Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse knæartroskopi fuld bedøvelse, Artroskopisk Center Hjørring

 

Beskrivelse

I nogle tilfælde laver man kikkertoperation for at stille en præcis diagnose. I andre tilfælde er hensigten at fjerne eller reparere noget inde i leddet. Man kan fx fjerne ledmus, fjerne irriteret ledslimhinde, fjerne ødelagt menisk-væv, sy menisken og glatte ødelagt brusk.

 

Detaljeret forløbsbeskrivelse af patientforløbet

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

Henvisning / Visitation

 

Henvisninger kommer oftest fra egen læge eller internt og visiteres af overlæge med ansvar for knæforløb.

Koordinering

 

Sekretær

I indkaldelsesbrevet til forundersøgelsen er følgende sendt til patienten:

  

Første kontakt

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

Forundersøgelse

 

 Lægen

Patienten undersøges og ved indikation for operation, dikteres journal og patienten informeres om operation, forløb og risici. Der indhentes informeret samtykke Informeret samtykke til behandling og Patientjournalen Region Nordjylland.

Allergi udfyldes i EPJ. Undersøgende læge er behandlingsansvarlig læge ( BAL)

 • • Hvis ikke operationstid kan medgives, skrives patienten på Operationslisten

Sygeplejerske

Det afklares om patienten opfylder kriterier for at forløbet kan foregå i Artroskopisk Center (se bilag 1).

 • • Såfremt kriterierne ikke opfyldes, skal patienten registreres til Sammedagskirurgisk afsnit.

 • • Patienter med insulin krævende diabetes møder altid kl. 7.30 på Sammedagskirurgisk afsnit , da der skal anlægges venflon og opsættes GIK drop: Faste og diabetes – Endokrinologi, RHN og AAUH og GIK- drop . Patienten informeres om af få taget blodprøver inden operationsdagen, disse bestilles i Lab. under ”hotel” ( husk Ka til diabetespatienten)..

 • • Foldere der medgives patienter, når de skal opereres: Kikkertoperation af knæ samt folderne Når du skal bedøves

 • • Det udfyldte oplysningsskema fra patienten lægges i journal, som dokumentation på bl.a. patientens egen medicin.

 • • Patienten informeres mundtlig om forberedelse og forløb herunder fasteregler ud fra og Klargøring af operationspatienten til anæstesi.

 • • Patienten informeres om, at han skal sikre sig at have Paracetamol i hjemmet til efterforløbet.

 • • Hvis patienten i forbindelse med trombose profylakse (bridging af patienter i antitrombotiskbehandling Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling) skal opstarte Fragmin iflg. operatørsamtalen, følger sygeplejersken op på dette samt orienterer patienten og medgiver den ordinerede medicin. Der afklares, om patienten selv kan tage injektion, om de har pårørende, der kan give det eller om der skal bestilles hjemmesygeplejerske.

 • • Patient får evt. taget blodprøver og EKG.

 • • Narkoselæge kontaktes via sms, som derefter taler med patient i Artroskopisk Center

 • • Patienten informeres om at operationsdato tilsendes via E -boks.

 • • Det hele dokumenteres i EPJ

 Narkoselæge

Patientinformation

 

 

Koordinering

 

Sekretæropgaver

 • • Efter forundersøgelse skrives journal af sekretæren i Artroskopisk Center.

 • • Journalen opbevares i Artroskopisk Center.

 • • Når dato kendes, sendes indkaldelsesbrev til patienten via E - boks.

 • • Dagen før operation klargøres journalen med labels

 

 

 

Behandling/undersøgelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi. 

 

Kerneydelser

Aktivitet

Dagen inden operationen

 

Sygeplejerske orienterer sig om patient via EPJ.

 • • Sygeplejerske tjekker at der er operatørsamtale, har været anæstesitilsyn og ordineret præmedicin.

 • •  Finder id armbånd.

 • • Sikre at patient er meldt anæstesiklar til OP og sikre at der er blodprøve svar – hvor ordineret

OP-dagen

 

 

 OP dagen/inden operationen

Patienten møder fastende i Artroskopisk Center

Ovenstående dokumenteres præoperativt i EPJ under ”Dagen for indgrebet”.

 • • Sygeplejersken instruerer patienten i brug af krykker samt postoperative øvelser ud fra Kikkertoperation af knæ

 • • Patienten afventer operation i lænestol på gangen og introduceres til kaldesystem.

Lægen før operationen

 • • Identificerer og markerer operationsfelt på patienten præoperativ Sikker kirurgi

 Operationen

 • • Patienten modtages af OP sygeplejerske i venteværelse og følger patient ind på OP stuen.

 • • Sikker kirurgi trinene udføres og registreres af personalet på OP stuen.

 • • Profylaktisk præoperativt antibiotika iht. evt. ordination.

 • • Læge efter operation

 • • Operation dikteres umiddelbart efter operation i Nord EPJ og der ordineres ved behov en GOP.

 • • Informerer patienten om operation og efterforløb.

Opvågning :

 • • Patienten observeres af opvågningssygeplejerske og smertebehandles jvf. deres rammeordinationer.

Koordinering

 

 

 

 

 Sekretæropgaver

Efter operationen:

  

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

Udskrivningsfasen

Når patienten er klar fra opvågningen, kommer han tilbage til Artroskopisk Center men i nogle tilfælde ( kapacitet) er det Sammedags afsnit eller sengeafdeling på 109.

 • • Patient får eget tøj på og mobiliseres vha. krykker jvf. lægenotat

 • • Læge orienterer patienten om operationsforløbet og videre behandling.

 • • Sygeplejerske følger herefter op på udskrivning. Patienten informeres om det videre forløb ud fra plan i journal og Kikkertoperation af knæ og evt. Når du har fået syet en menisk udleveres.

 • • Sygeplejersken sikrer sig at de sidste sygeplejehandlinger er udført.

 • • Patienten kan udskrives, når denne føler sig velbefindende.

 • • Det hele dokumenteres i EPJ.

 Sekretæropgaver

Der sendes elektronisk læge brev til egen læge (epikrise) 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 Som udgangspunkt er der ingen efterkontrol. Patienten afsluttes efter udskrivelsen

  

Målgruppe

Patienter, der skal have foretaget knæartroskopi fuld bedøvelse

 

 Referencer

National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet