Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse knæartroskopi, Artroklinikken Hjørring

 

Beskrivelse

 

Patientforløb

Billede 1

 

Detaljeret forløbsbeskrivelse af patientforløbet

 

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 

Henvisninger kommer oftest fra egen læge eller internt og visiteres af Overlæge med ansvar for knæforløb.

 

Koordinering

 

 

Sekretær:

I indkaldelsesbrevet til forundersøgelsen er følgende sendt til patienten:

Oplysningsskema:

http://digitalpost/pdfpreview/782.pdf

 

Venteinfo knæ: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx?rp:A_S%c3%b8g=kn%c3%a6&rp:B_Behandlingsomr%c3%a5de=0cf3e10a-097b-4c4d-9f6f-41cba4420b16&rp:B_Behandling=90a02f61-70d7-4697-9be6-f2a39c8b2be4|||79c1d493-a2b9-4134-b510-70bd846b5bee|||280ead65-20b2-4695-b65c-c05fb9ccaf3e&rp:C_BehandlingsRegi=1&rp:D_Region=1082|||1081&

 

HUSK-bilag:

http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Husk/153GHU01_X221.pdf

 

 

 

 

 

 

Første kontakt

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Forundersøgelse

 

 

Lægen:

Narkoselæge:

Sygeplejerske:

 

 • • Det udfyldte oplysningsskema fra patienten lægges i journal som dokumentation bl.a. på patientens egen medicin.

 

 

 • • Patienten informeres om, at han skal sikre sig at have Paracetamol i hjemmet til efterforløbet.

 

 • • Er der ordineret trombose profylakse, skal det fremgå af skemajournalen. Såfremt Ak behandlingen skal gives præoperativt, skal sygeplejerske medgive patienten det ordinerede lægemiddel og få afklaret, om patienten selv kan tage injektion, om de har pårørende, der kan give det eller om der skal bestilles hjemmesygeplejerske.

 • • Patient får evt. taget blodprøver og EKG.

 • • Narkoselæge kontaktes via sms, som derefter taler med patient i Artroklinikken

 • • Hvis ikke operationstid kan medgives, skrives bookingkort (Se afsnit om sekretæropgaver)

 • • Patienten informeres om at operationsdato tilsendes pr brev eller via E -boks.

 

 • • Klokkeslæt for mødetidspunkt sendes minimum 1 uge før operation via sms af sygeplejersken i Artroklinikken. Det planlægges ud fra at 1. patient på OP program altid er narkoseklar og dernæst koordineres programmet, så de, der har brug for længst opvågningstid, kommer til først på dagen og de sidste patienter vurderes at kunne klare en hurtigere udskrivning.

 

 • • Det hele dokumenteres i EPJ

 

 

 

 

 

 

Patientinformation

 

 

 

 

Koordinering

 

Sekretæropgaver (7):

Ved forundersøgelsen:

 • • Efter forundersøgelse skrives journal af sekretæren i Artroklinikken.

 • • Journalen opbevares i Artroklinikken.

 • • Hvis patienten ikke har fået operationstid, sender sekretæren i Artroklinikken bookingkortet til den bookingansvarlige sygeplejerske.

 • • Når dato kendes, sendes indkaldelsesbrev til patienten evt. via E - boks.

 • • Dagen før operation klargøres journalen med labels

 

 

 

Behandling/undersøgelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Dagen inden operationen

 

 • • Sygeplejerske orienterer sig om patient via journal/EPJ.

 • • Sygeplejerske tjekker at der er optaget skemajounal og ordineret præmedicin.

 • • Finder id armbånd.

 • • Sikre at patient er meldt anæstesiklar

 

 

 

OP-dagen

 

Sekretæropgaver (7):

Før operation:

 • • Patienten registreres ved ankomst

 

OP dagen/inden operationen (2):

Patienten møder fastende i Artroklinikken:

 • • Patienten modtages og identificeres jfr. Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • Det tjekkes at fasteregler er overholdt Præoperative fasterutiner, hvorefter patienten gøres klar til operation.

 • • Sikre sig at patienten ikke har sår og rifter i huden på og omkring knæ. Præoperativ hårfjernelse i operationsområdet Præoperative retningslinjer (6.1) såfremt knæet er behåret.

 • • Der gives præmedicin jvf. anæstesiens ordination på ”Perioperativ tjekliste og ordinationsark”, tidspunktet for medicinadministrationen dokumenteres på arket.

 • •  Patienten opereres i eget tøj, dvs. løs T-shirt m/ korte ærmer + eget undertøj, evt. shorts Præoperative retningslinjer (6.1)

 • • Ovenstående dokumenteres præoperativt i EPJ under ”Dagen for indgrebet”

 • • Patienten afventer operation i lænestol på gangen og introduceres til kaldesystem.

Lægen ved operationen (6):

 • • Identificerer og markerer operationsfelt på patienten præoperativ Sikker kirurgi

 

Operationen (3):

 • • Patienten modtages af OP sygeplejerske på venteplads og denne følger patient ind på OP stuen.

 • • Sikker kirurgi trinene udføres og registreres af personalet på OP stuen.

 • • Patienten bedøves

 • • Profylaktisk præoperativt antibiotika iht. evt. ordination.

 • • Operation udføres.

Opvågning (4):

 • • Efter operation køres patienten i hvilestol til opvågningsstuen i Artroklinikken.

 • • Patienten observeres af opvågningssygeplejerske og smertebehandles jvf. deres rammeordinationer.

 • • Patienten får mad og drikke.

 • • Når patient er velbefindende og ude af opvågningsfasen, ringer opvågningssygeplejerske til den sygeplejerske på Artroklinikken, som er tilknyttet patienten.

 

 

Koordinering

 

 

 

 

 

Sekretæropgaver (7):

Efter operationen:

 • • Operationsnotat skrives umiddelbart efter operationen.

 • • Der printes notat ud af operationsbeskrivelse, som medgives patienten.

 • • GOP udfyldes, såfremt det er ordineret genoptræning og kopi medgives patient GOP – Genoptræningsplaner

 

 

 

 

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

Udskrivningsfasen (5):

 • • Sygeplejerskens kontrol inden patient kommer op af hvilestol i opvågningen:

 • At forbinding er tør og ikke strammer

 • At følesans i opererede ben er normal.

 • Mobilitet i opererede knæ, dvs. sikre sig at patient kan løfte ben strakt, bøje/stræk i fodled.

 • VAS score patient

 • Sikre sig at patient har fået mad og drikke.

 • • Patient får eget tøj på og mobiliseres vha. krykker jvf. lægenotat til lænestol i venteområdet

 • • Læge orienterer patienten om operationsforløbet og videre behandling.

 • • Læge og sygeplejerske er begge til stede ved udskrivningssamtalen med patienten.

 • • Sygeplejerske følger herefter op på udskrivning. Patienten informeres om det videre forløb ud fra plan i journal og Kikkertoperation af knæ og evt. Når du har fået syet en menisk

 • • Sygeplejersken sikrer sig at de sidste sygeplejehandlinger er udført.

 • •  Patienten kan udskrives, når denne føler sig velbefindende.

 • • Det hele dokumenteres i EPJ.

 

Sekretæropgaver (7):

Der sendes elektronisk lægebrev til egen læge.

 

 

 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

 

Som udgangspunkt er der ingen efterkontrol. Patienten afsluttes efter udskrivelsen

 

Sekretæropgaver (7):

Efter operationen:

Kontrol tid bookes, såfremt det er ordineret.

 

 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

 

Se bilag angående kriterier

 

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal have foretaget knæartroskopi.

 

Referencer

National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet