Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transøsofageal doppler – Cardio Q

Beskrivelse1

Baggrund1

Indikation1

Kontraindikation2

Cave2

Fejlkilder2

Komplikationer2

Information til patient/pårørende2

Procedure2

Teknik og anlæggelse af Cardio Q2

Anvendelse af Cardio Q data3

PV - Peak Velocity4

Referencer5

Beskrivelse

Baggrund

Transøsofageal doppler (Cardio Q) er et vigtig redskab og guide til optimal væskebehandling og hæmodynamisk monitorering under både mellemstore og risikable operationer. Optimal peroperativ væskeindgift sikrer en god organperfusion, mindre tendens til per-/postoperative komplikationer (nyresvigt, respiratorisk insufficiens, hjerteinsufficiens, arytmi, mavetarmsystems hypoperfusion, infektion, postoperativ kvalme og opkastning) og forkorter postoperativ behandling samt indlæggelsestiden. Rutinemæssig peroperativ hæmodynamisk monitorering: blodtryk, hjertefrekvens, timediurese afspejler ikke patientens reelle hæmodynamisk tilstand.

Fysiologiske kompensatoriske kredsløbsmekanismer med flytning af blod fra perifert og intestinelt kredsløb til centrale organer slører mangel på cirkulerende blodvolumen. Parametre fra Cardio Q CO-cardiac output, SV-stroke volume, FTc-corrected flow time, SVR-systemisk vascular resistance) er hjælpemiddel til vurdering af patientens hæmodynamiske tilstand.

Anvendelse af Cardio Q er en non-invasiv procedure.

Indikation

 • • Abdominalkirurgi

 • • Kardiopulmonal kirurgi

 • • Karkirurgi

 • • Multitraume

 • • Ortopædisk kirurgi (scoliosis, hofte)

 • • Optimering af væskebehandling under intensiv behandling:

 • • patienter med ustabilt kredsløb, blodtab

 • • reduceret TD (time diurese) eller tiltagende metabolisk acidose, trods væskeindgift

 • • vurdering af CO (cardiac output) hos patienter med kendt hjertesygdom, ved infusion af inotropika, ved ændringer i PEEP

 • • diagnostik og behandling ved sepsis, lungeemboli, hjertetamponade

Kontraindikation

 • • Anatomiske malformationer af mund, pharynx, oesophagus (for eksempel varicer)

 • • Oesophagitis

 • • Aortakirurgi, maxillofacial kirurgi, oral kirurgi

 • • Vågen patient som ikke kan acceptere/medvirke ved anlæggelse af proben via munden

 • • Koarktation af aorta

Obs. forsigtighed ved anlæggelse hos patienter med kraniefraktur og kranietraume, middel eller svære koagulationsforstyrrelser.

Cave

Doppler-proben skal fjernes før MR-skanning.

Doppler-proben skal afkobles før DC.

Fejlkilder

Doppler ekkokardiografi kan være upræcis, når hjerte er displaceret fra oesophagus, hvorved nøjagtighed af undersøgelse mindskes.

Epidural anæstesi/analgesi.

Komplikationer

Teoretisk risiko for blødning, oesophagusperforation, men ikke rapporteret i litteratur.

Information til patient/pårørende

Informerer om, at transøsofageal doppler kan give vigtige oplysninger om patientens tilstand under operation.

Procedure

Cardio Q anvender ultralydsbølge til undersøgelse af venstre ventrikels funktion og blod-flow gennem venstre kammer. Proben skal anlægges gennem mund til 35-40 cm dybde, eller gennem næse til 40-45 cm ned i oesophagus. Aorta descendens er beliggende i 1 cm afstand fra spiserøret. Information vedrørende blodflowshastighed i aorta descendens afspejles til Cardio Q og analyseres.

Proben er engangs, latexfri.

Teknik og anlæggelse af Cardio Q

 1. 1. Tilslut og tænd Cardio Q

 2. 2. Forbind proben med kablet

 3. 3. Patientens vægt (i kg), højde (i cm) og alder kodes ind på skærmen. (Anvend kontrolknappen, når du lægger data ind og tryk ”enter”)

 4. 4. Være sikker på at alle data er korrekte, inden du trykker ”accept data”, fordi de derefter ikke kan ændres

 5. 5. Smør proben med gel før anlæggelsen, dette forbedrer ultralydsbølgens transmission

 6. 6. Anlæg doppler-proben via munden (ofte en dybde mellem 35- 40 cm)

 7. 7. Obs. proben kan anlægges via næsen (ofte en dybde mellem 40- 45 cm)

 

Billede 43

 1. 8. Skru op for volumenknappen for at lokalisere descenderende aorta ”waveform”

 2. 9. For at optimere ”waveform” skal man skubbe proben med små bevægelser eller rotere den (en ting af gangen) indtil man har opnået et signal med skarpeste lyd, højeste toppe og korrekt farvespektrum (lysende kanter og mørk centrum).

