Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hartmanns operation – forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Formål med operationen

Resektion af rektosigmoideum med lukning af den rektale stump, samt anlæggelse af permanent kolostomi. Indgrebet kan også foretages laparoskopisk.

http://www.coloplast.dk/SiteCollectionImages/Illustrations/Ostomy%20care/Pre-operative%20Anatomi%20Illustrationer/module%202-23_faneblad%203_80x85.jpg

Præoperativt anæstesitilsyn

 • • BAC-test

 • • Information om epiduralanalgesi/blokade ved åben kirurgi

Standardfremstilling og forberedelse

Ved åben kirurgi

Actioncard findes på stuen.

Ved åben og laparoskopisk adgang

 • • Arterietryksæt/A-kanyle

 • • Et trykkabel

 • • Ventrikelsonde ved laparoskopi (anlægges gennem munden)

 • • Øjenplaster (ved laparoskopi)

 • • Tre pumper minimum

 • • Mistral varmetæppe samt øsophagusføler

 • • NMT

 • • Eventuelt ventrikelsonde

Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt

 • • Patienten modtages

 • • Der anlægges PVK (i venstre side ved laparoskopi)

 • • Der monitoreres i indsovningsrum, hvor epiduralkateteret anlægges

 • • Antibiotika. Se Operationsforløbsskema

Monitorering i A-anæstesi

 • • Standard

 • • Arterietryk, arteriekateter

 • • Diurese

 • • Temperatur

 • • NMT

Overordnede lejringsprincipper

 • • Ved åben kirurgi: Ligeudleje med begge arme ud til siden.

 • • Ved laparoskopisk kirurgi: Ligeudleje, med højre arm ind. Skulderpuder, special hovedpude. Patienten lejres peroperativt i anti-Trendelenburg.

Lejringen kontrolleres peroperativt.

Ved laparoskopisk kirurgi orienteres patienten om den specielle lejring peroperativt. Udspørg om patienten har skulder/hofte problemer, Claudicatio intermittens og tag hensyn dertil peroperativt.

Anæstesi i A-anæstesiafsnit

Indledning og anæstesi efter ordination.

Se Anæstesi til laparoskopiske indgreb i A-anæstesi

 

Patienten skal intuberes (tuben til venstre ved laparoskopi) og relakseres.

 • • Anlæggelse af mindst to velfungerende PVK

 • • OP anlægger kateter á demeure

 • • Anlæggelse af eventuel arteriekanyle

 • • Mistral varmetæppe/NMT

 • • Ved evt. blodtransfusion anvendes blodvarmer

 • • Opstart peroperativ epiduralanalgesi, se Epidural analgesi i A-anæstesi

Ventilationsstrategi ved laparoskopisk angang

På grund af risiko for høje luftvejstryk ventileres patienten med volumen kontrol/trykkontrolleret.

Når patienten lægges i Trendelenburg stiger PEAK trykket ofte kraftigt. Ved tryk over 30 mbar forsøges

dette reduceret, i første omgang ved at reducere tidalvolumen (TV) og øge frekvensen. Er dette ikke tilstrækkeligt

kan inspirationstiden øges og derved ændres I:E ratio.

Ændringer i respiratorindstillinger foretages i samråd med anæstesilægen.

Peroperativ væsketerapi

 • • Restriktiv peroperativt væskeregime, 3 ml/kg/t. Der kan gives op til 10 ml/kg den første time og efter ordination

 • • Anvend varme væsker

 • • Løbende væskeregnskab/volumenbalance

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Smertebehandling i A-anæstesi

Postoperative ordinationer og observationer

 • • PCEA-infusion af standard A-blanding

 • • Smertepakke 2 på sengeafdelingen

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Tarmresektion

Ernæring

Efter kirurgisk ordination.

Medicin

Ikke rutinemæssigt cont. antibiotika.

Tromboseprofylakse

6 timer postoperativt.

Referencer og øvrige henvisninger

Dokumentsamling i A-anæstesi