Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rådighedsvagt på Øjenoperationsafsnittet, Aalborg Universitetshospital

Vagthavende sygeplejerske på operationsafsnittet kontaktes på telefon 22 57 80 08

Vagtformer

Mandag – torsdag kl. 07.30-16.30 dagtjeneste, efterfulgt af rådighedsvagt fra hjemmet kl. 16.30-22.00

Fredag kl. 07.30-17.00 dagtjeneste, efterfulgt af rådighedsvagt fra hjemmet kl. 17.00-22.00

Pr. 1. juni 2010 aftale om ”fleksibilitetstillæg til operationssygeplejersker ved fremmøde udenfor normal rådighedsvagt periode”.

*Opdateret liste med navne og privat telefonnummer på operationssygeplejersker, som kan gå i vagt, findes i dueslag ”Operation i vagten” til venstre i mellemgang ved sygeplejerskekontor på 8. sal.

Lørdage - Skærtorsdag - St. Bededag - Kr. Himmelfartsdag:

Dagtjeneste kl. 08.30-13.30:

  • • Kl. 8.30-9.30 varetages opgaver på operationsafsnittet

  • • Kl. 9.30-13.30 varetages opgaver i ambulatoriet i samarbejde med vagthavende læger

  • • Efterfølgende rådighedsvagt fra hjemmet til kl. 22

Søndage, juleaftensdag, 1. nytårsdag og øvrige helligdage:

Rådighedsvagt fra hjemmet kl. 08.00-20.00

Nytårsaften:

Døgnrådighedsvagt fra hjemmet kl. 08.00 – 08.00

Vagthavende operationssygeplejerske kan, inden vagtens ophør, varsles til opgaver efter henholdsvis kl. 22 og kl. 20.

Tilkald

Vagten skal møde i øjenoperationsafsnittet senest 30 min. efter opkald.

Vagthavende læge, ringer efter den vagthavende sygeplejerske, når I er klar til operation (se telefon nr. øverst oppe).
Er der brug for sygeplejerskeassistance efter rådighedsvagtens ophør, kan ”Fleksibilitetsaftalen” benyttes. Opdateret liste med navne på operationssygeplejerskerne findes frem (se * ovenfor), og der ringes så fra en ende af. HUSK sygeplejerskerne er ikke forpligtet til at komme ind.

Telefonnummer på sygeplejerskens vagttelefon står på lægernes vagtskema.

Vagtens længde

Tjenesten beregnes fra tilkaldelsen, til vagten er i hjemmet igen.

Registrering

Opkald/afvigemeddelelse udfyldes, tjenestenummer – dato – klokkeslæt fra kl. til kl.

Sygdom

I tilfælde af sygdom i vagten kontaktes Neurokirurgisk sengeafsnit NHH på telefon 97 66 24 56 eller 97 66 24 58, som finder en afløser.