Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ny anlæggelse af suprapubisk katheter

 

 

Formål:

  • • at sikre urinafløb for patienter med urinretention.

  • • at afhjælpe svært urin-inkontinente patienter.

 

Beskrivelse:

Suprapubisk katheter tilbydes de patienter, som lider af urinretention, hvor alle andre afløbsforbedrende muligheder er afklaret, samt til de patienter, som lider af svær urin-inkontinens, hvor andre hjælpemidler ikke fungerer optimalt.

Der bookes 60 min. i lægeamb. til nyanlæggelse af suprapubisk katheter.

 

Klargøring i undersøgelsesrum:

Blærescanner gøres klar.

Lejet dækkes med lejepapir samt 1 blåt sugende stykke.

Det usterile bord gøres klar:

Der varmes 3 stk. NaCl af 120 ml.

1 Janet sprøjte 50 ml.

1 steril skylleskål.

1 stk. ventil.

Hvis patienten ikke i forvejen har katheter a’ demeure, findes der et silikonekath. ch. 14.

1 steril urinpose med regulerbar slange samt fixeringsbånd til ben/benpose.

Ufarvet Klorhexidin.

1 spritswaps.

1 hætteglas a’ 20 ml. Lidokain 20 mg/ml.

Sterile handsker til læge og assisterende sterile sygeplejerske.

Usterile handsker til den usterile sygeplejerske.

1 10 ml. sprøjte til fj. af katheter a’ demeure efter anlæggelsen af suprapubisk kath.

Det sterile bord gøres klar med afdækning (cystoskopi pakke):

1 optrækskanyle.

1 grøn kanyle.

1 suprapubisk kath.sæt (ch. 12 eller 14 efter ordination fra lægen).

1 10 ml. glycerinopløsning 10 % til ballon.

1 engangskniv nr. 11.

1 Instillagel.

1 sutur 3-0.

1 nåleholder + skiftesæt (saks + pincet).

1 Solvaline.

1 stk. Omnifix.

Steril overtræk til blæretransducer.

Evt. guide til blæretransducer (afhængig af lægens valg af suprapubisk kath. sæt)

 

Konsultation:

Samtale med patienten, hvor man sikrer sig, at patienten har forstået den skriftlige information om indgrebet samt har holdt pause med evt. blodfortyndende ifølge forskrifter Sygehus Thy-Mors - Topkateter

Patienten skal underskrive patientaccept Patientaccept - Anlæggelse af suprapubisk kateter

 

Anlæggelse:

Identifikation af patient vha. CPR.nr. og navn.

Patient lejres på ryggen.

Lægen scanner blæren mens den usterile spl. fylder NaCl op i blæren via det urethrale katheter så der i alt er ca. 300 ml.

Nederste del af abdomen vaskes af x 2 med ufarvet Klorhexidin.

Der anlægges lokalanæstesi med Lidokain og der prøvepunkteres med tynd kanyle.

Der påsættes sterilt overtræk på blæretransduceren, med mindre der anvendes guide. Så overhældes transduceren med hospitalssprit.

Indstiksstedet findes 1-2 fingersbredde over symfysens overkant i midtlinien og i let kraniel retning mod promontoriet. Lægen inciderer huden og det suprapubiske katheter anlægges herigennem via punkturnål. Hvis incisionen er vanskelig, anvendes blæretransduceren påsat guide, hvorigennem der punkteres til blæren og via guidewire anlægges et openended suprapubisk katheter ch. 12 eller 14.

Der fyldes 5 ml glycerinopløsning 10 % i ballon.

Når kath. fungerer med urin tilsluttes urinpose.

Kath. sutureres til huden med sutur 3-0.

Solvaline og Omnifix påsættes omkring indstikssted.

Det urethrale kath. seponeres.

 

Efter anlæggelsen:

Der udl. materiale til kath. samt skriftlig vejledning om pleje af kath. Sygehus Thy-Mors - Sådan plejer og passer du et topkateter

Patienten informeres om, at suturerne skal fjernes hos egen læge eller af hjemmesygeplejerske ca. 10 dage efter anlæggelsen.

Patienten informeres om, at katheteret skal stå åbent til pose det 1. døgn efter anlæggelsen pga. evt. blødning.

Blodfortyndende behandling kan genoptages dagen efter, hvis blødning er aftaget.

Hvis behov for hjælp fra hjemmeplejen til forskellige opgaver tages kontakt hertil.

Patienten medgives ny tid i lægeambulatoriet til skift af det suprapubiske kath. 1. gang ca. 8 uger efter anlæggelse. Herefter må kath. skiftes af hjemmesygeplejerske eller egen læge.

 

Referencer:

http://pri.rn.dk Tværgående instruks sygehus Thy-Mors: Patientidentifikation.