 3. 10. Når det maksimale signal er fundet, tryk på ”auto-gain”

Hvis der er umuligt at nå et rigtigt godt signal, ret din opmærksomhed på følgende:

 1. 11. er dybden af proben passende til patientens højde?

 1. 12. kan andre sonder (ventrikelsonde) forstyrre signal?

 2. 13. måske skal probens placering ændres

 3. 14. vær sikker på at evt. ventrikelsonde er fyldt med væske, da ultralydbølger ikke kan gå over luft

 4. 15. stort ”hiatushernie” kan gøre det umuligt at skabe god kontakt mellem proben og oesophagusvæggen

Opnåelse af data

 1. 16. Vær sikker på at du har fået det bedste signal

 1. 17. Tilpas skala for at være sikker på at hele kurven kan ses på skærm

 2. 18. Normal skala på ”y” akse er 0-100 cm/s. Ved hyperdynamisk ”output” kan skala øges fra 0-200 cm/s og i lavt ”output” sænkes til 0-50 cm/s.

 3. 19. Tryk ”run” når godt signal opnås. Kurven er opridset i grøn. Der vises en hvid pil i begyndelsen, på toppen og i enden af kurven.

 4. 20. Hvis den grønne linje ikke præcist følger flow-kurve, tryk en gang til på ”auto gain”.

 5. 21. Der viser sig en gul linje omfattende flow-kurve. Når et rigtig godt signal er opnået bliver linjen grøn.

 6. 22. Cardio Q er opsat automatisk for at nå gennemsnittet af patientens data over fem cykli

 7. 23. Det kan skiftes fra 1 (beat-by-beat) til 20 ved vurdering af respiratorisk svingning eller ved uregelmæssig hjerterytme.

Anvendelse af Cardio Q data

 

Billede 44

Alle opnåede data fra dpppler skal suppleres med patientens kliniske tilstand.

FTc - Flow Time corrected (tid af flow ved systole)

FT - Flow Time

FTc er sat til 60/minut for at undgå interferens fra patientens egen hjerterytme.

Den aktuelle flow-tid er afstanden mellem de hvide pile i begyndelsen og enden af den trekantede kurve. FTc er den aktuelle FT divideret med kvadratroden af hjertefrekvensen (heldigvis regnes det ud af maskine).

Normal værd af FTc er mellem 330-360 m/sek.

Mens FTc er omvendt proportional med SVR (Systemic Vascular Resistance), stiger FTc når patienten er vasodilateret, og falder ved vasokonstriktion.

Den hyppigste årsag til vasokonstriktion er hypovolæmi, og i den situation kan FTc være retningsgivende for ordination af væske.

Overdosering af inotroper eller hjerteinsufficiens kan være andre årsager til lav FTc.

PV - Peak Velocity

Toppen af kurven er en markør for venstre kammers kontraktilitet.

Med alderen fader den karakteristiske figur ud.

De normale værdier er omkring:

 • • 20 år 90-120 cm/sek.

 • • 45 år 70-100 cm/sek.

 • • 70 år 50-80 cm/sek.

CO - cardiac output (HR x SV) 4-5 liter/min.

SV - Stroke Volume 60-100 ml.

Referencer

Green D.W. Comparison of cardiac outputs during major surgery using the Deltex CardioQ oesophageal Doppler monitor and the Novametrix-Respironics NICO: A prospective observational study. Intern J Surg, 2007, volume 5; Issue3:176-182

Graham D., Lowe AKC. Oesophageal Doppler Monitor (ODM) guided individualised goal directed fliud management (iGDFM) in surgery-a technical review. Deltex medical Technical Review

Tote S P, Grounds R M. Performing perioperative optimization of the high-risc surgical patients. British Journal of Anaesthesia 97 (19):4-11, 2006

Billedkilde: Deltex Medical Operationmanual