 2 dagen før op., klysma (Glyoktyl) på op.dagen om morgenen. Og til ptt. med obsti-pationstendens: Rp. Laktulose 15 ml x 2 postoperativt.

  • • Evt. ”niveaustreg til PD-kateter”. Denne afsættes normalt af sygeplejerske, men ved tvivl kan læge blive adspurgt.

 

Niveaustreg: PD-kateteret går normalt ind i peritoneum gennem linea alba eller tæt ved, nogle cm subumbilikalt. Derefter trækkes det lateralt gennem en nogenlunde horisontalt forløbende subkutan tunnel til exit-site ca. 10 cm fra midtlinjen. Det ønskede niveau for dette exit-site markeres med niveaustregen. Stregen tegnes under hensyntagen til patientens bukselinning/bælte eller evt. påklædningsmæssigt særpræg, så exit-site ikke generes heraf. Exit-site bør ikke ligge i en hudfold. Endelig kan pt. foretrække hø. eller ve. side. Stregen vejleder kirurgen, men den endelige placering afgøres i forb. med operationen, hvor anatomiske forhold kan ændre beslutningen.

PD-katetre findes med en og to ”cuffs”. Vi anvender normalt altid en-cuff katetre, to-cuffs bruges undtagelsesvis til meget adipøse patienter.

Postoperativt observeres patienten nogle timer i P-Dialyse ambulatoriet. Udskrives derfra, hvis der ikke opstår problemer (blødning, smerter).

Tømningsproblemer og replacering af PD-kateter

Mistanke om at PD-kateteret ligger forkert bør opstå, når der er vanskeligheder med at tømme dialysevæsken ud. Indledningsvis forsøger vi ofte, om et klysma/laktulose kan løse problemet ved at flytte kateteret vha. peristaltikken. Har der været gentagne problemer med tømning udføres rtg. oversigt over abdomen med spørgsmålet: Ligger kateterspids i det lille bækken? Dette er nemlig den korrekte placering, hvilket ikke alle røntgenlæger kan forventes at kende til. Nærmere bestemt skal kateteret ligge i fossa rectovesicalis/Douglassii. Sommetider angiver ptt. også, at det ”napper” i området ved rektum mod slutningen af udløbet - et klinisk tegn på korrekt placering.

Tip: Hvis PD-kateteret er nogenlunde rimeligt placeret, og det er svært at tømme væsken fuldstændigt ud, kan man prøve at ordinere 50% tidal på natmaskine. Dvs. kun halvdelen af dialysevæsken tømmes ud ved hvert skift, ca. en liter bliver tilbage. Sommetider fungerer dette, og måske kan tidal-procenten (og dermed effektiviteten) øges efter nogen tid.

Et ikke-fungerende PD-kateter, som ved rtg. oversigt ikke ligger med spidsen korrekt, bør sædvanligvis replaceres. Dette gøres på Urologisk Afd. ved laparoskopi i generel anæstesi, hvor pt. evt. kan møde uden forudgående indlæggelse på Nyremed. Afd. Som ved kateteranlæggelse findes en tjekliste, der omfatter hele forløbet, og en pjece til patienten. De lægelige opgaver på Nyremed. Afd. er:

  • • Henvise patienten til replacering

  • • Forholde sig til AK-behandling, hvis patienten får dette

  • • Tage stilling til fremtidig dialyse (PD-pause, akut PD på skåneprogram, HD)

Postoperativt observeres patienten nogle timer på sengeafdeling. Kan udskrives til aftenstuegang, hvis der ikke opstår problemer (blødning, smerter).

 

Kateterskift/fjernelse

Skal et kateter skiftes, er proceduren som ved nyanlæggelse. Sommetider må et PD-kateter også fjernes uden samtidig nyanlæggelse, f.eks. pga. infektion eller ophør med PD. Ved fjernelse går pt. direkte til Urologisk Afd. og indlægges kun på sengeafd. i tilfælde af problemer. De lægelige opgaver på Nyremed. Afd. indskrænker sig til:

  • • Ordination af præmedicin ved behov (f.eks. T. Stesolid 5 mg en time før op.)

  • • Ordination af anden medicin

  • • Journaloptagelse behøves kun ved indlæggelse i Nyremed. Afd.