Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

P-dialysekateter, replacering

 

Beskrivelse

Planlægning:

Behandlingen ordineres af en nefrologisk læge på baggrund af en vurdering om behovet for replacering for tilfredstillende funktion af P-dialysekateteret (se i øvrigt nefrologisk afdelings ”Egnethed og tilmelding” og ”Peritonealdialyse – kateteranlæggelse” i PRI).

 • • Nefrologisk læge sender henvisning mhp. assistance til operation til urologisk sekretær, som booker en tid.

 • • Replacering af P-dialysekateter-pjece udleveres til patienten af P-amb/8Ø.

 • • Replacering af P-dialysekateteret foregår på Urologisk operationsafdeling i generelanæstesi og patienten skal faste fra 6 timer før indgrebet.

 • • Anæstesitilsyn foregår på P-amb/8Ø.

 • • P-dialysekatetre og medicin med mere medsendes fra P-amb/8Ø.

 

Sygepleje:

 • • Patienten møder på U9 enten fra 8Ø eller fra hjemmet.

 • • Patienten informeres om den del af proceduren, som foregår på U9

 • • Patienten klargøres til OP (ifølge instruks).

 • • Vær opmærksom på evt. pausering af blodfortyndende medicin.

 • • Administration af evt. præmedicin.

 • • P-dialysekatetre og medicin med mere medsendes til OP.

 • • Observer om patienten har vandladning før og efter anlæggelsen.

 • • Postoperativt skal patienten være TL i 24 timer dog med toilettilladelse.

 • • Postoperativt observeres for evt. blødning og smerter i ca. 1 time.

 • • Efter et ukompliceret postoperativt forløb, i ca. 1 time, rekvireres en taxa, evt. båretransport, hvor det angives, at 8Ø betaler.

 

Formål

Beskrivelse af sygeplejen til patienter, der kommer til replacering af P-dialysekateter.

 

Referencer

Instruks fra Nyremedicinsk Afdeling: Replacering af P-Kateter